Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 270/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Částka 104/2013
Platnost od 02.09.2013
Účinnost od 02.09.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

270

VYHLÁŠKA

ze dne 27. srpna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):


Čl. I

Vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se mění takto:

1. V příloze se za položku „CAMPHORA RACEMICA KAFR RACEMICKÝ“ vkládají nové položky, které znějí:

„CANNABIS INDICAE FLOS   KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO,

CANNABIS SATIVAE FLOS   KVĚT KONOPÍ SETÉHO,

CAPSAICINUM   KAPSAICIN“.

2. V příloze se za položku „GLUCAGONUM HUMANUM   GLUKAGON LIDSKÝ“ vkládá nová položka, která zní:

„GLUCOSI DINATRII 1-PHOSPHATE   DISODNÁ SŮL GLUKOSY-1-FOSFÁTU“.

3. V příloze se za položku „GLUCOSUM MONOHYDRICUM   GLUKOSA MONOHYDRÁT“ vkládá nová položka, která zní:

„GLUTARALDEHYDE SOLUTIO   ROZTOK GLUTARALDEHYDU“.

4. V příloze se za položku „HAMAMELIDIS FOLIUM   VILÍNOVÝ LIST“ vkládá nová položka, která zní:

„HAMAMELIDIS TINCTURA   VILÍNOVÁ TINKTURA“.

5. V příloze se za položku „MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS   SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT“ vkládá nová položka, která zní:

„MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS   SÍRAN HOŘEČNATÝ BEZVODÝ“.

6. V příloze se za položku „METHADONI HYDROCHLORIDUM   METHADON HYDROCHLORID“ vkládá nová položka, která zní:

„METHACHOLINE CHLORIDUM   METHACHOLIN CHLORID“.

7. V příloze se za položku „METHAQUALONUM   METHAKVALON“ vkládá nová položka, která zní:

„METHOXSALENUM   METHOXSALEN“.

8. V příloze se za položku „PERINDOPRILUM ERBUMINUM   PERINDOPRIL-ERBUMIN“ vkládá nová položka, která zní:

„PERMETHRINUM   PERMETRIN“.

9. V příloze se za položku „PODOPHYLLI RESINA   PODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE“ vkládá nová položka, která zní:

„POLIHEXANIDUM   POLIHEXANID“.

10. V příloze se za položku „POVIDONUM IODINATUM   POVIDON JODOVANÝ“ vkládá nová položka, která zní:

„PRAMOXINI HYDROCHLORIDUM   PRAMOXIN HYDROCHLORID“.

11. V příloze se za položku „SINAPIS ETHEROLEUM ARTIFICIALE   HOŘČIČNÁ SILICE UMĚLÁ“ vkládá nová položka, která zní:

„SODIUM HYPOCHLORITE   CHLORNAN SODNÝ“.

12. V příloze se za položku „TRIBUTYLIS PHOSPHAS   TRIBUTYL-FOSFÁT“ vkládá nová položka, která zní:

„TRICLOSANUM   TRIKLOSAN“.

13. V příloze se za položku „URETHANUM“   URETHAN“ vkládá nová položka, která zní:

„URIDINE   URIDIN“.

14. V příloze se za položku „VIOLAE HERBA CUM FLORE   VIOLKOVÁ NAŤ KVETOUCÍ“ vkládá nová položka, která zní:

„VIRIDE NITENS   BRILANTNÍ ZELEŇ“.


Čl. II

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Přesunout nahoru