Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 301/2013 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

Částka 115/2013
Platnost od 27.09.2013
Účinnost od 01.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

301

VYHLÁŠKA

ze dne 23. září 2013

o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

Ministerstvo obrany stanoví podle § 55 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii):


§ 1

Symbol Vojenské policie

Symbol Vojenské policie tvoří granát se šlehajícími plameny. Vyobrazení granátu se šlehajícími plameny v zlatavém a stříbřitém provedení je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Zevní označení vojenského policisty

(1) Při výkonu služby ve vojenském stejnokroji Vojenské policie tvoří zevní označení vojenského policisty

a) rukávový znak, jehož tvar je určen štítem shodným se štítem velkého státního znaku, barva štítu je modrá, lemování stuhou je v barvě trikolory, figura ve štítu je nahrazena písmeny „VP“ (VOJENSKÁ POLICIE) bílé barvy; vyobrazení vzoru rukávového znaku je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce a

b) odznak Vojenské policie s identifikačním číslem v kovovém plastickém provedení, jež je tvořen oválem modré barvy, má uprostřed zkřížené meče z bílého kovu a nad nimi čtyřmístné číslo; v horní části je nápis „VOJENSKÁ“ a v dolní části nápis „POLICIE“; vyobrazení vzoru odznaku Vojenské policie s identifikačním číslem je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce. Odznak Vojenské policie s identifikačním číslem je viditelně umístěn na levé straně hrudi vojenského policisty.

(2) Při výkonu služby ve vojenském stejnokroji Vojenské policie v zeleném nebo béžovém potisku tvoří zevní označení vojenského policisty

a) rukávový znak černé barvy ve tvaru obdélníku, na kterém jsou centrálně v celé ploše znaku umístěna stříbřitá nebo šedá písmena „VP“; vzor rukávového znaku je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce a

b) identifikační číslo žluté barvy na černém podkladě, které je viditelně umístěno na pravé straně hrudi vojenského policisty a v případě, že vojenský policista při plnění svých úkolů užívá reflexní, ochranné nebo taktické pomůcky, také na těchto pomůckách; vyobrazení vzoru identifikačního čísla je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Rukávový znak vojenského policisty, který vykonává službu v operačním nasazení mimo území České republiky ve vojenském stejnokroji Vojenské policie v zeleném nebo béžovém potisku, je tvořen obdélníkem černé barvy, v jehož plné ploše jsou centrálně umístěna stříbřitá nebo šedá písmena „MP“; vzor rukávového znaku označujícího vojenského policistu při působení Vojenské policie v operačním nasazení mimo území České republiky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(4) Rukávový znak je umístěn na levém rukávu vojenského stejnokroje Vojenské policie.

(5) Hodnostním označením a žlutým, stříbřitým nebo šedým nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ nebo „MILITARY POLICE“ mohou být opatřeny také reflexní, ochranné nebo taktické pomůcky.

(6) Při výkonu služby v civilním oděvu se k zevnímu označení vojenského policisty použije černá rukávová páska, na které jsou v ose pásky umístěna slova „VOJENSKÁ POLICIE“ ve žlutém provedení; vzor rukávové pásky je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce. Rukávová páska se umísťuje na levém nadloktí vojenského policisty.

§ 2azrušeno

§ 2b

Označování nátělníku jako součásti vojenského stejnokroje Vojenské policie

Pokud je součástí vojenského stejnokroje Vojenské policie nátělník s dlouhými nebo krátkými rukávy v černé barvě, musí být opatřen žlutým, stříbřitým nebo šedým nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ nebo „MILITARY POLICE“, hodnostním označením a identifikačním číslem. Hodnostní označení a identifikační číslo se v takovém případě viditelně umístí na pravé straně hrudi vojenského policisty.

§ 3

Služební průkaz

Vyobrazení vzoru služebního průkazu je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce; služební průkaz je uložen v černém koženém dvoudílném pouzdře. V levé polovině pouzdra je upevněn odznak Vojenské policie s identifikačním číslem.

§ 4

Barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

(1) Osobní vozidlo a osobní terénní vozidlo Vojenské policie je bílé barvy s bočními vodorovnými podélnými pruhy zelené barvy. Na těchto pruzích je umístěn nápis černé barvy „VOJENSKÁ POLICIE“.

