Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 335/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 130/2013
Platnost od 29.10.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

335

VYHLÁŠKA

ze dne 17. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 465/2011 Sb.:


Čl. I

V § 3 vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 354/2007 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) U organizací v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu nemusí při zajišťování závodního stravování podle odstavce 11 sjednaná cena hlavního jídla krýt náklady podle § 2 písm. c).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Přesunout nahoru