Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 10/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 5/2014
Platnost od 21.01.2014
Účinnost od 01.02.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. ledna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb., nařízení vlády č. 68/2008 Sb. a nařízení vlády č. 97/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se částka „50000 Kč“ nahrazuje částkou „200000 Kč“.

2. V § 3 odst. 2 větách první a druhé se za slovo „výroby“ vkládají slova „ , vybudování technologického centra nebo zahájení činnosti centra strategických služeb“.

3. V § 3 odst. 3 se ve větách první a druhé za slovo „výroby“ vkládají slova „ , rozšíření technologického centra nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Na záměry získat investiční pobídku podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahuje výše hmotné podpory podle § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 515/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2014.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Koníček v. r.

Přesunout nahoru