Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 444/2013 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka 175/2013
Platnost od 31.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

444

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2013

o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kleneč (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálním území Kleneč. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

a) trvalé travní porosty tvořené zejména společenstvy otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, kostřavových trávníků písčin a suchých vřesovišť nížin a pahorkatin,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace druhu hvozdíku písečného českého [Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz], včetně jejich biotopů a

c) lesní porosty tvořené společenstvem acidofilní doubravy na písku.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

d) skladovat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,

f) měnit vodní režim pozemků,

g) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

h) hnojit pozemky nebo na nich používat chemické prostředky,

i) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo

j) rozdělávat ohně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 444/2013 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Kleneč

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Kleneč

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
78001270020749845,041008385,781
78001270021749857,581008399,802
78001270036749867,591008390,863
78001270037749895,831008369,034
78001270038749928,621008343,565
78001270039749952,221008328,596
78001270040749949,201008307,867
78001270019749970,951008281,908
78001270018749977,541008277,799
78001270041749993,791008279,7010
78001270042750004,611008278,3211
78001270043750015,761008272,7012
78001270044750008,441008260,3013
78001270045749969,051008230,9414
78001270013749941,131008202,8315
78001270012749931,981008186,4016
78001270046749922,271008162,4817
78001270047749914,291008155,4818
78001270009749857,041008156,0519
78001270008749859,811008146,3820
78001270048749864,451008111,8221
78001270049749865,561008062,6522
78001270001749870,841008030,9423
78001270006749872,801008019,1524
78003200004749887,961008022,4225
78003200003749891,531008018,2926
78003200002749893,801008015,6627
78003205007749846,341008004,4628
78003205006749844,781008003,9729
78003205005749750,781007997,0530
78003205004749750,561007989,2531
78003205003749684,891007995,0532
78003205002749685,611007998,4433
78003205001749686,631007999,3734
78001270026749687,741008001,1435
78001270027749686,001008007,2136
78001270005749708,911008029,5737
78001270028749711,961008060,1138
78001270029749723,181008117,6539
78001270030749727,041008121,0340
78001270031749740,091008165,0641
78001270032749769,181008246,2342
78001270033749796,721008232,1943
78001270011749821,841008223,0844
78001270014749838,141008257,9745
78001270015749860,211008298,5346
78001270016749873,751008323,6947
78001270017749887,771008349,4848
78001270034749875,071008363,1749
78001270035749856,391008375,9350

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 444/2013 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kleneč a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Kleneč a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Přesunout nahoru