Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Částka 132/2013
Platnost od 30.10.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zrušeno k 26.09.2020 (386/2020 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
13 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 340/2013 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Zákon reaguje na nouzový stav vyhlášený v důsledku boje s novým koronavirem. Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí, odpočty úroků z hypoték od základu daně z příjmů a prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 15 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.09.2020 v částce č. 155 pod číslem 386/2020 Sb. s účinností od 26.09.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Návrh upravuje problematiku související s dříve předloženým zákonem o veřejných dražbách ve vztahu k živnostenskému zákonu, daňovým zákonům či zákonu o podnikání na kapitálovém trhu.

Poslední změna: 24.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh Zastupitelstva hl. města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o DPH, zákonné opatření o dani z nabytí nemovitosti, zákon o daních z příjmů, a zákon o rozpočtovém určení daní

Novela má za cíl pomocí úpravy daňových zákonů a rozpočtových určení učinit bydlení dostupnější.

Poslední změna: 13.01.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon zrušuje daně z nabytí nemovitých věcí, a to bez náhrady.

Poslední změna: 16.12.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Novela rozšiřuje osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě i na jednotky v rodinném domě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2019 pod číslem 264/2019 Sb. s účinností od 01.11.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Návrh vyhlášky se předkládá zejména z důvodu potřeby aktualizace základních jednotkových cen nemovitých věcí a dílčí změny v jejich struktuře v návaznosti na změnu výpočtů směrné hodnoty nemovitých věcí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2018 pod číslem 279/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Cílem návrhu zákona je zavedení snížené sazby daně z nabytí nemovitosti, kterou by mohly využít osoby, které kupují danou nemovitost pro své vlastní trvalé bydlení a zároveň žádnou jinou takovou nemovitost nevlastní.

Poslední změna: 24.10.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí bez náhrady.

Návrh neprošel 23.01.2018 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákon odstraňuje rozdílné pojetí osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u jednotek v bytových domech a jednotek v rodinných domech rozšířením současného osvobození od daně pro nové stavby určené k bydlení také na jednotky vymezené v rodinných domech.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Hlavní změna spočívá ve sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele, a tím i odstranění možnosti volby poplatníka, stejně jako institutu ručení. Pak zákon provádí ještě další změny. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.08.2016 pod číslem 254/2016 Sb. s účinností od 01.11.2016
Návrh na vydání zákona kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Cílem návrhu zákona je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bez náhrady.

Návrh neprošel 29.09.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)