Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 423/2013 Sb.Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

Částka 164/2013
Platnost od 20.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

423

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013

o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 97 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 223/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru.

§ 2

Výše paušální částky

Výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru činí 3000 Kč.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.

Přesunout nahoru