Objednat předplatné

Odkaz na nařízení vlády č. 351/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351
Čísloč. 351/2013 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351">
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351]Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.Odkaz v Texy

"Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 11. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-351


Zpět na předpis