Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních

Částka 112/2013
Platnost od 27.09.2013
Účinnost od 01.01.2014
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny prováděné tímto zákonem souvisejí s přijetím zákona o zálohovaném výživném. 

Poslední změna: 17.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 08.04.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Novela má za cíl usnadnit ukládání majetkových sankcí tak, aby bylo jednoduší, rychlejší a méně administrativně náročné.

Poslední změna: 25.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 186/2016 Sb. a zákon č. 292/2013 Sb.

Novela stanovuje, že o zápisu nepovolených internetových her rozhoduje pouze soud.

Poslední změna: 19.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o zvláštních řízeních soudních

Cílem návrhu zákona je sjednotit rozhodovací praxi soudů ve věci péče o nezletilé tak, aby změna bydliště nezletilého bez souhlasu obou rodičů byla vždy posuzována jako změna poměrů.

Poslední změna: 13.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslankyně Olgy Havlové na vydání zákona o státním zastupitelství

Zákon nahrazuje dosavadní právní úpravu státního zastupitelství novou zákonnou úpravou, která povede ke zvýšení efektivity řízení státního zastupitelství za souběžného zvýšení odpovědnosti státních zástupců.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a některé další zákony

Novela upravuje dílčí změny v oblasti civilního řízení sporného, reviduje úpravu dovolání, zasahuje do řízení nesporného. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 15.09.2017 pod číslem 296/2017 Sb. s účinností od 30.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.12.2016 pod číslem 460/2016 Sb. s účinností od 28.02.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Navrhuje se zvýšit částky příspěvku na péči poskytovaného podle zákona o sociálních službách osobám závislým na pomoci jiné osoby, dále se upravují podmínky pro detenci v zařízeních sociálních služeb a upřesňují se ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních upravující řízení o nepřípustnosti držení v zařízeních sociálních služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 189/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Návrh zákona směřuje ke splnění vybraných předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí, k možnosti vydávat Evropské dědické osvědčení a k úpravě k ochranných opatření.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.05.2016 pod číslem 161/2016 Sb. s účinností od 07.06.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Novela reaguje na některé problémy, které se vyskytly při aplikaci tzv. doprovodných zákonů k občanskému zákoníku a některých dalších zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 87/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015