Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 463/2013 Sb.Nařízení vlády o seznamech návykových látek

Částka 178/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

463

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2013

o seznamech návykových látek

Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


§ 1

Toto nařízení stanoví

a) v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam

1. omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách1) a

2. dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,

(dále jen „seznam č. 1 omamných látek“),

b) v příloze č. 2 k tomuto nařízení seznam

1. omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a

2. dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,

(dále jen „seznam č. 2 omamných látek“),

c) v příloze č. 3 k tomuto nařízení seznam

1. omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a

2. dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,

(dále jen „seznam č. 3 omamných látek“),

d) v příloze č. 4 k tomuto nařízení seznam

1. psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách2) a

2. dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,

(dále jen „seznam č. 4 psychotropních látek“),

e) v příloze č. 5 k tomuto nařízení seznam

1. psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a

2. dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,

(dále jen „seznam č. 5 psychotropních látek“),

f) v příloze č. 6 k tomuto nařízení seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách,

(dále jen „seznam č. 6 psychotropních látek“),

g) v příloze č. 7 k tomuto nařízení seznam

1. psychotropních látek zařazených do Seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách a

2. dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,

(dále jen „seznam č. 7 psychotropních látek“), a

h) v příloze č. 8 k tomuto nařízení seznam přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné úmluvy o omamných látkách,

(dále jen „seznam č. 8 vybraných přípravků“).

§ 2

(1) Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 243/2015 Sb. Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 46/2017 Sb. Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 30/2018 Sb. Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr zdravotnictví:

