Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

Částka 13/2013
Platnost od 06.02.2013
Účinnost od 01.03.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

ze dne 30. ledna 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 11 zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2008 Sb. a vyhlášky č. 103/2012 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku krmiv

1. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony v rámci biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití prováděné v testačních zařízeních Ústavu

Druh zvířat, k jejichž krmení jsou krmiva nebo doplňkové látky určenySazba náhrad nákladů za 1 skupinu*) v Kč
Selata - od odstavu do 17 kg živé hmotnosti**)6000
Prasata - od 17 do 110 kg živé hmotnosti**)12000
Prasata (finální hybridi) - od 30 do 110 kg (celá skupina 100 ks)****)150000
Králíci - od odstavu do jatečné zralosti**)10000
Kuřata - od 1 dne do 36 dní***)2500
Kachňata - od 1 dne do jatečné zralosti***)3000
Housata - od 1 dne do jatečné zralosti***)4000
Krůťata - od 1 dne do jatečné zralosti***)4000
Nosnice - od počátku snášky (jedna skupina/měsíc chovu)1500

*) Počty zvířat ve skupině a počet opakování jsou dány přílohou č. 13 k vyhlášce č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

**) Sazba náhrad nákladů na zkušební úkon se počítá za dobu do dosažení požadované hmotnosti.

***) Sazba náhrad nákladů za zkušební úkon se počítá za celou vymezenou dobu.

****) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony v rámci biologického zkoušení krmiv, doplňkových látek nebo jejich nového užití prováděné na zemědělském podniku

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
Odborný dozor nad zkušebními úkony biologického zkoušení krmiv, zpracování závěrečné zprávy - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu200/hod

Součástí vyhodnocení zkoušek mohou být chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně.

3. Výše náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony prováděné na úseku krmiv

a) analýza krmiv

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu/ společná položkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
10001.1Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek
10001.11Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek - suché vzorky41
10001.12Stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek - mokré vzorky70
10002.1Stanovení obsahu vlhkosti
10002.11Stanovení obsahu vlhkosti - suché vzorky31
10002.12Stanovení obsahu vlhkosti - mokré vzorky63
10003.1Stanovení obsahu vlhkosti v živočišných a rostlinných tucích a olejích78
10004.1Stanovení obsahu popela44
10005.1Stanovení obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové72
10010.1Stanovení obsahu dusíkatých látek rozpustných působením pepsinu322
10011.1Stanovení obsahu dusíkatých látek203
10012.1Stanovení obsahu močoviny125
10013.1Stanovení obsahu těkavých dusíkatých bází132
10020.1Stanovení obsahu bílkovin324
10021.1Stanovení obsahu aminokyselin
10021.11Stanovení obsahu volných aminokyselin758
10021.12Stanovení obsahu aminokyselin po kyselé hydrolýze1013
10021.13Stanovení obsahu aminokyselin po oxidativní hydrolýze907
10023.1Stanovení obsahu tryptofanu
10023.11Stanovení obsahu volného tryptofanu735
10023.12Stanovení obsahu celkového tryptofanu836
10030.1Stanovení obsahu biuretu124
10040.1Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC
10040.11Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC - transesterifikační metoda551
10040.12Stanovení obsahu mastných kyselin metodou GC - BF metoda650
10050.1Stanovení obsahu nerozpustných nečisto: v živočišných a rostlinných tucích146
10059.1Stanovení obsahu tuku
10059.11Stanovení obsahu tuku - bez hydrolýzy134
10059.12Stanovení obsahu tuku - po hydrolýze185
10360.1Stanovení obsahu tuku v olejnatých semenech256
10069.1Stanovení obsahu vlákniny215
10070.1Stanovení obsahu acido-detergentní vlákniny258
10080.1Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny308
10081.1Stanovení obsahu cukrů
10081.11Stanovení obsahu cukrů - celkové, po hydrolýze379
10081.12Stanovení obsahu cukrů - přímo redukující, bez hydrolýzy250
10082.1Stanovení obsahu laktózy255
10083.1Stanovení obsahu škrobu207
10090.1Stanovení aktivity ureázy v produktech s obsahem sóji141
10100.1Stanovení aktivity fytázy391
10110.1Stanovení obsahu bakterií rodu Enterococcus - obecný postup
10110.11Stanovení obsahu bakterií rodu Enterococcus490
10110.12Stanovení obsahu bakterií rodu Enterococcus - minerální krmivo562
10120.1Stanovení obsahu kvasinek rodu Saccharomyces - obecný postup737
10127.1Stanovení obsahu uhličitanů22
10128.1Stanovení obsahu celkového fosforu
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
10128.11Stanovení obsahu celkového fosforu22
10129.1Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů78
10130.1Stanovení obsahu draslíku a sodíku metodou FAES
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
10140.1Stanovení obsahu hořčíku a vápníku metodou FAAS
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
10150.1Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku, sodíku a fosforu metodou ICP-OES
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
10160.1Stanovení obsahu vápníku manganometricky
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
10160.11Stanovení obsahu vápníku manganometricky97
10170.1Stanovení celkového obsahu síry354
10180.1Stanovení celkového obsahu síry metodou ICP-OES
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid198
90001.1Měření ICP-jediný (první) prvek76
10190.1Stanovení obsahu vybraných parametrů metodou NIRS
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS - jeden (první) parametr135
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr21
10200.1Stanovení obsahu glycerolu242
10210.1Stanovení obsahu netěkavého organického zbytku140
10220.1Stanovení obsahu vody v glycerolu105
10230.1Stanovení obsahu beta-karotenu spektrofotometrickou metodou753
10240.1Stanovení obsahu beta-karotenu metodou HPLC1213
10250.1Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR
10250.11Úprava vzorku a izolace DNA - použití kitu GenElute460
10250.12Úprava vzorku a izolace DNA - použití kitu NucleoSpin444
10250.13Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - vnitřní gen169
10250.14Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - screening264
10250.15Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDTaq - transgen169
10250.16Stanovení přítomnosti GMO metodou PCR - použití kitu REDEX229
10260.1Stanovení obsahu vitamínu C metodou HPLC1118
10270.1Stanovení obsahu vitamínu D metodou HPLC1338
10271.1Stanovení obsahu vitamínu D metodou LCMS1307
10280.1Stanovení obsahu selenu metodou AAS-HG
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid198
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou88
10290.1Stanovení obsahu selenu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid198
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10300.1Stanovení obsahu jodu metodou ICP-MS
10300.11Příprava hydrolyzátu pro stanovení jodu150
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10310.1Stanovení obsahu molybdenu metodou ICP-MS
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10320.1Stanovení obsahu mědi, železa, manganu a zinku metodou ICP-OES
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90001.1Měření ICP-jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
10325.1Stanovení obsahu mědi, železa, manganu a zinku metodou FAAS
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90003.1FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
10326.1Stanovení obsahu stopových prvků mědi, železa, manganu a zinku
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění96
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
10330.1Stanovení obsahu hydroxyanalogu D,L-methioninu (alimetu) metodou HPLC531
10340.1Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu metodou HPLC
10340.11Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu v krmných směsích metodou HPLC894
10340.12Stanovení obsahu maduramicinu a semduramicinu v premixech metodou HPLC671
10350.1

Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu metodou HPLC

10350.11Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu v krmných směsích metodou HPLC891
10350.12Stanovení obsahu monensinu, salinomycinu a narasinu v premixech metodou HPLC669
10360.1Stanovení obsahu nikarbazinu metodou HPLC610
10370.1Stanovení obsahu dekochinátu metodou HPLC578
10380.1Stanovení obsahu vitamínu A a vitamínu E metodou HPLC986
10381.1Stanovení obsahu vitamínu A a vitamínu E metodou HPLC s UV detekcí898
10382.1Stanovení obsahu vitamínu A792
10383.1Stanovení obsahu vitamínu E792
10384.1Stanovení obsahu antioxidantů metodou HPLC627
10389.1Stanovení obsahu robenidinu827
10390.1Stanovení obsahu robenidinu metodou HPLC
10390.11Stanovení obsahu robenidinu v krmných směsích metodou HPLC788
10390.12Stanovení obsahu robenidinu v premixech metodou HPLC613
10391.1

Stanovení obsahu dimetridazolu metodou HPLC

10391.11Stanovení obsahu dimetridazolu v krmných směsích metodou HPLC756
10391.12Stanovení obsahu dimetridazolu v premixech metodou HPLC595
10392.1S tanovení obsahu diclazurilu
10392.11Stanovení obsahu diclazurilu v krmných směsích856
10392.12Stanovení obsahu diclazurilu v premixech618
10400.1Stanovení obsahu lasalocidu metodou HPLC605
10401.1Stanovení obsahu lasalocidu634
10402.1Stanovení obsahu halofuginonu1031
10410.1Stanovení obsahu chrómu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90026.1Mineralizace - k. dusičná95
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10420.1Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA53
10430.1Stanovení obsahu arsenu metodou AAS-HG
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
90006.1AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou88
10440.1Stanovení obsahu arsenu metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10450.1Stanovení obsahu kadmia a olova metodou FAAS
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90026.1Mineralizace - k. dusičná95
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
10460.1Stanovení obsahu kadmia a olova metodou AAS-ETA
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90026.1Mineralizace - k. dusičná95
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
10470.1Stanovení obsahu kadmia a olova metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90026.1Mineralizace - k. dusičná95
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10480.1Stanovení obsahu arsenu, kobaltu, chrómu a niklu metodou ICP-OES
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
10490.1Stanovení obsahu thalia metodou ICP-MS
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem198
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
10500.1Stanovení obsahu fluoridů344
10510.1Stanovení obsahu dusitanů metodou IC1083
10520.1Stanovení obsahu metanolu v glycerolu metodou GC633
10530.1Stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové metodou LC-MS1225
10540.1Stanovení obsahu glukosinolátů metodou HPLC1010
10541.1Stanovení volného a celkového gossypolu
10541.11Stanovení volného gossypolu355
10541.12Stanovení celkového gossypolu467
10542.1Stanovení obsahu theobrominu metodou HPLC543
10550.1Stanovení obsahu 5-vinyl-2-thiooxazolidonu (goitrinu) metodou GC529
10560.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - deoxynivalenol1454
10561.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - zearalenon1445
10562.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou HPLC - ochratoxin A1486
10570.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - aflatoxin Bl, B2, G1, G21927
10571.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - řumonisin B1 a B22345
10572.1Stanovení obsahu mykotoxinů metodou LC-MS - toxin T2 a HT22062
10575.1Multireziduální metoda stanovení mykotoxinů metodou LC-MS/MS2664
10579.1Stanovení mykotoxinů metodou ELIS A
10579.11Stanovení mykotoxinů metodou ELISA - příprava: mletí, extrakce vodou86
10579.12Stanovení mykotoxinů metodou ELISA - příprava: mletí, extrakce metanolem99
10579.13Stanovení mykotoxinů metodou ELISA364
10580.1Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS
10580.11Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 11 analytů1585
10580.12Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 24 analytů2046
10580.13Stanovení obsahu persistentních organochlorových pesticidů metodou GC-MS; 28 analytů2622
10590.1Stanovení obsahu indikátorových kongenerů PCB metodou GC-MS1630
10595.1Stanovení obsahu polybromovaných difenyleterů metodou GC-MS1812
10600.1Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS
10600.11Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS; 40 analytů1529
10600.12Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou LC-MS; další analyt56
10610.1Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS
10610.11Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS; 40 analytů1593
10610.12Stanovení obsahu reziduí pesticidů metodou GC-MS; další analyt56
10605.1Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS
10605.11Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; chlormequat, mepiquat974
10605.12Stanovení obsahu reziduí polárních pesticidů metodou LC-MS; další analyt61
10620.1Stanovení obsahu kokcidiostatik metodou LC-MS1331
10630.1Stanovení obsahu nepovolených doplňkových látek metodou LC-MS2155
10631.1Stanovení obsahu metylbenzochátu1081
10632.1Stanovení obsahu olachindoxu543
10633.1Stanovení obsahu amprolia581
10634.1Stanovení obsahu carbadoxu774
10650.1Metody zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro úřední kontrolu krmiv1200
10652.1Detekce živočišných proteinů RT-PCR metodou634
10660.1Stanovení obsahu GTH metodou GC-MS696

b) úprava vzorků krmiv

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu / společná položkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
60010.1Postupy úprav zkušebních vzorků jednotlivých druhů krmiv
60010.11Úprava suchých vzorků krmiv104
60010.12Úprava mokrých vzorků krmiv153
60010.13Úprava vzorků olejnatých a tukových krmiv161
60010.14Úprava vzorků pastovitých a tekutých krmiv96

Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné podle charakteru stanovení snížit částku až o 50 %.

Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání malé série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup, při požadavku na urgentní analýzu a v dalších odůvodněných případech. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.

U analýz ve vyhlášce neuvedených se určí sazba náhrad nákladů s ohledem na skutečné náklady.

c) senzorické a fyzikální hodnocení krmiv

Odborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
Ověření receptury200
Příměsi a nečistoty210
Smyslové posouzení - barva, struktura25
Smyslové posouzení pachu80
Metabolizovatelná energie40
Škůdci - makroskopicky - lupa202
Škůdci - mikroskopicky433
Rozměr granulí150
Pevnost granulí173
Zrnitost318
Ferromagnetické příměsi102
Stanovení botanické čistoty, nečistot a škodlivých nečistot320
Mikroskopická identifikace složek750
Vypracování posudku100
Vypracování zbožíznaleckého protokolu200

d) náklady na odběr vzorků a vzorkování

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

Odběr vzorků a vzorkování

300/vzorek

e) expertní pomoc při zpracování a podání žádosti ve věci vydání povolení doplňkové látky****)

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

Dokumentace doplňkových látek - provedení úkonu se účtuje hodinovou sazbou za každou započatou hodinu

800/hod

****) Článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 4. 2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.“.

2. V příloze č. 2 bodě 1. se v nadpisu části a) slova „na polní a skleníkové zkoušky a testy“ zrušují.

3. V příloze č. 2 bodě 1. části a) v 1. řádku tabulky se slovo „slunečnice“ zrušuje.

4. V příloze č. 2 bodě 1. části a) se do 2. řádku tabulky za slova „řepka ozimá,“ vkládá slovo „slunečnice,“.

5. V příloze č. 2 bodě 1. části a) se na začátek 4. řádku tabulky vkládají slova „čirok, čirok súdánská tráva,“.

6. V příloze č. 2 bodě 1. části a) se v 6. řádku tabulky slova „čirok, čirok súdánská tráva,“ zrušují.

7. V příloze č. 2 bodě 1. se v nadpisu části b) slova „na polní a skleníkové zkoušky a testy“ zrušují.

8. V příloze č. 2 bodě 1. se za část b) doplňuje část c), která včetně nadpisu zní:

c) Roční náklady za odrůdu - ověření pravosti odrůdy

Výše náhrad nákladů činí 50 % ročních nákladů za provedení zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti podle písmene b)“.

