Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 304/2013 Sb.Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Částka 116/2013
Platnost od 30.09.2013
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 304/2013 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon řádně transponouje do českého právního řádu některé nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů.

Poslední změna: 20.10.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o hazardních hrách

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 15.10.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Cílem novely zákona je zajistit dodržování povinnosti zveřejnit řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky osob zapsaných ve veřejném rejstříku.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o živnostenském podnikání a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Cílem novely zákona je zrušení povinnosti dokládat právní důvod užívání nemovitosti, je-li osoba, jíž se zápis týká, jejím vlastníkem.

Poslední změna: 24.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech

Ministerstvo spravedlnosti novelou řeší dílčí problémy, které se za čtyři roky účinnosti zákona o obchodních korporací objevily v praxi. Jako nedostatečné bylo identifikováno značné množství dílčích ustanovení. Souhrnné shrnutí novely je tedy nemožné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.02.2020 pod číslem 33/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností

Cílem zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.

Návrh neprošel 11.02.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem...

Cílem novely je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.07.2019 pod číslem 184/2019 Sb. s účinností od 01.08.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Novela reaguje na požadavky kladené mezinárodním společenstvím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 287/2018 Sb. s účinností od 01.02.2019
Návrh poslanců na vydání zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Cílem je více otevřít přístup do Evidence skutečných majitelů.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.12.2016 pod číslem 460/2016 Sb. s účinností od 28.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a další související zákony

Novela posíluje opatření k zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.11.2016 pod číslem 368/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Novela zjednodušuje procesy při správě základních registrů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 192/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Základním cílem navrhovaného zákona je převést evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů z rejstříkových soudů na Ministerstvo práce a sociálních věcí a vytvořit centrální evidenci těchto subjektů.

Návrh neprošel 30.09.2015 (Projednáno vládou, zamítnuto)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Novela reaguje na některé problémy, které se vyskytly při aplikaci tzv. doprovodných zákonů k občanskému zákoníku a některých dalších zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 87/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015