Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 422/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 164/2013
Platnost od 20.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

422

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 151/2011 Sb., k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a) a d) zákona:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. a vyhlášky č. 320/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 tabulka „Rozsah školení“ zní:

„Rozsah školení

TémaPočet hodin
TeoriePraxeCelkem
1. Základy stavby a funkce lidského těla3-3
2. První pomoc - teoretická část10-10
3. První pomoc - praktická část-1616
4. Péče o nemocné224
5. Základy zdravotnické dokumentace1-1
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí213
7. Hygiena a epidemiologie3-3
Celkem211940

“.

2. V příloze č. 2 bod 2.4.3. zní:

2.4.3. tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich použití, poskytnutí první pomoci na hladině, neodkladná resuscitace tonoucích)“.

3. V příloze č. 2 bodě 3.1. se slova „jedním a dvěma zachránci“ zrušují.

4. V příloze č. 2 bodě 5.3. se slovo „zdravotnických“ nahrazuje slovem „zdravotních“.

5. V příloze č. 2 bodě 5.5. se slova „(po jeho zavedení)“ zrušují.

6. V příloze č. 2 bodě 6.4. se slovo „Zdravotnický“ nahrazuje slovem „Zdravotní“.

7. V příloze č. 2 bodě 7.4. se slova „(společného stravování)“ nahrazují slovy „(stravovací služba)“.

8. V příloze č. 2 se bod 8. zrušuje.

9. Příloha č. 3 zní:

„Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

“.

10. V příloze č. 4 části I. se slova

„- tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)

- tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)“

nahrazují slovy

„- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)“.

11. V příloze č. 4 části I. se slova „živočišné uhlí“ nahrazují slovy „přípravky k užití při průjmu“.

12. V příloze č. 4 části I. se slova „nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průduchů (otorinolaryngologika)“, slova „mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)“ a slova „dezinfekční prostředek na okolí rány“ zrušují.

13. V příloze č. 4 části I. se slova „kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)“ nahrazují slovy „přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia)“.

14. V příloze č. 4 části II. se za slova „obinadlo škrtící pryžové“ doplňují slova „(60 x 1250 mm)“.

15. V příloze č. 4 části II. se slova „lopatky lékařské dřevěné“ a slova „dlahy pro fixaci, různé rozměry“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Přesunout nahoru