Dosavadní část c) se označuje jako část d).

9. V příloze č. 2 bodě 1. nadpis části d) zní:

d) Roční náklady za technologické rozbory a speciální testy za odrůdu“.

10. V příloze č. 2 bodě 1. části d) se ve 14. řádku tabulky za slovo „čirok“ vkládá slovo „zrno“.

11. V příloze č. 2 bod 4 včetně nadpisu zní:

4. Výše sazby náhrad nákladů za ostatní odborné a zkušební úkony prováděné v souvislosti se zkoušením odrůd, s uznáváním množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu

a) analýza a hodnocení odrůd

Číslo postupu ÚKZÚZ

Varianta postupu / společná položka

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

50010.1Stanovení obsahu vlhkosti55
50020.1Stanovení obsahu cukrů (Hagendorn - Jensen)194
50030.1Stanovení obsahu škrobu227
50040.1Stanovení obsahu celulózy (Kúrschner-Hanák)224
50050.1Stanovení parametrů metodou NIRS - olejniny a luskoviny
50060.1Stanovení parametrů metodou NIRS - kukuřice silážní
50070.1Stanovení parametrů metodou NIRS - obiloviny a mouky
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS -jeden (první) parametr135
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr21
50078.1Stanovení obsahu tuku (oleje) v olejnatých semenech312
50080.1Stanovení jodového čísla titračně276
50090.1Stanovení čísla kyselosti tuků titračně77
50100.1Stanovení obsahu mastných kyselin
50100.11Stanovení obsahu mastných kyselin - BF3 metoda733
50100.12Stanovení obsahu mastných kyselin - transesterifikační metoda505
50110.1Stanovení obsahu glukosinolátů metodou HPLC1010
50120.1Stanovení obsahu glukosinolátů v semeni řepky fotometricky88
50130.1Výtěžnost mletí - výpočet dle Buhlera, výpočet dle Mohse876
50140.1Stanovení čísla poklesu109
50150.1Sedimentační test Zelenyho137
50160.1Farinografické stanovení vaznosti vody230
50170.1Rapid-Mix-Test (RMT)856
50180.1Stanovení reologických vlastností mouky alveografem586
50190.1Stanovení obsahu mokrého lepku, jeho bobtnavosti a tažnosti
50190.11Stanovení obsahu mokrého lepku66
50190.12Stanovení bobtnavosti a tažnosti lepku41
50210.1Stanovení obsahu karotenoidů metodou HPLC
50210.11Stanovení obsahu B-karotenu metodou HPLC1213
50210.12Stanovení obsahu luteinu metodou HPLC1332
50210.13Stanovení obsahu lykopenu metodou HPLC (bez zmýdelnění)1381
50211.1Stanovení obsahu ]ykopenu spektrofotometricky536
53220.1Stanovení obsahu vitamínu C metodou HPLC1118
53230.1Stanovení obsahu celkových alkaloidů v lupině spektrofotometricky260
5 3240.1Stanovení obsahu steroidních glykoalkaloidů v hlízách brambor metodou HPLC805
5 3250.1Stanovení obsahu vybraných opiových alkaloidů metodou HPLC
50250.11Stanovení obsahu morfinu metodou HPLC - extrakce směsí rozpouštědel749
50250.12Stanovení obsahu morfinu metodou HPLC - pomocí SPE978
50255.1Stanovení obsahu kanabinoidů metodou GC965
50260.1Stanovení obsahu silic248
50270.1Stanovení obsahu karvonu223
50280.1Stanovení obsahu hypericinu737
50290.1Stanovení vařivosti hrachu finometrem95
50300.1Stanovení aktivity trypsin inhibitoru388
50310.1Stanovení obsahu inulinu185
50320.1Senzorické stanovení taninu186
50330.1Stanovení namořenosti osiva metodou GC/MS730
50340.1Stanovení namořenosti osiva metodou LC/MS598
50350.1Elektroforéza hlízových proteinů brambor - pravost odrůdy651
50360.1Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA
50360.11Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA - příprava: mletí, extrakce vodou86
50360.12Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA - příprava: mletí, extrakce metanolem99
50360.13Stanovení mykotoxinů v obilovinách metodou ELISA364

b) úprava a analýza vzorků rostlinného materiálu

Číslo postupu ÚKZÚZ

Varianta postupu / společná položka

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

60020.1Úprava vzorků rostlinného materiálu bez sušení36
60030.1Úprava suchých a vysušených rostlinných vzorků100
60040.1Úprava vzorků olejnatých semen54
60050.1Úprava vegetativních orgánů lesních dřevin28
60060.1Úprava vzorků pro stanovení mykotoxinů
60060.11Úprava vzorků pro stanovení mykotoxinů - suché vzorky101
60060.12Úprava vzorků pro stanovení mykotoxinů - mokré vzorky295
60070.1Úprava vzorků pro stanovení GMO159
60080.1Úprava vzorků konopí pro stanovení THC626
60090.1Úprava vzorků hlíz a nati brambor - ELISA metody
60090.11Skleníková zkouška a odběr vzorků rostlin734
60090.12Příprava rostlinného vzorku - lisování šťávy267
60092.1Úprava vzorků lyofilizací377
60110.1Úprava vzorků obilovin97
60120.1Úprava vzorků lusko vin93
60130.1Úprava vzorků olejnin99
60140.1Úprava vzorků zelených hmot90
60150.1Úprava vzorků čerstvých hmot104
60160.1Úprava vzorků speciálních plodin133

