Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 286/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.

Částka 109/2013
Platnost od 17.09.2013
Účinnost od 02.10.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

286

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 část I. včetně nadpisu zní:

„Část I. LÉKAŘI

BodZákladní oborOznačení odbornostiMinimální délka specializačního vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeniZákladní kmen
1.alergologie a klinická imunologiealergolog a klinický imunolog5interní nebo pediatrický
2.anesteziologie a intenzivní medicínaanesteziolog5anesteziologický
3.angiologieangiolog5interní
4.cévní chirurgiecévní chirurg5chirurgický
5.dermatovenerologiedermatovenerolog5dermatovenerologický
6.dětská a dorostová psychiatriedětský a dorostový psychiatr5pediatrický nebo psychiatrický
7.dětská chirurgiedětský chirurg6chirurgický
8.dětské lékařstvídětský lékař5pediatrický
9.endokrinologie a diabetologieendokrinolog a diabetolog5interní nebo pediatrický
10.gastroenterologiegastroenterolog6interní nebo chirurgický
11.geriatriegeriatr4interní nebo všeobecné praktické lékařství
12.gynekologie a porodnictvígynekolog a porodník5gynekologicko-porodnický
13.hematologie a transřuzní lékařstvíhematolog a transfuziolog5interní nebo pediatrický
14.hygiena a epidemiologiehygienik a epidemiolog4hygienický
15.chirurgiechirurg6chirurgický
16.infekční lékařstvíinfekcionista4interní nebo pediatrický
17.kardiochirurgiekardiochirurg7chirurgický
18.kardiologiekardiolog5interní
19klinická biochemieklinický biochemik5interní nebo pediatrický
20.klinická onkologieklinický onkolog5interní nebo pediatrický
21.lékařská genetikalékařský genetik4interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický
22.lékařská mikrobiologielékařský mikrobiolog5interní nebo pediatrický
23.nefrologienefrolog5interní
24.neurochirurgieneurochirurg7chirurgický
25.neurologieneurolog5neurologický
26.nukleární medicínalékař se specializovanou způsobilostí v nukleární medicíně5interní nebo radiologický
27.oftalmologieoftalmolog5oftalmologický
28.ortopedie a traumatologie pohybového ústrojíortoped6ortopedický
29.otorinolaryngologieotorinolaryngolog5otorinolaryngologický
30.patologiepatolog5patologický
31.plastická chirurgieplastický chirurg6chirurgický
32.pneumologie a ftizeologiepneumolog4interní
33.praktické lékařství pro děti a dorostpraktický lékař pro děti a dorost4pediatrický
34.psychiatriepsychiatr5psychiatrický
35.radiační onkologieradiační onkolog5interní
36.radiologie a zobrazovací metodyradiolog5radiologický
37.rehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační lékař5interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický
38.revmatologierevmatolog5interní
39.soudní lékařstvísoudní lékař5patologický
40.traumatologietraumatolog6chirurgický
41urgentní medicínaurgentní lékař5anesteziologický nebo chirurgický nebo interní nebo všeobecné praktické lékařství
42.urologieurolog5urologický
43.vnitřní lékařstvíinternista5interní
44.všeobecné praktické lékařstvípraktický lékař3interní nebo všeobecné praktické lékařství

“.

2. V příloze č. 1 část III. včetně nadpisu zní:

„Část III. FARMACEUTI

BodZákladní oborOznačení odbornostiMinimální délka specializačního vzdělávání (v letech)
1.farmaceutická technologiefarmaceutický technolog4
2.klinická farmacieklinický farmaceut5
3.laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictvífarmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví4
4.radiofarmakaradiofarmaceut4
5.veřejné lékárenstvíveřejný lékárník4
6.farmaceutická kontrolafarmaceut pro kontrolu léčiv3
7.nemocniční lékárenstvínemocniční lékárník4

“.

3. V příloze č. 2 část I. včetně nadpisu zní:

„Část I. LÉKAŘI

BodNástavbový oborOznačení odbornostiMinimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru (v letech) |
1.algeziologiealgeziolog1
2.dětská dermatovenerologiedětský dermatovenerolog3
3.dětská endokrinologie a diabetologiedětský endokrinolog a diabetolog2
4.dětská gastroenterologie a hepatologiedětský gastroenterolog a hepatolog2
5.dětská kardiologiedětský kardiolog3
6.dětská nefrologiedětský nefrolog2
7.dětská neurologiedětský neurolog2
8.dětská onkologie a hematologiedětský onkolog a hematolog2
9.dětská otorinolaryngologiedětský otorinolaryngolog1
10.dětská pneumologiedětský pneumolog2
11.dětská radiologiedětský radiolog2
12.dětská revmatologiedětský revmatolog2
13.dětská urologiedětský urolog2
14.dorostové lékařstvídorostový lékař2
15.epidemiologieepidemiolog2
16.foniatriefoniatr2
17.gerontopsychiatriegerontopsychiatr2
18.hrudní chirurgiehrudní chirurg3
19.hygiena dětí a dorostuhygienik dětí a dorostu1
20.hygiena obecná a komunálníhygienik obecný a komunální1
21.hygiena výživy a předmětů běžného užíváníhygienik výživy a předmětů běžného užívání1
22.hyperbarická a letecká medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně1
23.intenzívní medicínaintenzivista2
24.intervenční radiologieintervenční radiolog2
25.klinická farmakologieklinický farmakolog2
26.klinická osteologieklinický osteolog1
27.klinická výživa a intenzivní metabolická péčenutricionista1
28.koloproktologiekoloproktolog3
29.korektivní dermatologiekorektivní dermatolog1
30.maxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurg3
31.medicína dlouhodobé péčelékař se zvláštní odbornou způsobilostí v medicíně dlouhodobé péče1
32.návykové nemocilékař se zvláštní odbornou způsobilostí v návykových nemocech2
33.neonatologieneonatolog2
34.neuroradiologieneuroradiolog2
35.onkogynekologieonkogynekolog2
36.onkochirurgieonkochirurg3
37.onkourologieonkourolog2
38.ortopedická protetikaortopedický protetik1
39.paliativní medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v paliativní medicíně1
40.perinatologie a fetomaternální medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v perinatologii a fetomaternální medicíně2
41.popáleninová medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíně3
42.posudkové lékařstvíposudkový lékař2
43.pracovní lékařstvípracovní lékař3
44.psychosomatikapsychosomatik3
45.reprodukční medicínalékař se zvláštní odbornou způsobilostí v reprodukční medicíně2
46.sexuologiesexuolog2
47.spondylochirurgiespondylochirurg2
48.tělovýchovné lékařstvítělovýchovný lékař1
49.vaskulární intervenční radiologievaskulární intervenční radiolog1
50.veřejné zdravotnictvílékař se zvláštní odbornou způsobilosti ve veřejném zdravotnictví2
51.urogynekologieurogynekolog1

“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lékaři zařazení ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do vzdělávání do nástavbového oboru angiologie, nástavbového oboru dětská a dorostová psychiatrie a nástavbového oboru urgentní medicína podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru ortopedie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru ortopedie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru diabetologie a endokrinologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru diabetologie a endokrinologie podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru endokrinologie a diabetologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

6. Lékaři, kteří přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky získali specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

7. Lékaři, kteří po dni nabytí účinnosti této vyhlášky úspěšně dokončí atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství podle vzdělávacího programu zveřejněného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za lékaře s označením odbornosti hematolog a transfuziolog podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Přesunout nahoru