Objednat předplatné

Odkaz na sdělení č. 55/2013 Sb.Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice,Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-55
Čísloč. 55/2013 Sb.
NázevSdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice,Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice
AliasSdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-55" title="Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi">
Sdělení č. 55/2013 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 55/2013 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-55]Sdělení č. 55/2013 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Sdělení č. 55/2013 Sb.Odkaz v Texy

"Sdělení č. 55/2013 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-55]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 55/2013 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-55 Sdělení č. 55/2013 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Sdělení č. 55/2013 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Sdělení č. 55/2013 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-55


Zpět na předpis