Holcát v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 1 omamných látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název podle IUPACPoznámka
Acetorfin(5R,6R,7R)-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-4,5-epoxy-6,14-ethenomorfinan-3-yl-acetát
Acetyl-alfa-methylfentanyl(RS)-N-[1-(2-fenyl-2-methylethyl)-4-piperidyl]acetanilid
Acetylmethadol(3RS)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát
Alfacetylmethadol(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát
Alfameprodin(3RS,4RS)-3-ethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát
Alfamethadol(3R,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-di:enylheptan-3-ol
Alfa-methylfentanylN-{1-[(1RS)-2-fenyl-1-methylelhyl]piperidin-4-yl}propananilid
Alfa-methylthiofentanylN-{1-[(1RS)-1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid
Alfaprodin(3RS,4SR)-4-fenyl-1,3 -dimethylpiperidin-4-yl-propanoát
AlfentanilN-{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)piperidin-4-yl}-N-fenylpropanamid
Allylprodin3-allyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát
Anileridinethyl-1-(4-aminofenethyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
Benzethidinethyl-1-[2-(benzyloxy)ethyl]-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
Benzylmorfín3-(benzyloxy)-4,5α-epoxy-17-methylmorfin-7-en-6α-ol
Betacetylmethadol(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-yl-acetát
Beta-hydroxyfentanylN-{1-[(2RS)-2-hydroxyfenethyl]piperidin-4-yl}propananilid
Beta-hydroxymethylfentanylN-{1-[(2RS)-2-hydroxyfenethyl]-3-methylpiperidin-4-yl}propananilid
Betameprodin(3RS,4RS)-3-ethy1-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoát
Betamethadol(3S,6R)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol
Betaprodin(3RS,4RS)-4-fenyl-1,3-dimethylpiperidin-4-yl-propanoát
Bezitramid2,2-difenyl-4-[4-(2-oxo-3-propanoyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidino]butannitril
Dextromoramid1-[(3S)-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutanoyl]pyrrolidin
DiampromidN-[2-(N-fenethyl-N-methylamino)propyl]propananilid
Diethylthiambuten3-(diethylamino)-1,1-di(2-thienyl)but-1-en
Difenoxin1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylová kyselina
Difenoxylátethyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
Dihydroetorfin(5R,6R,7R)-4,5-epoxy-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethanomorfinan-3-ol
Dihydromorfin4,5α-epoxy-17-methylmorfinan-3,6α-diol
Dimenoxadol[2-(dimethylamino)ethyl]-2-ethoxy-2,2-difenyl-acetát
Dimefeptanol6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-ol
DimethylthiambutenN,N,1-trimethyl-3,3-di(2-thienyl)allylamin
Dioxafetyl-butyrátethyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutanoátDioxafetylbutyrát
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název podle IUPACPoznámka
Dipipanon(6RS)-4,4-difenyl-6-piperidinoheptan-3-on
Drotebanol(6R)-3,4-dimethoxy-17-methylmorfínan-6β, 14-diol
Ekgoninkyselina (1R,2R,3S,5S)-hydroxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylová, její estery a deriváty, z kterých je možno získat ekgonin a kokain
EthylmethylthiambutenN-ethyl-N,1-dimethyl-3,3-bis(2-thienyl)-2-propenylamin
Etonitazen1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol
Etoxeridinethyl-4-fenyl-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperidin-4-karboxylát
Fenadoxon4,4-difenyl-6-morfolinoheptan-3-on
FenampromidN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propananilid
Fenazocin(2RS,6R,11R)-3-fenethyl-6,11-dimethyl-l,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
Fenomorfan17-fenethylmorfinan-3-ol
Fenoperidinethyl-4-fenyl-1-(3-fenylpropyl)-3-hydroxypiperidin-4-karboxylát
FentanylN-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylpropanamid
Furethidinethyl-4-fenyl-1-[2-(furfuryloxy)etlhyl]piperidin-4-karboxylát
Hydrokodon4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-on
Hydromorfinol4,5α-epoxy-17-methylmorfinan-3,6α, 14-triol
Hydromorfon4,5α-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorfinan-6-on
Hydroxypethidinethyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-karboxylát
Isomethadon6-(dimethylamino)-4,4-difenyl-5-methylhexan-3-on
Karfentanilmethyl-1-fenethyl-4-(N-fenylpropanamido)piperidin-4-karboxylát
Klonitazen2-(4-chlorbenzyl)-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-nitro-1H-benzimidazol
Kodoximkyselina 2-{[N-(4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6-yliden)amino]oxy}octová
Koka - listKokový list
Kokain(1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylát
Koncentrát z makovinyPoloprodukt k výrobě alkaloidů získaný technologickou úpravou makoviny
Konopí extrakt a tinkturaExtrakt a tinktura z konopí
Konopí pro léčebné použitíkonopí určené k přípravě léčivých přípravků se standardizovaným obsahem tetrahydrokanabinolu
Levofenacylmorfan1-fenyl-2-[(9R,13R,14R)3-hydroxymorfinan-17-yl]ethan-1-onS
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název podle IUPACPoznámka
Levomethorfan(9R,13R,14R)-3-methoxy-17-methylmorfinanStereoizomerní dextromethorfan [(+)-3-methoxy-17-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Levomoramid(3R)-2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolino-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on
Levorfanol(9R,13R,14R)-17-methylmorfinan-3-olStereoizomerní dextrorfanol [(+)-3-hydroxy-17-methylmorfinan] je vyňat ze seznamu omamných látek uvedených v této příloze
Metazocin(2R,6R,11R)-3,6,11-trimethyl-l,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-dimethano-3-benzazocin-8-ol
Methadon(6RS)-6-(dimethylamino)-4,4-difenylheptan-3-on
Methadon, meziprodukt4-(dimethylamino)-2,2-difenylpentannitril
Methyldesorfín4,5α-epoxy-6,17-dimethylmorfin-6-en-3-ol
Methyldihydromorfín4,5-epoxy-6,17-dimethylmorfinan-3,6-diol
Metopon4,5-epoxy-3-hydroxy-5,17-dimethylmorfinan-6-on
Moramid, meziprodukt2,2-difenyl-3-methyl-4-morfolinobutanová kyselina
Methyl fentanylN-(l-fenethyl-3-methylpiperidin-4-yl)propananilid3-Methylfentanyl
MethylthiofentanylN-{(3RS)-3-methyl-l-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid3-methylthiofentanyl
Morferidinethyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoethyl)piperidin-4-karboxylát
Morfin4,5α-epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6α-diol
Morfin methobromid4,5α-epoxy-3,6α-dihydroxy-17,17-dimethylmorfin-7-en-17-ium-bromida jiné deriváty morfinu se čtyřvazným dusíkem včetně derivátů morfín-N-oxidu
(i kodein-N-oxidu)
Morfin-N-oxid4,5α-epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6α-diol-17-oxid
Desmethylprodin4-fenyl-1-methylpiperidin-4-yl-propanoátMPPP
Myrofin3-(benzyloxy)-4,5α-epoxy-17-methylmorfin-7-en-6-yl-tetradekanoát
Nikomorfin4,5α-epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6α-diyl-dinikotinát
Noracymethadol4,4-difenyl-6-(methylamino)heptan-3-yl-acetát
Norlevorfanol(9R,13R,14R)-morfman-3-ol
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název podle IUPACPoznámka
Normethadon6-(dimethylamino)-4,4-difenylhexan-3-on
Normorfin4,5α-epoxymorfín-7-en-3,6α-diol
Norpipanon4,4-difenyl-6-piperidinohexan-3-on
OpiumKromě homeopaticky 1 vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2
Oripavin4,5α-epoxy-6-methoxy-17-methy lmorfí na-6,8(14)-dien-3-ol
Oxykodon(5R)-4,5-epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorfínan-6-on
Oxymorfon(5R)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-methylmorfinan-6-on
ParafluorfentanylN-(1-fenethylpiperidin-4-yl)-4'-fluorpropananilid
Pheneridinethyl-1-fenethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylátPEPAP
Pethidinethyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát
Pethidin, meziprodukt A4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karbonitril
Pethidin, meziprodukt Bethyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylát
Pethidin, meziprodukt Ckyselina 4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylová
Piminodinethyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxy lát
Pintramid1'-(3,3-difenyl-3-kyanpropyl)-4'-ureido-1,4'-bipipendin
Proheptazin4-fenyl-1,3-dimethylazepan-4-yl-propanoát
Properidinisopropyl-4-fenyl-1-methylpiperidin-4-karboxylát
Racemethorfan(9RS,13RS,14RS)-3-methoxy-17-methylmorfinan
Racemoramid(3RS)-2,2-difeny1-3-methy1-4-morfolino-1-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on
Racemorfan(9RS,13RS,14RS)-17-methylmorfman-3 -ol
Remifentanilmethyl-3-[4-(N-acetonylanilino)-4-(methoxykarbonyl)]piperidino]propanoát
SufentanilN-{4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid
Tapentadol3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl] fenol
Thebain4,5α-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorfina-6,8-dien
Thebakon(5R)-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-6-en-6-yl-acetát
ThiofentanylN-{1-[2-(2-thienyl)ethyl]piperidin-4-yl}propananilid
Tilidinethyl-( 1RS,2RS)-2-(dimethylamino)-1-fenylcyklohex-3-en-1-karboxylát
Trimeperidin(RS)-4-fenyl-4-(l,2,5-trimethylpiperidin-4-yl)propanoát

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále estery a ethery omamných látek uvedených v tomto seznamu a solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů, esterů a éterů ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 2 omamných látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název podle IUPACPoznámka
Acetyldihydrokodein4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6α-yl-acetát
Dextropropoxyfen(1S,2R)-1-benzyl-3 -(dimethylamino)-1-fenyl-2-methylpropyl-propanoát
Dihydrokodein4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6α-ol
Ethylmorfin4,5α-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorfin-7-en-6α-ol
Folkodin4,5α-epoxy-17-methyl-3-(2-morfolinoethoxy)morfin-7-en-6α-ol
Kodein4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-7-en-6α-ol
Nikodikodin4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6α-yl-nikotinát
Nikokodin4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-7-en-6-yl-nikotinát
Norkodein4,5α-epoxy-3-methoxymorfín-7-en-6α-ol
PropiramN-[(1RS)-1-methyl-2-piperidinoethyl]-N-(2-pyridyl)propanamid

Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 3 omamných látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceChemický název podle IUPACPoznámka
Desomorfin4,5α-epoxy-17-methylmorfínan-3-ol
AcryloylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid
AcetylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid
Etorfin(5R,6R,7R,14R)-4,5-epoxy-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-methyl-6,14-ethenomorfínan-3-ol
Heroin(5R,6S)-4,5-epoxy-17-methylmorfin-7-en-3,6-diyl-diacetát
Ketobemidon1-[4-(3 -hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on
KonopíS výjimkou konopí pro léčebné použití uvedené v seznamu č. 1
Pryskyřice z konopí

Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 4 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný názevDalší mezinárodní nechráněný název nebo další obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
AB-CHMINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-FUBINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-PINACAN-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin4-AcO-MET{3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl} acetát
o-Acetylpsilocin4-AcO-DMT{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetátPsilacetin
ADB-CHMINACAN-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karboxamid
ADB-PINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
AH-79213,4-dichlor-N-{[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid
AL-LAD(6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid6-allyl-6-nor-LSD
AM-2201[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (naftalen-1-yl)methanon
AMB-FUBINACAFUB-AMBMethyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-karbonyl}amino)-3-methylbutanoátMMB-FUBINACA
AMB-CHMICAMethyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát
5-Aminopropylindol5-API5-(2-aminopropyl)indol
APICASDB-001, 2NE1N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid
APINACAN-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamidAKB48
bk-PMA2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan-1-on
Methedronbk-PMMA1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
BMDP3,4-MDBC2-benzylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on
2-Brommethkathinon2-BMC(RS)-1-(2-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Brommethkathinon3-BMC(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Brommethkathinon4-BMC(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onBrefedron
25B-NBOMe2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminCimbi-36
25C-NBOMe2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin2C-C-NBOMe
25I-NBOH2-{[2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)ethylamino]methyl}fenol2C-I-NBOH; Cimbi-27
25I-NBOMe2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanaminNBOMe-2C-I
Bromo-Dragonfly(2R)-1-(4-bromfuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)propan-2-amin
ButylonBk-MBDB2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]butan-1-onB1
2-Chloramfetamin2-CA1-(2-chlorfenyl)propan-2-amin
3-Chloramfetamin3-CA1-(3-chlorfenyl)propan-2-amin
4-Chloramfetamin4-CA1-(4-chlorfenyl)propan-2-aminPCA
4-Chlor-N-butylkathinon4-CBC2-(butylamino)-1-(4-chlorfenyl)propan-1-on4-Chlorbutylkathinon
2-Chlorethkathinon2-CEC1-(2-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
3-Chlorethkathinon3-CEC1-(3-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Chlorethkathinon4-CEC1-(4-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Chlorisobutyrfentanyl4-Cl-iBFN-(4-chlorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
2C-E2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)ethan-1-amin
2-Chlormethamfetamin2-CMA1-(2-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Chlormethamfetamin3-CMA1-(3-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Chlormethamfetamin4-CMA1-(4-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-aminp-CMA
2-Chlormethkathinon2-CMC1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Chlormethkathinon3-CMC1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Chlormethkathinon4-CMC1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onClefedron
2-Chlorpentedron2-CPD1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
3-Chlorpentedron3-CPD1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
4-Chlorpentedron4-CPD1-(4-ch orfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
4-Chlor-α-pyrrohdinovalerofenon4-Cl-α-PVP1-(4-chlorfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
CUMYL-4CN-BINACASGT-781-(4-kyanobutyl)-N-(1-methyl-1-fenylethyl)indazol-3-karboxamid
CyklopentylfentanylCyclopentyl-F; CP-FN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid
CyklopropylfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid
Dimethoxyethylthiofenethylamin2C-T-2[4-(ethylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
Dimethoxypropylthiofenethylamin2C-T-7[4-(propylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin
CP-47,4972-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol
CRA-13(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yl]methanonCB-13
DBZP1,4-dibenzylpiperazin
Deschlorketamin2-(methylamino)-2-fenyl-cyklohexanon
Despropionyl-2-fluor fentanylN-(2-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
Despropionyl-4-fluor fentanylN-(4-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin
DibutylonBk-DMBDB1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)-1-butanonMethylbutylon
Diclazepam2-chlorodiazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-onRo 5-3448
DiethyltryptaminDETN,N-diethyl-N-[2-(indol-3-yl)ethyl]amin
DifenidinDPD; 1,2-DEP; DIPH1-(1,2-difenylethyl)piperidinAC1L4H21
5-Dihydrobenzofuranpyrovaleron5-DBFPV; MBPVl-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
DimethoxyamfetaminDMA(2RS)-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
p-Methyl-4-methylaminorex4,4'-DMAR4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-aminp4-DMAR
DimethylheptyltetrahydrokanabinolDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
2,3-Dimethylmetkathinon2,3-DMMC1-(2,3-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
2,4-Dimethylmetkathinon2,4-DMMC1-(2,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3,4-Dimethylmetkathinon3,4-DMMC1-(3,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
DimethyltriptaminDMTN-[2-(indol-3-yl)ethvl]-N,N-dimethvlamin
BrolamfetaminDOB(2RS)-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-chloramfetaminDOC1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxyethylamfetaminDOET(2RS)-1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
DimethoxymetamfetaminSTP, DOM(2RS)-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan-2-amin
