Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 106/2014 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 45/2014
Platnost od 13.06.2014
Účinnost od 01.10.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. května 2014

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:

a) ve Středočeském kraji

Soubor hornických památek v Březových Horách;

b) v Jihočeském kraji

1. Vodní pila v Penikově se strojním vybavením,

2. Bechyňský most;

c) v Plzeňském kraji Zámek Týnec u Klatov;

d) v Jihočeském kraji a Plzeňském kraji

Soubor plavebních kanálů na Šumavě

Schwarzenberský kanál

Kaplický potok

Vchynicko-Tetovský kanál;

e) v Karlovarském kraji

1. Jáchymovská mincovna,

2. Důl Mauritius v Hřebečné,

3. Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým;

f) v Libereckém kraji

1. Janatův mlýn v Buřanech,

2. Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením;

g) v Pardubickém kraji

1. Usedlost č. p. 16 v Telecí,

2. Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle,

3. Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích;

h) v Královéhradeckém kraji

1. Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově,

2. Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku;

i) v Kraji Vysočina

1. Sklárna v Tasicích,

2. Michalův statek v Pohledi,

3. Zámek Červená Řečice;

j) v Jihomoravském kraji

1. Železárna Stará huť,

2. Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově,

3. Návesní zvonice v Louce,

4. Usedlost č. p. 12 v Kučerově;

k) ve Zlínském kraji

1. Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné,

2. Větrný mlýn ve Velkých Těšanech;

l) v Moravskoslezském kraji

Kosárna č. p. 146 v Karlovicích.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr kultury:

Mgr. Herman v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 106/2014 Sb.

Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením

a) ve Středočeském kraji

Název:Soubor hornických památek v Březových Horách
Popis:soubor budov, jiných nemovitých objektů a historických důlních děl na pozemcích a pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemků parcelní čísla 4498/1, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4543/9, 4543/11, 4545/1 v katastrálním území Příbram, pozemkových parcel 52/16, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 455/17, 455/39, 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2077 v katastrálním území Březové Hory, stavebních parcel 27/2, 27/5, 34, 58/3, 58/5, 59/1, 2011, 2061 v katastrálním území Březové Hory a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Příbram
Obec:Příbram
Katastrální území:Příbram
Pozemky, parcelní čísla:4498/1, 4499/1, 4499/3, 4499/4, 4501/1, 4501/12, 4501/67, 4501/73 (část), 4501/81 (část), 4501/82 (část), 4501/83 (část), 4501/91 (část), 4503/1, 4505/107, 4506/3, 4506/4, 4506/5, 4506/6, 4506/7, 4506/8, 4506/9, 4506/10, 4506/18, 4506/19, 4506/20, 4506/21, 4506/22, 4506/23, 4506/24, 4506/25, 4507/1, 4510/2, 4510/3, 4511, 4514/1, 4514/9, 4516/1, 4518/2, 4518/17, 4543/9, 4543/11,4545/1
Katastrální území:Březové Hory
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 52/2 (část), 52/16, 52/18, 56/1, 56/2, 57/1, 63, 64, 65/1, 65/5, 65/11, 67/26, 67/27, 67/37, 67/38, 67/64, 67/76, 70/1, 70/2, 71, 334, 335, 455/17, 455/39, 610 (část), 635/1, 636/1, 638, 639, 647/1, 647/2 (část), 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 712, 2041, 2051, 2057, 2064, 2067, 2077
stavební parcely: 27/2, 27/5, 28/1, 30, 34, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 58/3, 58/5, 59/1, 210, 211, 212, 266, 273, 459, 464, 2011,2061,2302/1,2346
Budovy, čísla popisná:27, 29, 274, 292, 293, 297, 322

Poznámka:

Zpracováno podle právního stavu ke dni 10. listopadu 2017.

b) v Jihočeském kraji

1.

Název:Vodní pila v Penikově se strojním vybavením
Popis:vodní pila s dochovaným strojním vybavením na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Jindřichův Hradec
Obec:Český Rudolec
Katastrální území:Stoječín
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 33/2

2.

Název:Bechyňský most
Popis:těleso železničního a silničního mostu na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Tábor
Obec:Bechyně
Katastrální území:Bechyně
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 1990/3
Obec:Sudoměřice u Bechyně
Katastrální území:Bežerovice
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 936, 984/1, 1001

c) v Plzeňském kraji

Název:Zámek Týnec u Klatov
Popis:budova zámku na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Klatovy
Obec:Týnec
Katastrální území:Týnec u Janovic nad Úhlavou
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 19/2
Budova, číslo popisné:1

d) v Jihočeském kraji a Plzeňském kraji

Název:Soubor plavebních kanálů na Šumavě
Schwarzenberský kanál
Popis:soubor plavebních kanálů na Šumavě tvoří Schwarzenberský kanál, Kapličky potok na území Jihočeského kraje a Vchynicko-Tetovský kanál na území Plzeňského kraje; Schwarzenberský kanál je vodní kanál tvořený korytem, stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně pozemkových parcel 139, 441, 487, 527, 595, 601/1, 601/2, 604/1, 604/2, 604/3, 722/1, 730/2, 738 v katastrálním území Nová Pec, okres Prachatice, pozemkových parcel 839/2, 1145/2, 1145/10, 1279/1, 1312/1 v katastrálním území Stožec, okres Prachatice, pozemkové parcely 3275 v katastrálním území Jasánky, okres Český Krumlov a pozemkových parcel 968/1, 968/2 v katastrálním území Zvonková, okres Český Krumlov, s výjimkou staveb a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Prachatice
Obec:Nová Pec
Katastrální území:Nová Pec
Pozemky, parcelní čísla:138, 139, 441, 487, 495, 496/5, 496/8, 521, 527, 532, 582, 586/1, 594/1, 594/8, 595, 601/1, 601/2, 602, 603/1, 603/3, 604/1, 604/2, 604/3, 605/1, 622, 701/1, 701/4, 720/1, 720/7, 722/1, 730/1, 730/2, 731, 736, 737, 738, 760/1, 786, 790/2, 912, 913, 914, 915/1, 915/3, 917/2, 949, 952/2, 957, 981, 985, 1192
Obec:Stožec
Katastrální území:Stožec
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 839/1 (část), 839/2, 1097/1, 1097/2, 1118, 1119, 1145/2, 1145/10, 1247/1, 1248, 1276/1 (část), 1279/1, 1312/1
Okres:Český Krumlov
Obec:Přední Výtoň
Katastrální území:Jasánky
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 3064, 3068/1, 3106/2, 3113/1, 3262, 3273, 3275
Obec:Horní Planá
Katastrální území:Zvonková
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 193/1, 238/2, 763, 800/5, 859/5, 913/1, 967, 968/1, 968/2
Název:Soubor plavebních kanálů na Šumavě
Kaplický potok
Popis:soubor plavebních kanálů na Šumavě tvoří Schwarzenberský kanál, Kapličky potok na území Jihočeského kraje a Vchynicko-Tetovský kanál na území Plzeňského kraje; Kapličky potok je vodní kanál tvořený korytem, stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavební parcely 257, pozemkových parcel 353/40, 355/1, 357, 358/5, 429/1, 429/3 v katastrálním území Horní Vltavice a pozemkových parcel 354/1, 354/2, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7 v katastrálním území Lenora, s výjimkou staveb a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Prachatice
Obec:Horní Vltavice
Katastrální území:Horní Vltavice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 257
pozemkové parcely: 353/40, 353/48, 355/1, 356/2, 357, 358/5, 429/1, 429/3, 482/1, 488/1
Obec:Lenora
Katastrální území:Lenora
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 206/2, 333/1, 333/2, 354/1, 354/2, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 396/1, 396/2
Název:Soubor plavebních kanálů na Šumavě
Vchynicko-Tetovský kanál
Popis:soubor plavebních kanálů na Šumavě tvoří Schwarzenberský kanál, Kapličky potok na území Jihočeského kraje a Vchynicko-Tetovský kanál na území Plzeňského kraje; Vchynicko-Tetovský kanál je vodní kanál tvořený korytem, plavebními nádržemi, budovami, stavbami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkových parcel 1011, 1015/7, 1271, 1273, 1276/5, 1292, 1303/2, 1303/8, 1330/2, 1331, 1337/1, 1410/1, 1447/1 v katastrálním území Filipova Huť a pozemků parcelní čísla 458, 1001/2, 1004, 1006/2, 1010/5, 1010/9, 1434/1, 1438/2 v katastrálním území Javoří Pila a staveb a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Klatovy
Obec:Modravá
Katastrální území:Filipova Huť
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 1011, 1015/7, 1135/3 (část), 1135/4 (část), 1135/5 (část), 1271, 1273, 1276/5, 1292, 1303/2, 1303/8, 1330/2, 1331, 1337/1, 1410/1, 1447/1
Katastrální území:Javoří Pila
Pozemky, parcelní čísla:458, 1001/2, 1004, 1006/2, 1010/5, 1010/9, 1434/1, 1438/2
Obec:Srní
Katastrální území:Srní I
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 954, 960, 1553/1, 1554/1, 1565, 1573, 1576, 1577/1, 1583/1, 2645/95 (část), 2684/1, 2684/2, 2684/3, 2721, 2784, 2785/1, 2785/3
Katastrální území:Srní II
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 5005 (část), 5010/1 (část), 5024/6 (část), 5024/7 (část), 5050/1 (část), 5052/1 (část), 5053 (část), 5120/1 (část), 5121 (část), 5122 (část), 5138/1 (část), 5190/1 (část), 5191 (část), 5192 (část), 5193 (část), 5194 (část), 5205 (část), 5206/1 (část), 5207 (část), 5208/1 (část), 5209, 5210 (část), 5211 (část), 5212 (část)
Katastrální území:Vchynice-Tetov I
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcela: 149
pozemkové parcely: 18/2 (část), 18/4, 85, 94/3 (část), 95, 96, 106/1, 142/1, 218, 219/1 (část), 220/1 (část), 227/1 (část), 238 (část), 239/1 (část), 252/1, 252/2, 253/1, 291, 294/1 (část), 297 (část), 300 (část), 305/1, 307/1 (část), 310/1 (část), 314/1 (část), 329 (část), 331/2 (část), 332/1 (část), 332/2 (část), 495, 580/1 (část), 580/2, 580/3, 588/1, 588/2, 588/5, 588/6, 590/1, 606/2, 1036/2, 1036/6 (část), 1038, 1044, 1049/1, 1049/4, 1049/5, 1057/2 (část), 1059, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1062

