Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 399/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Částka 156/2013
Platnost od 09.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

399

VYHLÁŠKA

ze dne 27. listopadu 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., se mění takto:

1. V názvu a v úvodní větě se slova „§ 18 písm. a), d), h), i), j) a k)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h)“.

2. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, v § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvláštní vyhlášce1)“ nahrazují slovy „vyhlášce o způsobu označování potravin2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

3. V § 3 odst. 3 se slova „5 % hmotnostních čokolády, přičemž čokoládu je přípustné nahradit kakaovou hmotou, kakaem, odtučněným kakaem s přídavkem nebo bez přídavku kakaového másla, avšak obsah odtučněného kakaového prášku musí odpovídat nejméně 5 % hmotnostním čokolády“ nahrazují slovy „20 % hmotnostních odtučněného kakaového prášku“.

4. V § 5 písm. j) se slova „sójová bílkovina“ nahrazují slovem „potravina“.

5. V § 5 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo jiná luštěnina, obilnina nebo jejich kombinace“.

6. V § 5 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:

l) natto - sójovým výrobkem sójový fermentovaný výrobek,

m) sójovou omáčkou - sójovým výrobkem fermentovaná omáčka ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a pšenice,

n) miso - sójovým výrobkem fermentovaná pasta ze sójových bobů nebo ze směsi sójových bobů a jiných obilnin.“.

7. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Pro použití v potravinářství lze použít pouze semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu pocházející z odrůd, které obsahují max. 0,8 % morfinových alkaloidů v sušině tobolky (makovici) a na povrchu makového semene není obsah morfinových alkaloidů vyšší než 25 mg/kg.“.

8. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Členění luštěnin na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Luštěninahrách žlutýpředvařené
hrách zelenýloupané celé
čočka velkozrnnáloupané půlené
čočka drobnozrnná
fazole bílé
fazole barevné
cizrna
bob
sója
Mlýnský výrobek z luštěninmouky
vločky
vlákninový koncentrát
Sójový výrobeksójový nápoj
zakysaný sójový výrobek
tofu
sojanéza
tempeh
natto
sójová omáčka
miso

“.

9. V příloze č. 6 tabulka 3 zní:

„Tabulka 3

Sójový výrobekBílkovina v % hmotnosti min.Tuk v sušině v % hmotnosti max.Sušina v % hmotnosti min.
Sójový nápoj1,830,04,0
Sójový nápoj v prášku20,030,090,0
Zakysaný sójový výrobek2,550,08,0
Tofu4,540,010,0
Sojanéza1,0
Tempeh10,050,027,0
Miso9,0
Sójová omáčka2,3
Natto15,0

“.

10. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Členění olejnatých semen na druhy, skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
Olejnaté semenomákmodrý
bílý
barevný*
slunečnice
tykev
sezam
len
hořčicebílá
černá

* barevný: šedý, oranžový, okrový, růžový “.

11. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost olejnatých semen

Tabulka 1 - Semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu

Barva semenmodránejvýše 0,2 % hmotnosti máku bílého
bílá nebo směs barevnad 0,2 % hmotnosti máku bílého
Vlhkost1. jakostnejvýše 8,0 % hmotnosti
2. jakostnejvýše 10,0 % hmotnosti
Semena nevybarvená tmavá až černánejvýše 5,0 % hmotnosti
Příměsi a nečistoty celkemnejvýše 8,0 % hmotnosti
z toho:
a)semena nevyzrálá rezavé barvynejvýše 5,0 % hmotnosti
b)poškozená semenanejvýše 3,0 % hmotnosti
c)nečistoty celkem 1.jakostnejvýše 0,2 % hmotnosti
celkem 2. jakostnejvýše 1,0 % hmotnosti
d)semena blínu černého (Hyoscyamus niger L.)nejvýše 0,00 % hmotnosti
e)semena laskavce a merlíkunejvýše 0,2 % hmotnosti
f)anorganické nečistotynejvýše 0,0 % hmotnosti
g)obsah kadmianejvýše 0,8 mg/kg
h)obsah arsenunejvýše 0,1 mg/kg
i)obsah rtutinejvýše 0,012 mg/kg
j)obsah olovanejvýše 1,0 mg/kg
k)obsah morfinových alkaloidůnejvýše 25 mg/kg

Tabulka 2 - Ostatní semena

SemenoVlhkost v % nejvýšePříměsi v % nejvýšeNečistoty v % nejvýše
slunečnice (Heliantus annus L.)8,04,01,0
tykve (Cucurbita)10,04,01,0
sezamu (Sesamum indicum L.)10,04,01,0
lnu (Linum usitatissimum L.)9,02,01,0
hořčice (Sinapis alba L., Brassica nigra L., Brassica juncca L.)10,03,00,5
Světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.)10,04,01,0

“.


Čl. III

Přechodné ustanovení

Potraviny označené podle vyhlášky č. 329/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze uvádět do oběhu nejpozději do 1. července 2014. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru