Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 333/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2013
Platnost od 25.10.2013
Účinnost od 01.11.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

333

VYHLÁŠKA

ze dne 18. října 2013,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 34a odst. 7 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2013 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb. a vyhlášky č. 409/2012 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

„ § 2a

(1) Dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením (dále jen „dočasný průkaz“) je vydáván jako papírová karta o rozměrech 54 x 86 mm, která je zatavena do průhledné laminační folie.

(2) Na přední straně dočasného průkazu jsou uvedeny tyto údaje:

a) označení druhu dočasného průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele dočasného průkazu,

c) doba platnosti dočasného průkazu,

d) fotografie držitele dočasného průkazu o rozměrech 23 x 30 mm.

(3) Na zadní straně dočasného průkazu jsou uvedeny tyto údaje:

a) označení krajské pobočky Úřadu práce, která dočasný průkaz vydala,

b) datum vydání dočasného průkazu ve formátu den, měsíc, rok,

c) rodné číslo držitele dočasného průkazu nebo datum narození, jestliže mu rodné číslo nebylo přiděleno,

d) podpis držitele dočasného průkazu,

e) číslo dočasného průkazu,

f) otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby.

(4) Vzor dočasného průkazu a symboly označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

2. Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Vzor dočasného průkazu a symboly označení osoby se zdravotním postižením

A. Vzor dočasného průkazu

1. Vzor dočasného průkazu TP

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

2. Vzor dočasného průkazu ZTP

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

3. Vzor dočasného průkazu ZTP/P

Přední strana

Přední strana

Zadní strana

Zadní strana

B. Symboly označení osoby se zdravotním postižením

1. Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

Symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou

2. Symbol označení osoby hluchoslepé

Symbol označení osoby hluchoslepé

3. Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

Symbol označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.


Ministr:

Ing. Koníček v. r.

Přesunout nahoru