(2) Osobní terénní vozidlo Vojenské policie je v provedení tmavé khaki barvy s bočními vodorovnými podélnými pruhy bílé barvy, na kterých je umístěn nápis černé barvy „VOJENSKÁ POLICIE“, nebo bez těchto pruhů s nápisem bílé barvy „VOJENSKÁ POLICIE“ umístěným na bocích vozidla.

(3) Na kapotě motoru, zavazadlového prostoru a na obou předních dveřích je umístěn znak Vojenské policie v žlutočerné barvě na bílém podkladu. Dovoluje-li to typ vozidla, je na zadní kapotě kromě znaku Vojenské policie umístěn i nápis „VOJENSKÁ POLICIE“.

(4) Vojenská policie může použít i vozidlo, které nemá zvláštní barevné provedení stanovené v odstavcích 1 až 3. Takové vozidlo lze označit

a) snímatelnými nápisy „VOJENSKÁ POLICIE“ a snímatelnými znaky „VOJENSKÁ POLICIE“ v provedení uvedeném v odstavcích 1 až 3, nebo

b) nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ v černé barvě na bílém podkladu umístěném za čelním sklem vozidla; za takové označení se považuje rovněž označení vozidla světelným nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ podle právního předpisu upravujícího schvalování technické způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích1).

(5) Vzor znaku Vojenské policie je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(6) Barevné provedení a označení vozidel Vojenské policie je vyobrazeno v příloze č. 11 k této vyhlášce. Barevné provedení a označení vozidel Vojenské policie může mít reflexní podobu nebo může být doplněno o reflexní prvky.

(7) Při působení Vojenské policie mimo území České republiky mohou být vozidla Vojenské policie podle místních požadavků označena nápisem v cizím jazyce.

(8) Pro označení ostatních dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie se použijí odstavce 1 až 7 přiměřeně, a to v závislosti na jejich velikosti a tvaru. Pro označení vozidla, plavidla, letadla nebo jiné věci, pokud jsou použity při plnění úkolů Vojenské policie, lze použít nápis „VOJENSKÁ POLICIE“ v černé barvě na bílém podkladu.

§ 5

Vytyčovací páska

K vymezení určených míst, do kterých je zakázán vstup, užívá Vojenská policie jako technický prostředek vytyčovací pásku s nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ „VSTUP ZAKÁZÁN“. Vyobrazení vzoru vytyčovací pásky je uvedeno v příloze č. 12 k této vyhlášce.


§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Do 31. prosince 2018 lze užívat reflexní vesty ve stávajícím barevném provedení, které je vyobrazeno v příloze č. 7 k vyhlášce č. 212/2003 Sb.

(2) Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vozidla se zvláštním barevným provedením a označením stanoveným v § 3 vyhlášky č. 212/2003 Sb.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 286/2016 Sb. Čl. II

1. Do 31. prosince 2018 lze k vnějšímu označení vojenského policisty užívat rukávový návlek, jehož vzor je vyobrazen v přílohách č. 4 a 6 k vyhlášce č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie, které umožňuje užívat vyhláška č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do 31. prosince 2018, lze užívat do 31. prosince 2022.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 140/2019 Sb. Čl. II

Do 31. prosince 2024 lze k zevnímu označení vojenského policisty užívat rukávový znak, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 301/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

Ing. Picek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

VOJENSKÁ POLICIE

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

VZOR RUKÁVOVÉHO ZNAKU SE STŘÍBŘITÝMI PÍSMENY VP

VZOR RUKÁVOVÉHO ZNAKU SE STŘÍBŘITÝMI PÍSMENY VP

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

VZOR RUKÁVOVÉHO ZNAKU SE STŘÍBŘITÝMI PÍSMENY MP

VZOR RUKÁVOVÉHO ZNAKU SE STŘÍBŘITÝMI PÍSMENY MP

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

VZOR ZNAKU VOJENSKÉ POLICIE

VZOR ZNAKU VOJENSKÉ POLICIE

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

BAREVNÉ PROVEDENÍ A OZNAČENÍ VOZIDEL VOJENSKÉ POLICIE

BAREVNÉ PROVEDENÍ A OZNAČENÍ VOZIDEL VOJENSKÉ POLICIE

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 301/2013 Sb.

VZOR RUKÁVOVÉ PÁSKY PRO VÝKON SLUŽBY VOJENSKÉHO POLICISTY V CIVILNÍM ODĚVU

VZOR RUKÁVOVÉ PÁSKY PRO VÝKON SLUŽBY VOJENSKÉHO POLICISTY V CIVILNÍM ODĚVU

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru