Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/2014 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 62/2014
Platnost od 29.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

VYHLÁŠKA

ze dne 18. července 2014

o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Luční (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Turovec. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) fragment acidofilní doubravy na hrázi rybníka,

b) společenstvo teplomilných hřibovitých (Boletales) a holubinkotvarých (Russulales) hub včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů,

c) společenstvo stenotopních xylosaprofilních a mycetofilních druhů hmyzu, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů, a

d) společenstvo rákosin a příbřežní vegetace rybníka, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich biotopů.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat a provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

c) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné moci při výkonu státní správy, veterinární služby, vozidel správce vodního toku a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na rybníce a péče o něj,

d) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy do něj, včetně úprav povrchu pozemních komunikací,

e) povolovat nebo provádět změny vodního režimu na pozemcích,

f) povolovat nebo provádět manipulaci, aplikaci nebo jakékoliv jiné použití chemických látek nebo hnojiv,

g) přikrmovat zvěř nebo zřizovat slaniska pro zvěř,

h) rozdělávat oheň, nebo

i) ukládat věci.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 149/2014 Sb.

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Luční

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Luční

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
102730737,641124755,911
1220004730685,951124760,032
101730543,241124765,093
1900003730403,391124770,054
1220031730400,531124770,155
1900004730397,721124770,166
1900005730336,311124770,417
1900006730300,671124770,558
1220015730298,891124770,569
1220016730279,501124769,6410
1220021730133,991124760,2911
1900011730132,911124765,8212
1900007730131,281124774,1813
1220023730131,041124775,4314
1900008730165,231124780,0115
950020730162,811124789,8816
950019730164,071124794,3317
950084730171,841124804,5818
950085730197,181124869,1119
950086730213,711124893,3720
950087730251,281124930,4721
950100730313,471124965,5022
950101730341,111124981,4423
950102730367,141124994,4324
950103730391,591125000,2625
950104730419,221125000,8926
950105730498,881124973,4227
950106730526,791124966,4428
950107730569,931124965,9929
950108730600,101124964,9730
950109730643,241124961,8131
950110730658,441124954,6632
950111730708,281124911,2433
950112730720,571124878,1334
950113730739,761124846,6935
950114730738,091124775,3236

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 149/2014 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Luční a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Luční a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

Přesunout nahoru