Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 159/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2014
Platnost od 01.08.2014
Účinnost od 13.12.2014
Zrušeno k 01.08.2016 (69/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

VYHLÁŠKA

ze dne 23. července 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. a vyhlášky č. 169/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 1 se slova „podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství11) a v souladu s názvy stanovenými v příslušné technické normě12)“ nahrazují slovy „podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu15) názvem stanoveným v seznamu obchodních označení, který je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1181/2003.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky. Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.“.

Poznámky pod čarou č. 11 a 12 se zrušují.

2. V § 20 odst. 1 se slova „přímo použitelné předpisy Evropských společenství11)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující produkty rybolovu15)“.

3. Doplňuje se příloha č. 11, která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 326/2001 Sb.

Seznam obchodních označení produktů rybolovu a ostatních vodních živočichů

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno, dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

1. Obchodní označení2. Vědecký název3. Synonyma obchodních označení / vědeckých názvů
Rodové jménoa) druhové jménob) druhové jménoRodové jménoa) druhové jménob) druhové jméno
RYBY
Amurbílý Ctenopharyngodonidella
Bolendravý Aspiusaspius
Brama Bramabrama Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná
Candátobecný Sanderlucioperca Alternativně je možné jako vědecky název použít tento název: Stizostedion lucioperca
Cejnvelký Abramisbrama
Cípal Mugil spp.všechny druhy Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mugil
Cípalevropský Lizaramada
Cípalzlatý Lizaaurata
Cípalpyskatý Chelonlabrosus
Ďasmořský Lophiuspiscatorius
Ďasamerický Lophiusamericanus
Gavúnštíhlý Atherinaboyeri Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grundle
HalibuttmavýgrónskýReinhardtiushippoglossoides
HalibutbílýatlantickýHippoglossushippoglossus
Hlavatkapodunajská Huchohucho
Hlavountuponosý Coryphaenoidesrupestris Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grenadiér
Hokinovozélandský Macruronusnovaezelandiae
Hokipatagonský Macruronusmagellanicus
Chmurnatkatmavá Anoplopomafimbria Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Black code
ChňapalcísařskýčervenýLutjanussebae Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: red snapper
Chňapalklenutý Lutjanusgibbus
Chňapalhrbohlavý Lutjanussanguineus
Chňapalvelký Aprionvirescens
Chňapalrudý Lutjanuscampechanus
ChňapaldvouskvrnnýboharLutjanusbohar
Iatesstříbrný Latescalcalifer Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Robalo stříbřitý, Okoun barramundi
Jazykklínotvarý Dicologlosacuneata
JehlicerohozubámořskáBelonebelone
Jesetervelký Acipensersturio
Jesetermalý Acipenserruthenus
JeseterruskýGűldenstädtůvAcipensergueldenstaedtii
Jižní modrý witling Micromesistiusaustralis Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska jižní
Kahavajskvrnitý Arripistrutta Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos australský
Kambala Lepidorhombus spp.všechny druhy
Kambalavelká Pssetamaxima
KanicčervenohnědýčervenýEpinephelusmorio
Kanicsonneratův Cephalopholissonnerati
Kanicpůlměsíčný Variolalouti
Kanichnědotečkovaný Epinepheluschlorostigma
Kanicmodroskvrný Cephalopholisminiata
Kapelinseverní Mallotusvillosus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: huňáček severní
Kaprobecný Cyprinuscarpio
Karasstříbřitý Carassiusauratus
Kladivoun Sphyrna spp.všechny druhy
Klarias Clariasgariepinus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sumeček africký
Koryfénavelká Coryphaenahippurus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mahi-mahi
Kranasvýchodní Seriolaquinqueradiata Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Hamachi nebo King Fish
Kranasdumerilův Serioladumerili
Kranasovecštíhlý Rachycentroncanadum
Ledovka Gobionotothengibberifrons
Limandadrsná Limandaaspera
LínsliznatýobecnýTincatinca
Lipanobecný Thymallusthymallus
LososatlantickýobecnýSalmosalar
LososketapacifickýOncorhynchusketa Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název :Chui
LososkisučstříbrnýOncorhynchuskisutch
LososgorbušadivokýOncorhynchusgorbuscha
LososnerkačervenýOncorhynchusnerka Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sockeye
Lososčavyča Oncorhynchustshawytcha Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos královský
MakrelaobecnáatlantickáScomberscombrus
MakrelajaponskáměchýřnatáScomberjaponicus
MakrelaindopacifickáaustralskáScomberaustralasicus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: modravá
Makrelašpanělská Scomberomorusmaculatus
Makrelamáslová Lepidocybiumflavobrunneum Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: máslová ryba, butterfish, Pamakrela temná
Makrelaatská Pleurogrammusmonopterygius
Makrely Lepidocybium spp.všechny druhy
Manta Mobula spp.,
Myliobastis spp.
všechny druhy
Marénaseverní Coregonuslavaretus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh
Marénapeleď Coregonuspeled Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh
Marlínindopacifický Makairamazara
Mečounobecný Xiphiasgladius
MníkmořskýmolvaMolva spp.všechny druhy
ModrákvysokýostronosýSpicarasmaris Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
Modrákskvrnitý Spicaramaena Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
Modrý witling Micromesistiuspoutassou Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska modravá
Mořanobecný Diplodusvulgaris
Mořanindooceánský Cheimeriusnufar
Mořčák Moronechrysops
Mořská štikaevropská Merlucciusmerluccius Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk nebo Štikozubec
Mořská štikaperuánská Merlucciusgayi Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikaargentinská Merlucciushubbsi Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikakanadská Merlucciusproductus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikakapská Merlucciuscapensis Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořská štikastříbrnáamerickáMerlucciusbilinearis Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Merlúza nebo Hejk
Mořský úhoř Congerconger Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Uhořovec mořský
Obladaobecná Obladamelanura
Okounnilský Latesnioloticus
OkounmořskýevropskýDicentrachuslabrax Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský vlk
Okounříční Percafluviatilis
Pakambalakosočtvrtečná Scophthalmusrhombus
Pangasius Pangasiushypophthalmus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pangas
Parmaobecná Barbusbarbus
Parmiceindická Parupeneusindicus
PelamidachilskátichomořskáSardachiliensis Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
Pelamidavýchodní Sardaorientalis Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
PelamidaatlantickáobecnáSardasarda Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
Perletníknádherný Lamprisguttatus
Plachetníkširokoploutvý Instiophorusplatypterus
PlatýsmalýříčníPlatichthysflesus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Flounder
PlatýsobecnývelkýPleuronectesplatessa
PlatýslimandadrsnotělýLimandalimanda Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Limanda obecná
PlatýsmalohlavýčervenýMicrostomuskitt
Ploskozubecmodropruhý Scarusghobban
Ploskozubecrudomořský Scarusgibbus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Papouščí ryba
Pompano Paronasignata Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas jihoamerický
Pražmatmavá Spondyliosomacantharus
PražmakrálovskázlatáSparusaurata Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Doráda
Pražmanobecný Pagruspagrus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná, Alternativně je možné použít vědecký název: Sparus pargus
Pstruhduhovýlososovitý růžovomasýOncorhynchusmykiss
PstruhobecnýmořskýSalmotruttatrutta
Pstruhpotoční Salmotruttafario
PyskounskvrnitývelkýLabrusbergylta
Rejnok Rajiformesvšechny druhy
Ropušniceobecná Scorpaenasrofa
SardelobecnáevropskáEngraulisencrasicholus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Ančovička
Sardelperuánská Engraulisringens
SardinkaevropskáobecnáSardinapilchardus
Savorin Seriolellaporosa Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Medúzovec
Sebastesčervený Sebastesmarinus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okouník mořský
SivenamerickýpotočníSalvelinusfontinalis
SleďobecnýatlantickýClupeaharengus
SleďobecnýbaltickýClupeaharengusmembras
Smuhavousatá Pogoniascromis Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Bubeník americký
SmuhakrálovskášedáArgyrosomusregius Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ombrina.
Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Sciaena aquila.
Smuhatmavá Sciaenaumbra
SoleaevropskáobecnáSoleasoleavulgarisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský jazyk obecný
SoltýnobecnýstředomořskýSphyraenasphyraena Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Barakuda
Stavrida Trachurustrachurus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas obecný
Stříbrniceatlantská Argentinasilus
Sultánkapruhovaná Mullussurmuletus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
SultánkanachovákarmínováMullusbarbatus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
Sumecvelký Silurusglanis
ŠprotseverníobecnýSprattussprattus
Štikaobecná Esoxlucius
Tlamounnilský Oreochromisniloticus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tilápie
Tolstolobikbílý Hypophthalmichthysmolitrix
Tolstolobikpestrý Aristichtysnobilis
TreskaaljašskápestráTheragrachalcogramma
TreskaobecnáskvrnitáGadusmorhua Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cod
TreskapacifickábíláGadusmacrocephalus
TreskajednoskvrnnáskvrnitáMelanogrammusaeglefinus
TreskatmavášedáPollachiusvirens
TreskaevropskápollakPollachiuspollachius
TreskamerlanbezvousáMerlangiusmerlangus
TreskapolárníseverníBoreogadussaida Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Saida
Treskafrancouzská Trisopterusluscus
Treskakrálovská Genypterusblacodes Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Hruj
Treskamalá Trisopterusminutus
Trigly Trigla spp.všechny druhy Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Štítník
TuňákmodroploutvýobecnýThunnusthynnus
Tuňákžlutoploutvý Thunnusalbacares
TuňákmakrelovitýnepravýAuxisthazard
TuňákpruhovanýbonitoKatsuwonuspelamis Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Bonito
TuňákdlouhoploutvýkřídlatýThunnusalalunga
TuňákatlantickýčernoploutvýThunnusatlanticus
TuňákzavalitýtučnýThunnusobesus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: velkooký
Tuňákdlouhochvostý Thunnustonggol
Tuňákvýchodní Euthynnusafflnis
TuňákmalýatlantickýEuthynnusalletteratus
TuňákčernýčernýEuthynnuslineatus
Tuňáknepravý Auxisrochei
Uhlířkačerná Aphanopuscarbo Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice tmavá
ÚhořevropskýříčníAnguillaanguilla
Vlasochvoststužkový Lepidopuscaudatus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice stříbrná
Vyzavelká Husohuso Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Beluga
Zeusostnatý Zeusfaber Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ryba svatého Petra