Číslo postupu ÚKZÚZ

Varianta postupu/ společná položka

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

40010.1Stanovení sušiny gravimetricky
40010.11Stanovení sušiny gravimetricky - suché vzorky25
40010.12Stanovení sušiny gravimetricky - mokré vzorky53
40020.1Mineralizace směsí kyseliny sírové, peroxidu vodíku a selenu106
40030.1Mineralizace kyselinou dusičnou a peroxidem vodíku194
40032.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem184
40034.1Mineralizace na suché cestě199
40040.1Vodný výluh50
40042.1Výluh roztokem síranu hlinitého33
40052.1Stanovení celkového dusíku poloautomaticky93
40054.1Stanovení celkového dusíku coulometricky68
40056.1Stanovení dusičnanového dusíku iontově selektivní elektrodou34
40058.1Stanovení celkového dusíku podle Dumase234
40060.1Stanovení fosforu spektrofotometricky15
40070.1Stanovení vápníku a hořčíku metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
40080.1Stanovení draslíku a sodíku metodou FAES
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
40090.1Stanovení P, Ca, Mg, K, Na metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
40100.1Stanovení mikroelementů metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP-jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
40110.1Stanovení Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Co, Pb, Cd metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
40120.1Stanovení berylia, chrómu a hliníku metodou FAAS
90004.1Měření FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný)39
40130.1Stanovení Cu, Ni, Cr, Co, Pb, Cd metodou ETA-AAS
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
40140.1Stanovení molybdenu metodou ETA-AAS
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
40150.1Stanovení boru spektrofotometricky azomethinem H108
40160.1Stanovení arsenu a antimonu metodou generace hydridů (HG-AAS)
90006.1AAS - měření jednoho prvku hydridovou metodou88
40180.1Stanovení thalia metodou ETA-AAS
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
40190.1Stanovení rtuti na přístroji AMA-25453
40200.1Stanovení chloridů argentometricky79
40210.1Stanovení síry gravimetricky355
40230.1Stanovení reziduí přípravků na ochranu rostlin GC/MS metoda
40230.11Stanovení reziduí přípravků na ochranu rostlin GC/MS metoda; 40 analytů1593
40230.12Stanovení reziduí přípravků na ochranu rostlin GC/MS metoda; další analyt56
40240.1Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) GC/MS/MS metoda1643
40250.1Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) GC/MS metoda1586
40260.1Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků814
40270.1Stanovení glukosinolátů v semeni řepky metodou HPLC1010
40280.1Stanovení obsahu D9-THC metodou GC965
40290.1Stanovení přítomnosti virové infekce metodou DAS ELISA
40290.11Příprava vzorku - 45 vzorků, homogenizace a extrakce17
40290.12Stanovení přítomnosti virové infekce metodou DAS ELISA - 45 vzorků, 1 virus36
40300.1Detekce přítomnosti fytoplazem metodou PCR
40300.11Úprava vzorku a izolace DNA366
40300.12Detekce přítomnosti jednoho druhu fytoplazmy185
40310.1Zkoušení sadby a odrůd brambor na přítomnost virů metodou ELISA
40310.11Detekce virové infekce-1 virus (A,M,X)-1 mikrodestička/100 testů512
40310.12Detekce virové infekce-1 virus (A,M,X)-1 mikrodestička/50 testů300
40310.13Detekce virové infekce-1 virus (LR,S,Y)-1 mikrodestička/100 testů551
40310.14Detekce virové infekce-1 virus (LR,S,Y)-1 mikrodestička/50 testů320
40310.15Detekce virové infekce-5 virů-5 mikrodestiček/500 testů2445
40310.16Detekce virové infekce-6 virů-6 mikrodestiček/600 testů2956

Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné podle charakteru stanovení snížit částku až o 50 %.

Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání malé série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup, při požadavku na urgentní analýzu a v dalších odůvodněných případech. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.

U analýz ve vyhlášce neuvedených se určí sazba náhrad nákladů s ohledem na skutečné náklady.“.

12. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 221/2002 Sb.

Sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv

1. Výše sazby náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony spojené s přezkoušením vlastností hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů biologickými zkouškami a testy

a) roční náklady na polní zkoušky

Plodina

Roční náklady na kombinaci (v Kč)

Maximální počet opakování

Skupina 1
cukrovka, brambory, krmná řepa, pšenice ozimá, slunečnice, řepka jarní, řepka ozimá, mák, jeteloviny
115004
Skupina 2
ječmen jarní, ječmen ozimý, triticale ozimé, žito ozimé, oves, kukuřice siláž, kukuřice na zrno, luskoviny, sója
9 5004

Rozsah zkoušení jsou minimálně 2 kombinace; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení se stejným ošetřením a stejnou plodinou. Součástí vyhodnocení zkoušek mohou být chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně. Při zkoušení ve druhém roce je možné částku snížit o 15 % a ve třetím roce o 20 %. Při zkoušení dvou a více plodin v jedné zkoušce je možné snížit celkovou částku až o 15 % a u tří plodin o 20 %.

b) roční náklady na nádobové zkoušky a krátkodobé testy

Plodina

Roční náklady na kombinaci (v Kč)

Maximální počet opakování

Skupina 1
zelenina plodová
700010
Skupina 2
zelenina kořenová
65008
Skupina 3
zelenina s krátkou vegetační dobou (salát, špenát, ředkvička, polniček)
50008
Skupina 4
Obiloviny, kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, zelenina brukvovitá a cibulová
50006
Skupina 5
Okopaniny-brambory, řepa
600010
Skupina 6
květiny
70008
Skupina 7
Krátkodobé testy v pěstebních nádobách, kontejnerech o objemu max. 51
30006

Rozsah zkoušení jsou minimálně 2 kombinace; kombinací se rozumí základní jednotka zkoušení se stejným ošetřením a stejnou plodinou. Součástí vyhodnocení zkoušek mohou být chemické a technologické rozbory a speciální testy, jejichž náklady uhradí žadatel samostatně. Při zkoušení ve druhém roce je možné částku snížit o 15 % a ve třetím roce o 20 %. Při zkoušení dvou a více plodin v jedné zkoušce je možné snížit celkovou částku až o 15 % a u tří plodin o 20 %.

c) náklady na odběr vzorků a hodnocení hnojiv a půd

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

Odběr vzorků hnojiv300/vzorek
Vypracování posudku-hodnocení hnojiv100
Odběr vzorků půd300/vzorek
Vypracování posudku-hodnocení půd100

d) společné položky

Číslo postupu ÚKZÚZ

Varianta postupu / společná položka

Odborný a zkušební úkon

Sazba náhrad nákladů (v Kč)

90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
90004.1Měření FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný )39
90005.1Měření FAAS ACT-jeden prvek (acetylen-vzduch)47
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou88
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
90008.1Ředění vzorku před měřením5
90009.1Měření ICP-MS; jeden prvek247
90010.1Měření ICP-MS; další prvek44
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS -jeden (první) parametr135
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr21
90020.1Mineralizace - suchá cesta123
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem231
90023.1Mineralizace - k. dusičná - peroxid198
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
90026.1Mineralizace - k. dusičná95
90028.1Výluh z popela123
90030.1Výpočty50
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100

e) analýza půd

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu / společná položkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
30010.1Úprava půdních vzorků pro fyzikálně - chemické rozbory (s využitím CSNISO 11464)
30010.11Úprava půdních vzorků - standardní28
30010.12Úprava minerálních horizontů lesních půd121
30010.13Úprava organických horizontů lesních půd423
30010.14Úprava půdních vzorků - jemnozem II49
30011.1Úprava čerstvých půdních vzorků33
30012.1Úprava vzorků lyofilizací (CSN EN ISO 16720)377
30013.1Úprava vzorků pro stanovení organických kontaminantů64
30i)20.1Stanovení vlhkosti gravimetricky35
30030.1Orientační stanovení obsahu uhličitanů7
30033.1Kvantitativní stanovení obsahu uhličitanů gravimetricky42
30040.1Stanovení pH půd (postup používaný v AZP)9
30041.1Stanovení výměnného pH (0,2M KC1)15
30042.1Stanovení pH půd (postup podle revidované ISO 10390)21
30050.1Metoda stanovení podílu H+ v sorpčním komplexu půdy podle Adamse a Evanse (pH = 8,00)7
30060.1Stanovení specifické elektrické vodivosti (CSN ISO 11265)33
30068.1Příprava půdního extraktu podle Mehlicha 312
30070.1Stanovení vápníku, hořčíku a draslíku v extraktu podle Mehlicha 3
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
90008.1Ředění vzorku před měřením5
30072.1Stanovení fosforu v extraktu podle Mehlicha 3 spektrofotometricky10
30074.1Analýza extraktu podle Mehlicha 3 metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
30100.1Příprava půdního extraktu CAL28
30101.1Stanovení fosforu v extraktech CAL spektrofotometricky8
30102.1Stanovení draslíku v extraktech CAL metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30110.1Příprava půdního extraktu (0,01M CaC12)18
30111.1Stanovení hořčíku, draslíku a fosforu metodou ICP-OES v extraktu 0,01M CaC12
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
30112.1Stanovení fosforu v extraktu 0,01M CaC12 spektrofotometricky13
30113.1Stanovení sodíku a draslíku v extraktu 0,01M CaC12
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30114.1Stanovení hořčíku v extraktu 0,01M CaC12
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30120.1Příprava a analýza půdního extraktu - 1M octan amonný
30120.11Příprava půdního extraktu - 1M octan amonný18
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen - vzduch)30
30150.1Příprava půdního extraktu podle Schachtschabela (pro stanovení draslíku)56
30151.1Stanovení draslíku atomovou emisní spektrofotometrií
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30160.1Příprava a analýza půdního extraktu podle Schachtschabela pro stanovení hořčíku48
30170.1Stanovení kationtové výměnné kapacity podle Bascomba (ISO 13536)
30170.11Příprava extraktu v BaC12 podle Bascomba156
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30171.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v extraktu podle ISO 13536
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30172.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v extraktu podle ISO 13536
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30180.1Stanovení potenciální kationtové výměnné kapacity podle Mehlicha
30180.11Příprava extraktu v BaC12 podle Mehlicha171
30180.12Stanovení výměnného vodíku titrací49
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
90030.1Výpočty50
30181.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy podle Mehlicha
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30182.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy podle Mehlicha
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30190.1Stanovení efektivní kationtové výměnné kapacity podle Gillmana (CSN ISO 11260)
30190.11Příprava extraktu v BaC12 podle Gillmana163
30191.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy podle Gillmana (CSN ISO 11260)
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30192.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy podle Gillmana
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30193.1Stanovení výměnné acidity v extraktu podle Gillmana (ISO 14254)
30193.11Stanovení výměnné acidity119
90004.1Měření FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný )39
30200.1Stanovení kationtové výměnné kapacity o etanem amonným
30200.11Příprava extraktu octanem amonným136
30200.12Stanovení kationtové výměnné kapacity39
30201.1Stanovení výměnného sodíku a draslíku v sorpčním komplexu půdy
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30202.1Stanovení výměnného hořčíku a vápníku v sorpčním komplexu půdy
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30220.1Stanovení kationtové výměnné kapacity extrakcí roztokem chloridu hexaamminkobaltitého (ISO 22470)145
30230.1Příprava extraktu (pro stanovení aktuální KVK a vým. kationtů, BaC12)84
30231.1Stanovení výměnného draslíku, železa, sodíku a manganu metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30232.1Stanovení výměnných kationtů vápníku a hořčíku metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30233.1Stanovení výměnného hliníku metodou FAAS
90004.1Měření FAAS (FAES) - jeden prvek (acetylen-oxid dusný)39
30234.1Stanovení výměnné acidity titrací47
30240.1Stanovení obsahu skeletu1086
30250.1Stanovení zrnitostního složení
30250.11Stanovení zrnitostního složení - frakce > 0,25mm (písek)233
30250.12Stanovení zrnitostního složení - písek + 1 frakce340
30250.13Stanovení zrnitostního složení - každá další frakce110
30260.1Orientační určení druhu půdy hmatovou zkouškou7
30270.1Stanovení fyzikálních vlastností půd
30270.11Kompletní fyzikální rozbor1284
30270.12Zkrácený fyzikální rozbor1197
30280.1Příprava půdního extraktu DTPA-TEA151
30281.1Analýza půdního extraktu DTPA-TEA metodou FAAS
9003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30282.1Analýza půdního extraktu DTPA-TEA (podle Lindsaye a Norvella) metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
30290.1Příprava půdního extraktu vodou za varu (podle Bergera a Truoga)63
30291.1Stanovení boru spektrofotometricky azomethinem-H108
30292.1Stanovení boru metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek76
30293.1Stanovení molybdenu ve vodných extraktech metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
30300.1Příprava půdního extraktu AO-OA201
