Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 12/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 5/2014
Platnost od 21.01.2014
Účinnost od 21.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 14. ledna 2014

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 10. 12. 2013 – 10. 1. 2014 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:


1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014 (pro a. s. a s. r. o.), uzavřená dne 20. 11. 2013 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 20. 11. 2013 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy – Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 30. 10. 2013 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2014, uzavřená dne 16. 12. 2013 mezi smluvními stranami Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního – oděvního – kožedělného průmyslu.

5. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 17. 12. 2013 mezi smluvními stranami Odborovým svazem ECHO,

Českým odborovým svazem energetiků

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.


Ministr:

Ing. Koníček v. r.

Přesunout nahoru