Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 328/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

Částka 127/2013
Platnost od 16.10.2013
Účinnost od 01.01.2014
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

328

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. září 2013

o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví rozsah údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.

§ 2

Rozsah poskytovaných údajů

(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele podle odstavce 2, poskytuje do Informačního systému o platech údaje o zaměstnanci v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2) O zaměstnanci ve zpravodajských službách1) poskytuje zaměstnavatel údaje, které podléhají utajení podle jiného právního předpisu2), v rozsahu a členění uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Způsob poskytovaní údajů

(1) Údaje poskytuje zaměstnavatel v elektronické podobě zabezpečeným způsobem s využitím internetové aplikace, která je součástí Informačního systému o platech.

(2) Zaměstnavatel, s výjimkou územního samosprávného celku, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, organizační složky územního samosprávného celku a státního fondu, poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období“) vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období údaje podle:

a) § 2 odst. 1 správci kapitoly státního rozpočtu (dále jen „správce kapitoly“),

b) § 2 odst. 2 Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení stanoveném jiným právním předpisem2).

(3) Zaměstnavatel, kterým je příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem a organizační složka územního samosprávného celku, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období zřizovateli vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(4) Zaměstnavatel, který je státním fondem, poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období Ministerstvu financí vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

(5) Správce kapitoly a územní samosprávný celek poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za všechny zaměstnavatele a zaměstnance ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do pátého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.

§ 4

Společná ustanovení

(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, poskytne opravené údaje Ministerstvu financí do 2 pracovních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo byl na ni upozorněn.

(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 2 písm. b) v režimu odpovídajícím příslušnému stupni utajení.


§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Součástí Informačního systému o platech jsou také údaje poskytnuté zaměstnavateli podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

(2) Údaje za rok 2013 poskytnou zaměstnavatelé podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr financí:

Fischer v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

Datová struktura údajů o zaměstnanci podle § 2 odst. 1

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor3)
a) identifikační údaje
1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo osoby (IČO)AA0017
3.Fyzická osoba - kódAA0126
4.Rok - ročník (rok narození)AA0231
5.Pohlaví osoby - kódAA0211
6.Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání - kódAA0223
7.Stupeň invalidityAA0085
8.Kód státuAA0033
9.Místo obvyklého výkonu práceAA0690
10.Kód zařízení bez vlastního IČOAA0113
11.Datum (sběru dat)AA0110
b) údaje o právním vztahu
12.Kód postavení v zaměstnáníAA0091
13.Kód zaměstnáníAA0013
14.Zaměstnanec ve státní správěAA0125
15.Druh základního pracovněprávního vztahu - kódAA0130
16.Týdenní pracovní dobaAA0131
17.Doba zaměstnání u zaměstnavateleAA0225
c) údaje o pracovní době
18.Evidenční dny v zaměstnáníAA0218
19.Počet hodin nepřítomnosti v práciAA0744
20.Odpracovaná doba včetně přesčasové práceAA0132
21.Práce přesčasAA0133
22.Neodpracovaná doba s náhradou platu celkemAA0134
23Neodpracovaná doba s náhradou platu - dovolenáAA0135
24.Koeficient průměrného evidenčního stavu zaměstnance přepočtenýAA0136
25.Kód evidenčního stavu zaměstnance k poslednímu dni sledovaného obdobíAA0137
26.Datum vynětí z evidenčního stavuAA0568
d) údaje o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě
27.Počet hodin dočasné pracovní neschopnosti a karantényAA0745
28.Počet hodin nemoci bez nemocenskéhoAA1587
29.Náhrady platu za nemoc zúčtované k výplatěAA0750
e) údaje o přiznaných složkách platu
30.Platová třída zaměstnanceAA0127
31.Platový stupeň zaměstnanceAA0128
32.Druh platového tarifu - kódAA0129
33.Smluvní platAA1586
34.Stupeň řízeníAA1591
35.Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínekAA1594
36.Platový tarif přiznanýAA0138
37.Příplatek osobní přiznanýAA0139
38.Příplatek za vedení přiznanýAA0140
39.Příplatky zvláštní přiznanéAA0142
40.Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí přiznanýAA1595
41.Příplatek specializační pedagogického pracovníka přiznanýAA1598
42.Příplatky ostatní přiznanéAA0749
f) údaje o vyplacených prostředcích
43.Celkový plat zúčtovaný k výplatěAA0144
44.Platový tarif zúčtovaný k výplatěAA0145
45.Plat za práci přesčas zúčtovaný k výplatěAA0147
46.Plat při výkonu jiné práce zúčtovaný k výplatěAA0148
47.Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy zúčtovaný k výplatěAA0162
48.Příplatky celkem zúčtované k výplatěAA0150
49.Příplatek za práci ve svátek zúčtovaný k výplatěAA0146
50.Příplatek za práci přesčas zúčtovaný k výplatěAA0239
51.Příplatek za práci v sobotu a v neděli zúčtovaný k výplatěAA0240
52.Příplatek za vedení zúčtovaný k výplatěAA0151
53.Příplatek osobní zúčtovaný k výplatěAA0153
54.Příplatky zvláštní zúčtované k výplatěAA0154
55.Příplatek za práci v noční době zúčtovaný k výplatěAA0603
56.Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí zúčtovaný k výplatěAA1596
57.Příplatek za rozdělenou směnu zúčtovaný k výplatěAA1597
58.Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah zúčtovaný k výplatěAA1592
59.Příplatek specializační pedagogického pracovníka zúčtovaný k výplatěAA1593
60.Příplatky ostatní zúčtované k výplatěAA0156
61.Odměny a cílové odměny zúčtované k výplatěAA0157
62.Ostatní složky platu jinde nespecifikované zúčtované k výplatěAA0163
63.Odměna za pracovní pohotovost celkem zúčtovaná k výplatěAA0161
64.Náhrady platu celkem zúčtované k výplatěAA0158
65.Náhrady za dovolenou zúčtované k výplatěAA0159
66.Průměrný hodinový výdělek pro pracovně právní účelyAA0165

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor3)
a) identifikační údaje
1.Sledované obdobíAA0226
2.Identifikační číslo osoby (IČO)AA0017
3.Kód zařízení bez vlastního IČOAA0113
4.Právní forma ekonomického subjektuAA0019
5.Kód NUTS okresuAA0179
6.Kolektivní smlouvaAA0676
7.Datum (sběru dat)AA0110
b) údaje stanovené
8.Počet zaměstnanců rozpočtovanýAA0116
9.Objem prostředků na platy zaměstnancůAA0123
c) údaje o počtu zaměstnanců
10.Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtenýAA0114
11.Evidenční počet zaměstnanců fyzických osobAA0115
d) údaje o vyplacených prostředcích
12.Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
13.Mimorozpočtové zdroje na platy celkemAA0119

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2

ČísloNázev ukazateleIdentifikátor3)
a) údaje stanovené
1.Objem prostředků na platy zaměstnancůAA0123
b) údaje o počtu zaměstnanců
2.Průměrný evidenční počet zaměstnancůAA0114
c) údaje o vyplacených prostředcích
3.Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojůAA0118
4.Mimorozpočtové zdroje na platy celkemAA0119

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek předávaných dat, definovaný v Informačním systému o datových prvcích vedeném Ministerstvem vnitra.

Přesunout nahoru