Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 162/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-162
Čísloč. 162/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
AliasNález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-162" title="Nález ÚS ČR o zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů">
Nález č. 162/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 162/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-162]Nález č. 162/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 162/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 162/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-162]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 162/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-162 Nález č. 162/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 162/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 162/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 7. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-162


Zpět na předpis