Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 465/2013 Sb.Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Částka 179/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 01.10.2015 (248/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

465

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2013

o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 38 odst. 11 a § 38b odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 169/2013 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Povinná osoba podle § 38 odst. 3 zákona, která uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž součástí jsou pneumatiky, podává návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

(1) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok obsahuje

a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

c) období (kalendářní rok), za které je zpráva zpracována,

d) tabulky v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní údaje osoby, která zprávu zpracovala.

(2) Povinné osoby, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, mohou roční zprávu zaslat Ministerstvu životního prostředí společně. Roční zpráva v takovém případě obsahuje v tabulkách č. 1 a 2 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce sumarizované údaje a dále seznam sdružených povinných osob.


§ 3

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 2 této vyhlášky se použije poprvé na zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 2014.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 465/2013 Sb.

Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik

Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 465/2013 Sb.

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

Přesunout nahoru