Přejít na PLUS

Odkaz na nález č. 146/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-146
Čísloč. 146/2014 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
AliasNález ÚS ČR o návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., OSP


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-146" title="Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., OSP">
Nález č. 146/2014 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 146/2014 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-146]Nález č. 146/2014 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nález č. 146/2014 Sb.Odkaz v Texy

"Nález č. 146/2014 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-146]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 146/2014 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-146 Nález č. 146/2014 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nález č. 146/2014 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nález č. 146/2014 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-146


Zpět na předpis