Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2013 Sb.Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice

Částka 3/2013
Platnost od 08.01.2013
Účinnost od 23.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ze dne 27. prosince 2012

o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


Stanovení ochranného pásma

§ 1

(K § 21 a 22 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody R IV (HV 301) (dále jen „zdroj“), nacházejícího se na pozemkové parcele č. 1979/1 katastrálního území Hranice, obec Hranice, se stanoví ochranné pásmo I. stupně, které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří bezprostřední okolí výstupu zdroje a je vymezeno čtyřúhelníkem o straně 10 m, v jehož středu se zdroj nachází.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a v kopii základní mapy České republiky v měřítku 1:10000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000 a základní mapy České republiky v měřítku 1:10000 a 1:50000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadu Olomouckého kraje a na Městském úřadu Hranice.

§ 2

(K § 24 lázeňského zákona)

Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2013 Sb.

TEPLICE NAD BEČVOU

ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice

Vymezení ochranného pásma I. stupně graficky vyznačené v kopii katastrální mapy v měřítku 1:1000

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2013 Sb.

TEPLICE NAD BEČVOU

ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice

Vymezení ochranného pásma I. stupně graficky vyznačené v kopii základní mapy České republiky v měřítku 1:10000

Přesunout nahoru