2,5-Dimethoxy-4-jodamfetaminDOI1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin
5-EAPB1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amin
6-EAPB1-(1-benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amin
DimethylonBk-MDDMA1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)propan-1-on3,4-methylendioxydi-methylkathinon
MethkathinonEfedron(2RS)-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-on
EphylonMDEVP; bk-EBDP1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-onN-ethyl-pentylon
ETH-LAD(6aiR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol-[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
EtizolamAHR 3219; Depas4-(2-chlorfenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a] [ 1,4]diazepin
Ethylfenidát(RS)-ethyl-2-fenyl-2-piperidin-2-ylacetát
2-Ethylmethkathinon2-EMC(RS)-2-methylamino-1-(2-ethylfenyl)propan-1-on
3-Ethylmethkathinon3-EMC(RS)-2-methy lamino-1-(3-ethylfenyl)propan-1-on
4-Ethylmethkathinon4-EMC(RS)-2-methylamino-1-(4-ethylfenyl)propan-1-on
N-ethylnorpentedronN-ethylpentedron2-(ethylamino)-1-fenyl-pentan-1-onα-ethylaminopentiofe-non
Etryptamin3-(2-aminobutyl)indol
2-Fluoramfetamin2-FA1-(2-fluorfenyl)propan-2-amin
3-F luoramfetamin3-FA1-(3-fluorfenyl)propan-2-amin
4-Fluoramfetamin4-FA1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
5F-ADBICAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxamid
5F-AKB48N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB-PINACA5F-AMBMethyl-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3-methylbutanoát5F-AMP
Fentanyl butanamid analogButyrfentanylN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid
3F-Fenmetrazin3-FPM; PAL-5932-(3-fluorofenyl)-3-methylmorfolin
4F-Fenmetrazin4-FPM2-(4-fluorofenyl)-3-methylmorfolin
4-Fluor-butyrfentanyl4F-BFN-(4-fluorofenyl)-N-[(1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamid
2-Fluorethkathinon2-FEC1-(2-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
3-Fluorethkathinon3-FEC1-(3-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
4-Fluorethkathinon4-FEC1-(4-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on
2-FluorfentanylOrtofluorfentanylN-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid2-FF, o-FF
3-FluorfentanylMetafluorfentanylN-(3-fluorfeny)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid3-FF, m-FF
4-Fluorisobutyrfentanyl4F-iBFN-(4-fluorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid
2-Fluormethamfetamin2-FMA(RS)-1-(2-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Fluormethamfetamin3-FMA(RS)-1-(3-fluorfenyl)-N-methylpropan 2-amin
4-Fluormethamfetamin4-FMA(RS)-1-(4-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Fluormethkathinon2-FMC1-(2-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
3-Fluormethkathinon3-FMC1-(3-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
4-Fluormethkathinon4-FMC1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-onFlefedron
4-Fluormethylfenidát4F-MPH; 4-FMPHMethyl-2-(4-fluorfenyl)-2-(2-piperidyl)acetát4F-TMP
4-Fluorpentedron4-FPD; 4-F-pentedron1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on
5F-PB-22; 5F-QUPIC8-chinolinyl ester kyseliny l-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylové
5F-MDMB-PINACA5F-ADBmethyl (S)-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát
5FUR-144[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonXLR-11
FuranylfentanylFU-FN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid2-furanoylfentanyl
4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyl tryptamin4-HO-MET3-{2-[ethyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-olMetocin; Methylcybin
4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyl tryptamin4-HO-MiPT3-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-olMiprocin
Hydroxytenamfetamin(2RS)-N-hydroxy-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
(iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogN-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorfenyl)butanamid
Joddimethoxyfenethylamin2C-I(4-jod-2,5-dimethoxyfenylethyl)amin
JWH-018(naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-073(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)methanon
JWH-081(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-122(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-200[1-(2-morfolinoethyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon
JWH-210(4-ethylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
JWH-2502-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on
JWH-398(4-chlornaftalen-1-y 1)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon
Kathinon(2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-on
(+)-LysergidLSD, LSD-25(+)-8β-(3,3-dimethylureido)-6-methyl-9,10-didehydroergolin
1p-LSD, 1P-LADdiethylamid kyseliny 1-propionyl lysergové; (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl--6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid
5-MeO-MiPTN-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amin; 5-methoxy-N-methyl-N-iso--propyl tryptamin
MethoxfenidinMXP1-[1-(2-methoxy fenyl)-2-fenylethyl]piperidin2-MeO-difemdin
MethoxyacetylfentanylMethoxy-AcF2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
2-Methylamfetamin2-MA(2RS)-1-(2-methylfenyl)propan-2-amin
3-Methyl amfetamin3-MA(2RS)-1-(3-methylfenyl)propan-2-amin
4-Methylamfetamin4-MA(2RS)-1-(4-methylfenyl)propan-2-amin
2-MAPB1-(benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amin
3-MAPB1-(benzofuran-3-yl)-N-methylpropan-2-amin
4-MAPB1-(benzofuran-4-yl)-N-methylpropan-2-amin
5-MAPB1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amin
6-MAPB1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amin
7-MAPB1-(benzofuran-7-yl)-N-methylpropan-2-amin
MBZP1-benzyl-4-methylpiperazin
2-Methyl-N,N-dimethylkathinon2-MDMC1-(2-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
3-Methyl-N,N-dimethylkathinon3-MDMC1-(3-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
4-Methyl-N,N-dimethylkathinon4-MDMC1-(4-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on
m-ChlorfenylpiperazinmCPP1-(3-chlorfenyl)piperazin