Zubatecobecný Dentexdentex
Zubatechrbohlavý Dentexgibbosus
Zubatecobecný Dentexdentex
Zubatice Pagellus spp.všechny druhy
Zubaticezlatopasá Sarpasalpa Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okáč obecný
Zubaticejadranská Boopsboops Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název : Očnatec štíhlý
Zubatkapruhovaná Anarhichaslupus Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: vlkouš obecný, vlkouš severní
Žralokostnatý Squalusacanthias Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ostroun obecný
Žraloksleďový Lamnanasus
ŽralokpsohlavýtopěGaleorhinusgaleus
ŽralokmodravýobecnýPrionaceglauca
Žralokšedý Hexanchusgriseus
Žralok Scyliorhinus spp.,
Ginglymostoma spp.,
Rhincodon spp.,
Galeus spp.,
Mustelus spp.,
Triakis spp.,
Carcharhinus spp.,
Galeocerdo spp.,
Prionace spp.,
Rhizoprionodon spp.,
Carcharias spp.,
Odontaspis spp.,
Alopias spp.,
Cetorhinus spp.,
Carcharodon spp.,
Isurus spp.,
Lamna spp,
Chlamydoselachus spp.,
Heptranchias spp.,
Hexanchus spp.,
Notorynchus spp.,
Echinorhinus spp.,
Somniosus spp.,
Squalus spp.,
Centroscymnus spp.,
Etmopterus spp.,
Isistius spp.
všechny druhy
Žralokskvrnitý Scyliorhinuscanicula
Žralokvětší Scyliorhinusstellaris
KORÝŠI
Garnát Crangon spp.,
Sclerocrangon spp
všechny druhy
Humr Homarus spp.,
Metanephrops spp.,
Nephrops spp.,
všechny druhy
HumrseverskýštíhlýNephropsnorvegicus Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Langustýna
Krabi Cancer spp.,
Lithodes spp.,
Chinoectes spp.,
Menippe spp.,
Callinectes spp.,
Carcinus spp.,
Charybdis spp.,
Portunus spp.,
Scylla spp.,
Mája spp.,
Mithrax spp.,
Erimacrus spp.,
Geryon spp. druhy z čeledi Portunidae,
Lithodidae
všechny druhy
Krevety Pandalus spp.,
Crangon spp.,
Panaeus spp.,
Palaemon spp.,
Caridea spp.,
druhy z čeledí Penaeidae,
Palaemonidae,
Pandalidae,
Crangonidae,
Aristeidae,
Sicyonidae,
Sergestidae
všechny druhy Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Garnely
Langusta Palinurus spp.,
Jasus spp.,
druhy z čeledi Palinuridae
všechny druhy
Listorožec Scyllaridaevšechny druhy
Rak Eusatcus spp.,
druhy z čeledi Astacidae,
Cambaridae
všechny druhy
Strašekkudlankovitý Squilamantis
MĚKKÝŠI
Hřebenatky Pecten spp,
Chlamys spp.,
Placopecten spp.,
Agropecten spp.,
Aequipecten spp.,
Patinopecten spp.
všechny druhy
Chionka Chamelea spp.,
Chione spp.,
Mercenaria spp.,
Protothaca spp.
všechny druhy
Chobotnice Octopus spp.,
Eledone spp.,
Pareledone spp.
všechny druhy
Ježovkaobecná Spaerechinusgranularis
Ježovkadlouhoostná Paracentrotuslividus
Kalamáry rody Alloteuthis,
Berryteuthis,
Dosidicus,
Illex,
Lolliguncula,
Loligo,
Loliolus,
Nototodarus,
Ommastrephes,
Onychoteuthis,
Rossia,
Sepiola,
Sepioteuthis,
Symplectoteuthis,
Martialia a Todarodes
všechny druhy Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: kalmar, oliheň, krakatice
Mandlovkaevropská Glycymerisglicymeris
Mušle Veneridae,
Mactridae,
Cooperellidae a Arcidae
všechny druhy
Plážovkavejcorodá Littorinalittorea
Sépie Sepia officinalis,
Rossia macrosoma,
Sepiella spp.,
Sepiola spp.
všechny druhy
Slávka Mytilus spp.,
Perná spp.,
druhy z čeledě Mytilidae
Slávkajedlá Mytilusedulis
Slávkanovozélandská Pernácanaliculus
Srdcovka všechny druhy z čeledě Cardiidaevšechny druhy
Srdcovkajedlá Cerastodermaedule
SurmovkačeřitávlnitáBuccinumundatum Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: obecná
TapeskazdobnávongoleRuditapesdecussatus Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Tapes decussata
Tapeska Ruditapes spp.,
tapes spp.,
Venerupis spp.,
Maretrix spp.
Ústřice Ostrea spp.,
Crassostrea spp.,
druhy z čeledě Ostreidae
všechny druhy
Ušeň Haliotis spp.všechny druhy

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. prosince 2014.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru