Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Částka 34/2013
Platnost od 25.03.2013
Účinnost od 01.04.2013
Zrušeno k 01.01.2014 (462/2013 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

ze dne 13. března 2013,

kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 97 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Pokud poskytnutí provozních a lokalizačních údajů zahrnuje několik úkonů uvedených v příloze k této vyhlášce, vyúčtují se náklady ve výši odpovídající součtu nákladů na příslušné úkony.“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

㤠3a

Pro účely stanovení výše nákladů podle § 2 odst. 2 a § 3 se standardizovanou žádostí rozumí žádost v elektronické podobě ve formátu, který umožňuje její automatizované zpracování.“.

3. Příloha k vyhlášce včetně nadpisu zní:

„Příloha k vyhlášce č. 486/2005 Sb.

Výše nákladů podle § 2 odst. 2 a § 3

ÚkonyStandardizované žádosti
[Kč]
Ostatní žádosti
[Kč]
I. Poskytování provozních a lokalizačních údajů podle vyhlášky k provedení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacíchVýpis komunikace ve veřejných telefonních sítích s přepojováním okruhů a veřejných mobilních telefonních sítích a jiné údaje1Údaje o komunikaci uskutečněné ve veřejné telefonní síti s přepojováním okruhů za jednoho účastníka za období do 60 dnů32280
2Údaje o komunikaci uskutečněné ve veřejné telefonní síti s přepojováním okruhů za jednoho účastníka za období delší než 60 dnů64560
3Údaje o veřejných telefonních automatech176360
4Údaje o komunikaci uskutečněné ve veřejné mobilní telefonní síti s identifikací základnové staniceza časový interval do 1 hod.120320
5za časový interval 1-3 hod.160360
6Údaje o vzájemných vazbách mezi telefonními čísly a identifikátory IMSI a identifikátory mobilních zařízení32200
7Identifikace základnové stanice a identifikátor mobilního zařízení, které zprostředkovaly volání bez SIM karty na tísňové volání 11232280
8IP adresy terminálů, které zprostředkovaly odesílání textové zprávy SMS v síti Internet32360
9Datum a čas aktivace předplacené služby, označení základnové stanice, v jejímž dosahu byla provedena aktivace32280
10Údaje o všech základnových stanicích v síti176191
11Údaje o všech přístupových bodech s uvedením jejich označení, popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, dále geografických souřadnic v souřadnicovém systému WGS 84, azimutu směrování antén a slovního popisu umístění176191
Výpis datové komunikace v sítích elektronických komunikací s přepojováním paketů Doplňující údaje12Přístup k internetu z pevného připojení120200
13Přístup k internetu z mobilního připojení120200
14Přístup ke schránce elektronické pošty136200
15Přenos zpráv elektronické pošty136200
16Služba IP telefonie83165
17Destinace nebo kód země původu volání u příchozích mezinárodních volání41182
18Kód provozovatele propojené veřejné komunikační sítě nebo poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím propojení41182
19Název právnické osoby, nebo jméno, případně jména a příjmení podnikající fyzické osoby zajišťující neveřejnou komunikační síť a její IČO41182
20Jiná zjištění56
II. Informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby podle vyhlášky k provedení § 97 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích21Lustrace účastníka služby poskytované v pevné síti podle jednoznačného identifikátoru (telefonní číslo, rodné číslo, IČO, statická IP adresa)16176
22Lustrace účastníka služby poskytované v pevné síti podle nejednoznačného identifikátoru40200
23Lustrace účastníka služby poskytované v mobilní síti podle jednoznačného identifikátoru (telefonní číslo, IMSI, identifikátor mobilního zařízení, rodné číslo, IČO)16176
24Lustrace účastníka služby poskytované v mobilní síti podle nejednoznačného identifikátoru40200
25Jiná zjištění16

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013.


Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.

Přesunout nahoru