TenamfetaminMDA(2RS)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDAI5,6-(methylendioxy)indan-2-amin
EthyltenamfetaminMDE, MDEA(2RS)-N-ethyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
Ethylonbk-MDEA2-ethylamino-1-(3,4-methylendioxy fenyl)propan-1-on
MethyltenamfetaminMDMA(2RS)-N-methyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
MDMB-CHMICAN-[[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-methyl-valin, methyl ester
MDMB-FUBINACA2-[[1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát
MDPHP; 3,4-MDPHP1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on
2,3-Methyl endioxymethkathinon2,3-MDMC1-(1,3-benzodioxol-4-yl)-2-(methylamino)propan-1-on
3,4-MethylendioxypyrovaleronMDPVl-[3,4-(methylendioxy)fenyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-onMDPK
2-Methylethkathinon2-MEC2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3-Methylethkathinon3-MEC2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
4-Methylethkathinon4-MEC2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
4-MethylmetkathinonMefedron2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on
5-MeO-AMT5-methoxy-α-methyltryptamin
4-Methoxybutyr fentanyl4-MeO-BFN-(4-methoxyfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl] butanamid
5-MeO-DALTN-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin
3-Methoxy fencyklidin3-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin
Meskalin3,4,5-trimethoxyfenethylamin
MethoxetaminMXE2-(ethylamino)-2-(3-methoxyfenyl)cyklohexanon
Methylaminorex(±)-5-fenyl-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
α-Methylfentanyl butanamid analogBF; B-F2-methyl-N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamid
2-Methyl-N-ethylnorpentedron2-MEAP2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)-pentan-1-on
3-Methyl-N-ethylnorpentedron3-MEAP2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)-pentan-1-on
4-Methyl-N-ethylnorpentedron4-MEAP2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-pentan-1-on
MethylonBk-MDMA2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-1-on
2-Methylmetamfetamin2-MMA1-(2-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
3-Methylmetamfetamin3-MMA1-(3-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
4-Methylmetamfetamin4-MMA1-(4-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin
2-Methylmetkathinon2-MMC2-(methylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on
3-Methylmetkathinon3-MMC2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on
MethoxytenamfetaminMMDA(2RS)-1-[5-methoxy-3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin
4-MPD1-(4-methylfenyl)-2-methylamino-pentan-1-on
MethylthienylpropaminMPAN-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin
MT-451-cyklohexyl-4-( 1,2-difenylethyl)piperazin
2-Methylthioamfetamin2-MTA(2RS)-1-[2-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
3-Methylthioamfetamin3-MTA(2RS)-1-[3-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
4-Methylthioamfetamin4-MTA(2RS)-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin
Mexedron4-MMC-oMe; MEX(3-methoxy-2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-on
NaftylpyrovaleronNafyron1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on0-2482
N-methyl-2-aminoindanN-methyl-2AI2,3-dihydro-N-methyl-1H-inden-2-aminNM-2AI
NM-2201,CBL-2201naftalen-1-yl-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylát
OCfentanylA-3217N-(2-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid
o-DesmethyltramadolODT3-{-2-[(dimethy lamino)methyl]-1-hydroxycyklohexyl}fenol
Parahexyl3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol
EticyklidinPCEN-ethyl-1-fenylcyklohexylamin
Pentedronpentedron1-fenyl-2-(methylamino)pentan-1-on
p-FluorfenylpiperazinpFPP1-(4-fluorfenyl)piperazin
MethoxyamfetaminPMA(2RS)-1-(4-methoxyfenyl)propan-2-amin
MethoxymetamfetaminPMMAl-(4-methoxyfenyl)-N-methylpropan-2-amin
Psilocybin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl-dihydrogenfosfát
PsilocinPsilotsin3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol
PV8, α-PHPP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-heptan-1-on
PV9, α-POP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-oktan-1-on
α-PVP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
α-PVT2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiofen-2-yl)pentan-1-on
α-Pyrrolidinohexanofenonα-PHP1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-hexan-1-on
α-Pyrrolidinoisohexanofenonα-PiHP1-fenyl-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on
RolicyklidinPHP, PCPY1-(1-fenylcyklohexy l)pyrrolidin
Salvinorin ASalvinorin Amethyl-(2RS,4aR,6aR,7R,9RS,10aRS,10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a, 10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-1H-benzo[ƒ]isochromen-7-karboxylát
TenocyklidinTCP1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin
1-(3-Trifluormethylfenyl)piperazinTFMPP1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin
TetrahydrofuranfentanylTHF-FN-(1-fenylethylpiperidin-4-yl)-N-fenyltetrahydrofuran-2-karboxamid
TetrahydrokanabinolTHCΔ6a(10a)-, Δ6a(7)-, Δ7-, Δ8-, Δ10-, Δ9(11)-tetrahydrokanabinoly a jejich stereoizomery
TH-PVP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan-1-on
TrimethoxyamfetaminTMA(2RS)-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
Trimethoxyamfetamin-2TMA-2(2RS)-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
2,4,6-TrimethoxyamfetaminTMA-61-(2,4,6-trimethoxyfenyl)propan-2-amin
UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanonTMCP-018
U-477003,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
U-499003,4-dichlor-N-[2-(diethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid
U-51,7542-(3,4-dichlorfenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylacetamid
ValerylfentanylTCE, VFN-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]pentanamid; fentanyl pentanamid analog
W-154-chlor-N-(1-fenethylpiperidin-2-yliden)benzensulfonamid
W-184-chlor-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzensulfonamid

Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat podle zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 5 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
Amfetamin(2RS)-1-fenylpropan-2-amin
Amineptinkyselina 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yl)amino]heptanová
Buprenorfin(2S)-2-[(5R,6R,7R,14S)-17-(cyklopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6α,14-ethanomorfinan-7α-yl]-3,3 -dimethylbutan-2-ol
Bromdimethoxyfenethylamin2C-B(4-brom-2,5-dimethoxyfenethyl)amin
Dexamfetamin(2S)-1-fenylpropan-2-amin
FencyklidinPCP1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin
Fenetylin7-(2-{[(2RS)-1-fenylpropan-2-yl]amino}ethyl)-1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion
Fenmetrazin2-fenyl-3-methylmorfolin
Fentermin1-fenyl-2-methylpropan-2-amin
Flunitrazepam5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on
GHBkyselina 4-hydroxybutanová
Levamfetamin(2R)-1-fenylpropan-2-amin
Levmetamfetamin(2R)-1-fenyl-N-rnethylpropan-2-arnin
Lisdexamfetamin(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid
Meklochalon3-(2-chlorfenyl)-2-methyl-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on
Metachalon2-methyl-3-(2-methylfenyl)-l,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on
Metamfetamin(2S)-1-fenyl-N-methylpropan-2-amin
Metamfetamin racemický(2RS)-1-fenyl-N-methylpropan-2-amin
Methylfenidátmethyl-(2RS)-2-fenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetát
Sekobarbitalkyselina 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová
Dronabinoldelta-9-THCΔ9-tetrahydrokanabinol (THC) a jeho stereoizomerynapř. (-)-trans-Δ9-THC
Zipeprol(2RS)-1-fenyl-1-methoxy-3-[4-(2-methoxyfenethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 6 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
Amobarbitalkyselina 5-ethyl-5-isopentylbarbiturová
Butalbitalkyselina 5-allyl-5-isobutylbarbiturová
Cyklobarbitalkyselina 5-(1-cyklohex-1-en-1-yl)-5-ethylbarbiturová
Glutethimid(3RS)-3-ethyl-3-fenylpiperidin-2,6-dion
Kathin(+)-norpseudoefedrin(1S,2S)-2-ammo-1-fenylpropan-1-ol
Pentazocin(2R,6R,11R)-6,11-dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
Pentobarbitalkyselina 5-ethyl-5-[(1RS)-1-methylbutyl]barbiturová

