Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 422/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 164/2013
Platnost od 20.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

422

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d) zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a vyhlášky č. 320/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 tabulka „Rozsah školení“ zní:

„Rozsah školení

TémaPočet hodin
TeoriePraxeCelkem
1. Základy stavby a funkce lidského těla3-3
2. První pomoc - teoretická část10-10
3. První pomoc - praktická část-1616
4. Péče o nemocné224
5. Základy zdravotnické dokumentace1-1
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí213
7. Hygiena a epidemiologie3-3
Celkem211940

“.

2. V příloze č. 2 bod 2.4.3. zní:

2.4.3. tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich použití, poskytnutí první pomoci na hladině, neodkladná resuscitace tonoucích)“.

3. V příloze č. 2 bodě 3.1. se slova „jedním a dvěma zachránci“ zrušují.

4. V příloze č. 2 bodě 5.3. se slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „zdravotních“.

5. V příloze č. 2 bodě 5.5. se slova „(po jeho zavedení)“ zrušují.

6. V příloze č. 2 bodě 6.4. se slovo „Zdravotnický“ nahrazuje slovem „Zdravotní“.

7. V příloze č. 2 bodě 7.4. se slova „(společného stravování)“ nahrazují slovy „(stravovací služba)“.

8. V příloze č. 2 se bod 8. zrušuje.

9. Příloha č. 3 zní:

„Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

“.

10. V příloze č. 4 části I. se slova

„- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)

- tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)“

nahrazují slovy

„- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)“.

11. V příloze č. 4 části I. se slova „živočišné uhlí“ nahrazují slovy „přípravky k užití při průjmu“.

12. V příloze č. 4 části I. se slova „nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průduchů (otorinolaryngologika)“, slova „mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)“ a slova „dezinfekční prostředek na okolí rány“ zrušují.

13. V příloze č. 4 části I. se slova „kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)“ nahrazují slovy „přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)“.

14. V příloze č. 4 části II. se za slova „obinadlo škrtící pryžové“ doplňují slova „(60 x 1250 mm)“.

15. V příloze č. 4 části II. se slova „lopatky lékařské dřevěné“ a slova „dlahy pro fixaci, různé rozměry“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Přesunout nahoru