Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 282/2013 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Částka 107/2013
Platnost od 12.09.2013
Účinnost od 30.09.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. září 2013

o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1 zákona:


§ 1

Seznam stanovených výrobků

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z důvodů bezpečnostních zájmů státu, je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 2

Doklady vyžadované k povolení k vývozu určených výrobků

Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Vzory žádostí

(1) Vzor žádosti o udělení povolení k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu určených výrobků je uveden v příloze č. 5 k tomuto nařízení.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 230/2005 Sb., kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. září 2013.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Cieńciała v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

SEZNAM STANOVENÝCH VÝROBKŮ, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písni, a) zákona]

Číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázev stanoveného výrobkuMěrná jednotkaDoklad podle § 2 odst. 3 písni. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písni. c) zákona
3601 00 00Prachové výmetné náplně - bezdýmný a černý prach1)kgA 3/5B 1/2
9302 00Revolvery a pistole s výjimkou zbraní používající náboje typu FlobertksA 1/2/4/5B 1/2/3
9303Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným vývrtem na náboje se středovým zápalemksA 1/2/4/5B 1/2
9305Hlavní části zbraní2), nebo výrobků čísla 9302 a 9303 celního sazebníkuksA 1/4/5B 1/2

Vysvětlivky zkratek pro doklady:

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona

A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 2 - Rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 4 - Certifikát, případně technickou specifikaci (nález), z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 5 - Ověřenou kopii zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona

B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, například potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

B 2 - V případě přepravy z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie doklad o nabytí určeného výrobku, nebo povolení výrobce k vývozu.

B 3 - I.I.C. (International Import Certificate/Mezinárodní dovozní certifikát) nebo E.U.C. (End User Certificate/Certifikát konečného uživatele) nebo jiný obdobný dokument v případě přepravy z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

SEZNAM STANOVENÝCH VÝROBKŮ, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písni, b) zákona]

Číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázev stanoveného výrobkuMěrná jednotkaDoklad podle § 2 odst. 3 písni. a) zákonaDoklad podle § 2 odst. 3 písni. c) zákona
3601 00 00Prachové výmetné náplně - bezdýmný a černý prach1)kgA 3/5B 1
9302 00Revolvery a pistole s výjimkou zbraní používající náboje typu FlobertksA 1/2/4/5B 1
9303Dlouhé střelné zbraně s drážkovaným a hladkým vývrtem s výjimkou zbraní používající náboje typu FlobertksA 1/2/4/5B 1
9304 00 00Plynové a expanzní zbraně, jedná-li se o nedovolené výrobní provedeníksA 1/2/4/5B 1
9305Hlavní části zbraní2), nebo výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuksA 1/4/5B 1
9306Střelivo a jeho části3) do zbraní uvedených v tomto seznamuksA 1/4/5B 1

Vysvětlivky zkratek pro doklady:

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona:

A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 2 - Rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 4 - Certifikát, případně technickou specifikaci (nález), z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 5 - Ověřenou kopii zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona:

B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, například potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků

Název1) určeného výrobku ve smyslu přílohy č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem

Kód KN1)

Doklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona

Doklad podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona

1.Krátké poloautomatické (samonabíjecí) nebo opakovači střelné zbraněex 9302 00 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4
2.Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo se středovým zápalemex 9302 00 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4
3.Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mmex 9302 00 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4
4.Dlouhé poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři nábojeex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
5.Dlouhé poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než tři náboje, jejichž podávači ústrojí je odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než tři nábojeex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
6.Dlouhé opakovači a poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně, která nepřesahuje délku 600 mmex 9303 20 10
ex 9303 20 95
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
7.Civilní poloautomatické (samonabíjecí) střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým (samočinným) mechanismemex 9302 00 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
8.Dlouhé opakovači střelné zbraně jiné než uvedené v bodě 6ex 9303 20 95
ex 9303 30 00
ex 9303 90 00
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
9.Dlouhé jednoranové střelné zbraně s drážkovým vývrtem hlavněex 9303 30 00
ex 9303 90 00
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
10.Poloautomatické (samonabíjecí) dlouhé střelné zbraně jiné než uvedené v bodech 4 až 7ex 9303 90 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4
11.Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka není menší než 280 mmex 9302 00 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4
12.Dlouhé jednoranové střelné zbraně s hladkým vývrtem hlavně9303 10 00
ex 9303 20 10
ex 9303 20 95
A 1/2/4/5B 1/2/3/4
13.Součásti zvlášť zkonstruované pro střelnou zbraň a nezbytné pro její funkci včetně hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo nábojového válce revolveru, závorníku, nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení hluku výstřelu;

Hlavní části těchto střelných zbraní: mechanismus závěru, nábojová komora (vložná) a hlaveň střelné zbraně se, jako oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být součástí.

ex 9305 10 00
ex 9305 21 00
ex 9305 29 00
ex 9305 99 00
A 1/4/5B 1/2/3/4
14.Střelivo: kompletní náboj nebo jeho komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky nebo střely, které se používají ve střelných zbraních, které podléhají ověřování dle jiného právního předpisu2);ex 3601 00 00
ex 3603 00 90
ex 9306 21 00
ex 9306 29 00
ex 9306 30 10
A 1/4/5B 1/2/3/4
Výmetné náplně, které podléhají ověřování dle jiného právního předpisu2).ex 9306 30 90
ex 9306 90 90
A 3/5B 1/2/3/4
15.Sbírky střelných zbraní a sběratelské kusy střelných zbraní historické hodnoty3);ex 9705 00 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4
Starožitné střelné zbraně starší sta let3).ex 9706 00 00A 1/2/4/5B 1/2/3/4

Poznámky:

1) Název určeného výrobku a Kód KN jsou uvedeny informativně - uplatní se název určeného výrobku a KN dle přílohy č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem.

2) Druhy střeliva a jeho částí, které podléhají ověřování podle § 2 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

3) Mimo historických zbraní podle § 7 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, na které se při jejich vývozu mimo území Evropské unie v souladu s článkem 3 písm. f) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem povolení k vývozu nevyžaduje.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona:

A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 2 - Rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 4 - Certifikát, případně technickou specifikaci (nález), z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.

A 5 - Ověřenou kopii zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona:

B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, například potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

B 2 - Doklad o nabytí určeného výrobku, nebo povolení výrobce k vývozu.

B 3 - I.I.C. (International Import Certificate/Mezinárodní dovozní certifikát) nebo E.U.C. (End User Certificate/Certifikát konečného uživatele) nebo jiný obdobný dokument.

B 4 - Dovozní licence nebo dovozní povolení vydané dovážející třetí zemí.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Vzor žádosti o udělení povolení k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků

Vzor žádosti o udělení povolení k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu určených výrobků

Vzor žádosti o udělení povolení k vývozu určených výrobků

Poznámky pod čarou

1) Ustanovení § 2 odst. 3 písm. e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

1) Ustanovení § 2 odst. 3 písm. e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

3) Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb.

Přesunout nahoru