e) v Karlovarském kraji

1.

Název:Jáchymovská mincovna
Popis:budova mincovny na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karlovy Vary
Obec:Jáchymov
Katastrální území:Jáchymov
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 223
Budova, číslo popisné:37

2.

Název:Důl Mauritius v Hřebečné
Popis:soubor historických důlních děl pod pozemky vymezenými prostorovými identifikačními znaky a soubor pozůstatků povrchové důlní činnosti na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Karlovy Vary
Obec:Abertamy
Katastrální území:Hřebečná
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 331, 333, 654
pozemkové parcely: 1380, 1386, 1387, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1393/4, 1395/3, 1395/4, 1396/1, 1396/2, 1576, 1578, 1579, 1582/2, 1582/7, 1621/4, 1621/5, 1627/2, 1627/3, 1628/1, 1628/2, 1628/11, 1636, 1898/2, 1900/10, 1901, 1905/1, 1923, 1925

3.

Název:Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým
Popis:vodní kanál s napájecími rybníky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 1591 v katastrálním území Prameny, okres Cheb
Prostorové identifikačníznaky:
Okres:Sokolov
Obec:Krásno
Katastrální území:Krásno nad Teplou
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 3160/2, 3163/1, 3163/2, 4491
Obec:Nová Ves
Katastrální území:Nová Ves u Sokolova
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 2092
Okres:Cheb
Obec:Mariánské Lázně
Katastrální území:Mariánské Lázně
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 2179, 2188/1, 2188/2, 2215
Obec:Prameny
Katastrální území:Prameny
Pozemky, parcelní čísla:pozemkové parcely: 1591, 1798,2306

f) v Libereckém kraji

1.

Název:Janatův mlýn v Buranech
Popis:areál mlýna tvořený budovami, včelínem a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 1086/1 a budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Semily
Obec:Jablonec nad Jizerou
Katastrální území:Burany
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 183, 185, 186/1, 186/2
pozemkové parcely: 1086/1, 4055, 4054/1 (část)
Budova, číslo popisné:37

2.

Název:Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením
Popis:budova brusírny a vzorkovny na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně historického strojního vybavení
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Semily
Obec:Harrachov
Katastrální území:Harrachov
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 48/1

g) v Pardubickém kraji

1.

Název:Usedlost č. p. 16 v Telecí
Popis:budovy usedlosti na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně stavební parcely 159
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Svitavy
Obec:Telecí
Katastrální území:Telecí
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 159,436
Budova, číslo popisné:16

2.

Název:Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle
Popis:budova usedlosti na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Svitavy
Obec:Čistá
Katastrální území:Čistá u Litomyšle
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 45/1
Budova, číslo popisné:171

3.

Název:Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích
Popis:budova mlýna I a mlýna II - silo na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Pardubice
Obec:Pardubice
Katastrální území:Pardubice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1617/2, 1617/3

h) v Královéhradeckém kraji

1.

Název:Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově
Popis:budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemkové parcely 113
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Náchod
Obec:Slavoňov
Katastrální území:Slavoňov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1, 2, 3 pozemková parcela: 113

2.

Název:Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku
Popis:budovy kostela, zvonice a fary na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 105
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Rychnov nad Kněžnou
Obec:Liberk
Katastrální území:Liberk
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 104, 105, 112
Budova, číslo popisné:1

i) v Kraji Vysočina

1.

Název:Sklárna v Tasících
Popis:budovy a jiné nemovité objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, s výjimkou budov a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Havlíčkův Brod
Obec:Bělá
Katastrální území:Bělá u Jedlé
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 151/1, 152, 154, 155, 157/1, 158/1
pozemková parcela: 656/1
Budovy, čísla popisná:1,20

2.

Název:Michalův statek v Pohledí
Popis:areál statku tvořený budovami a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Havlíčkův Brod
Obec:Pohleď
Katastrální území:Pohleď
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 14/1, 14/2
pozemkové parcely: 30/4, 539/1, 539/2, 540, 590
Budovy, čísla popisná:16,40

3.

Název:Zámek Červená Řečice
Popis:areál zámku tvořený budovami a jejich pozůstatky, jinými nemovitými objekty a jejich pozůstatky na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou stavební parcely 145, pozemkové parcely 2122/3 a jiných nemovitých objektů, které nebyly prohlášeny za kulturní památky
Okres:Pelhřimov
Obec:Červená Řečice
Katastrální území:Červená Řečice
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 67, 145
pozemkové parcely: 115/1, 115/2, 115/4, 115/5, 115/7, 115/8, 115/9, 115/10, 115/11, 116, 117, 136/1, 136/2,2122/3
Budova, číslo popisné:1

j) v Jihomoravském kraji

1.

Název:Železárna Stará huť
Popis:vysoká pec a budova modelárny na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Blansko
Obec:Adamov
Katastrální území:Adamov
Pozemky, parcelní čísla:stavební parcely: 1243, 1244
Budova, číslo popisné:460

2.

Název:Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Břeclav
Obec:Pavlov
Katastrální území:Pavlov u Dolních Věstonic
Pozemek, parcelní číslo:298
Budova, číslo popisné:145

3.

Název:Návesní zvonice v Louce
Popis:zděná zvonice na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Hodonín
Obec:Louka
Katastrální území:Louka u Ostrohu
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 268

4.

Název:Usedlost č. p. 12 v Kučerově
Popis:budovy usedlosti na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Vyškov
Obec:Kučerov
Katastrální území:Kučerov
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 103
Budova, číslo popisné:12

k) ve Zlínském kraji

1.

Název:Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné
Popis:budova fojtství na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Zlín
Obec:Jasenná
Katastrální území:Jasenná na Moravě
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 88/4
Budova, číslo popisné:60

2.

Název:Větrný mlýn ve Velkých Těšanech
Popis:budova mlýna na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Kroměříž
Obec:Bařice-Velké Těšany
Katastrální území:Velké Těšany
Pozemek, parcelní číslo:pozemková parcela: 1004/1

l) v Moravskoslezském kraji

Název:Kosárna č. p. 146 v Karlovicích
Popis:budova na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:Bruntál
Obec:Karlovice
Katastrální území:Karlovice ve Slezsku
Pozemek, parcelní číslo:stavební parcela: 154
Budova, číslo popisné:146

(Zpracováno podle právního stavu ke dni 7. 1. 2014)

Přesunout nahoru