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 7 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
Allobarbital5,5-diallylbarbiturová kyselina
Alprazolam8-chlor-6-fenyl-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Amfepramon2-(diethylamino)-1-fenylpropan-1-on
Aminorex5-fenyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin
Barbital5,5-diethylbarbiturová kyselina
Benzfetamin(+)-N-benzyl-N-(2-fenyl-1-methylethyl)-N-methylamin
Benzylpiperazin1-benzylpiperazin
Bromazepam7-brom-5-(2-pyridyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Brotizolam2-brom-4-(2-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-ƒ][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
Butobarbital5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina
Delorazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Diazepam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-l,4-benzodiazepin-2-on
Estazolam8-chlor-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin
EthinamátN-(1-ethynylcyklohexyl)karbamát
Ethchlorvynol1-chlor-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-ol
Ethylamfetamin(±)-2-(ethylamino)-1-fenylpropan
Ethylloflazepátethyl-7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát
Fenazepam7-bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Fendimetrazin(2S,3S)-2-fenyl-3,4-dimethylmorfolin
Fenkamfamin(±)-2-(ethylamino)-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptan
Fenobarbital5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina
Fenproporex(+)-1-fenyl-2-[(2-kyanethyl)amino]propan
Fludiazepam7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-1-methyl--1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flurazepam7-chlor-2-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Halazepam7-chlor-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Haloxazolam10-brom-11 b-(2-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Chlordiazepoxid7-chlor-5-fenyl-2-(methylamino)-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid
Kamazepam7-chlor-5 -fenyl-1-methyl-2-oxo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-3-yl-dimethylkarbamát
Ketamin(2RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on
Ketazolam11-chlor-12b-fenyl-2,8-dimethyl-8,12b-dihydro-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion
Klobazam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion
Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyceDalší mezinárodní nechráněný název nebo obecný názevChemický název podle IUPACPoznámka
Klonazepam5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Klorazepát7-chlor-5-fenyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina
Klotiazepam5-(2-chlorfenyl)-7-ethyl-1 -methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on
Kloxazolam10-chlor-11b-(2-chlorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][l,4]benzodiazepin-6(5H)-on
LefetaminSPA(-)-1-(dimethylamino)-1,2-difenylethan
Loprazolam6-(2-chlorfenyl)-2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-8-nitro-2,4-dihydro-lH-imidazo[1,2-a][1,4] benzodiazepin-1-on
Lorazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Lormetazepam7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Mazindol5-(4-chlorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2.1-α]-isoindol-5-ol
Medazepam7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin
Mefenorex(±)-2-[(3-chlorpropyl)amino]-1-fenylpropan
Meprobamát2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl-dikarbamát
MesokarbN-(fenylkarbamoyl)-3-(2-fenyl-1-methylethyl)sydnonimin
Methylfenobarbital5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturová kyselina
Methyprylon3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion
Midazolam8-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin
Nimetazepam5-fenyl-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Nitrazepam5-fenyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Nordazepam7-chlor-5 -fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Oxazepam7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Oxazolam10-chlor-11b-fenyl-2-methyl-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on
Pemolin5-fenyl-2-imino-1,3-oxazolidin-4-on
Pinazepam7-chlor-5-fenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Pipradroldifenyl(2-piperidyl)methanol
Prazepam7-chlor-1-(cyklopropylmethyl)-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Pyrovaleron(±)-1-(4-methylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
Sekbutabarbital5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturová kyselina
Temazepam(RS)-7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Tetrazepam7-chlor-5-(cyklohex-1-en-1-yl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Triazolam8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]trinazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Vinylbital5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová kyselina
ZolpidemN,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid

Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Seznam č. 8 vybraných přípravků

Přípravky obsahující:Podmínky:
1) jednu z omamných látek:
acetyldihydrokodein
dihydrokodein
ethylmorfin
folkodin
kodein
nikodikodin
nikokodin
norkodein
Mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky
a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmí přesáhnout 100 mg,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
2) difenoxina) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg.
b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.
3) difenoxyláta) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg.
b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě.
4) dextropropoxyfenMnožství dextropropoxyfenu
a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku.
5) kokainMnožství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu.
6) opium nebo morfina) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %.
b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných).
Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví.
7) ipekakuanhový prášek s opiema) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10%.
b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %.
c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.
8) propirama) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě.
b) Množství methylcelulosy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu. |

Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.

Poznámky pod čarou

1) Jednotná úmluva o omamných látkách, vyhlášená pod č. 47/1965 Sb., ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách, vyhlášeného pod č. 458/1991 Sb.

2) Úmluva o psychotropních látkách, vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

3) Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

Přesunout nahoru