30301.1Stanovení molybdenu metodou extrakční spektrofotometrie144
30302.1Stanovení molybdenu v extraktu AO-OA metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
30350.1Extrakce půd lučavkou královskou115
30360.1Extrakce půd 2M kyselinou dusičnou41
30370.1Extrakce půd směsí kyseliny dusičné a peroxidu vodíku113
30400.1Stanovení mědi, zinku, niklu, kobaltu, olova a kadmia metodou FAAS
9003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30410.1Stanovení berylia, chrómu a hliníku metodou FAAS
9003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30420.1Stanovení vápníku a hořčíku metodou FAAS
9003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30430.1Stanovení železa a manganu metodou FAAS
9003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30440.1Stanovení sodíku a draslíku metodou FAES
9003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
30450.1Stanovení arsenu, antimonu a selenu metodou HG-AAS
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou88
30460.1Stanovení rtuti na přístroji AMA-25453
30470.1Stanovení rtuti metodou CV AAS
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou88
30480.1Stanovení thalia metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
30490.1Stanovení arsenu, antimonu a selenu metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
30500.1Analýza mineralizátů metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP - jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
30600.1Extrakce půd 1M roztokem dusičnanu amonného111
30610.1Extrakce půd 0,01M roztokem chloridu vápenatého18
30615.1Extrakce půd vysoce čistou demineralizovanou vodou256
30660.1Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou HPLC924
30670.1Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) metodou GC-MS/MS1568
30680.1Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS
30680.11Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS; 7 kongenerů; půda, sedimenty1499
30680.12Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) metodou GC-MS/MS; 7 kongenerů; kaly1635
30690.1Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS
30690.11Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS; 11 analytů1540
30690.12Stanovení organochlorových pesticidů (OCP) metodou GC-MS/MS; 11 analytů; kaly1714
30691.1Stanovení polybromovaných difenyleterů (PBDE) metodou GC-MS/MS1812
30700.1Stanovení adsorbovatelných a celkových organicky vázaných halogenů (AOX a TOX)356
30710.1Stanovení extrahovatelných organicky vázaných halogenů (EOX)376
30720.1Stanovení obsahu minerálního oleje (NEL) metodou GC/FID795
30900.1Stanovení ztráty žíháním154
30910.1Stanovení COX titrací po oxidaci chromsírovou směsí136
30911.1Stanovení COX spektrofotometricky po oxidaci chromsírovou směsí75
30920.1Stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla s použitím katalyzátoru TI02188
30921.1Stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla s použitím selenu jako katalyzátoru200
30922.1Stanovení celkového dusíku titrační metodou podle Jodlbauera217
30930.1Příprava vzorků a extrakce pro stanovení dusičnanového a amonného dusíku84
30932.1Stanovení dusičnanového dusíku metodou UV spektrofotometrie33
30933.1Stanovení dusičnanového dusíku iontově selektivní elektrodou46
30934.1Stanovení dusitanových iontů spektrofotometricky22
30935.1Stanovení amonného dusíku iontově selektivní elektrodou68
30936.1Stanovení amonného dusíku spektrofotometricky15
30960.1Stanovení síry v půdních extraktech metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek76
30971.1Stanovení síranů ve vodných extraktech půd metodou iontové chromatografie354
30980.1Stanovení COX, CTOT a NTOT metodou NIRS
90011.1Stanovení parametru metodou NIRS -jeden (první) parametr135
90012.1Stanovení parametru metodou NIRS - další parametr21
30990.1Stanovení celkového uhlíku, dusíku a síry elementární analýzou234
31000.1Úprava vzorků půd pro mikrobiologické rozbory390
31010.1Stanovení uhlíku a dusíku mikrobiální biomasy fúmigační extrakční metodou, řumigace117
31020.1Stanovení oxidovatelného uhlíku v půdním extraktu (K2S04)86
31030.1Stanovení celkového dusíku v půdním extraktu (K2S04)137
31040.1Stanovení bazální respirace titrační metodou62
31050.1Měření bazální respirace, substrátem indukované respirace a respiračních růstových křivek systémem OxiTop
31050.11Měření bazální respirace systémem OxiTop186
31050.12Měření substrátem indukované respirace systémem OxiTop74
31050.13Měření respiračních růstových křivek systémem OxiTop195
31060.1Aerobní N mineralizace a nitrifikace inkubačním pokusem91
31070.1Anaerobní N mineralizace (amonifikace)139
31080.1Krátkodobá nitrifikační aktivita (SNA)115
31090.1Aktivita ureázy148
31100.1Stanovení enzymatických aktivit půdních mikrobiálních společenstev pomocí fluorogenních substrátů257
31110.1Extrakce DNA půdních mikroorganizmů kitem (Epicentre Biotechnologies)285
31120.1Přímá extrakce DNA z půdních vzorků139
31130.1Přečištění extraktu DNA241
31140.1Stanovení koncentrace DNA81
31150.1Amplifikace specifických úseků genu amoA metodou PCR172
31160.1Analýza produktů PCR gelovou elektroforézou49
31170.1Štěpení DNA restrikčními enzymy46
31180.1Stanovení maximální vodní kapacity (WHC)40
31200.1Stanovení vlivu chemikálií na substrátem indukovanou respiraci inkubačním pokusem210
31210.1Stanovení vlivu chemikálií na transformaci dusíku inkubačním pokusem
31210.11Stanovení vlivu chemikálií na transformaci dusíku inkubačním pokusem78
30932.1Stanovení dusičnanového dusíku metodou UV spektrofotometrie33
31220.1Stanovení vlivu chemikálií na krátkodobou nitrifikační aktivitu829
31230.1Kontaktní test pro stanovení inhibičního účinku půd na dehydrogenázovou aktivitu bakterie Arthrobacter globiformis658
31240.1Stanovení inhibičního účinku půdních extraktů a chemikálií na světelnou emisi bakterie Vibrio fischeri399
31250.1Test inhibice růstu sladkovodní zelené řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)1554
31260.1Stanovení toxických účinků půdních extraktů na okřehek (Lenina minor)2492
31270.1Test vlivu chemikálií na řepku olejku (Brassica napus)1658
31280.1Test vlivu chemikálií na roupici bělavou (Enchytraeus albidus)
31280.11Test vlivu chemikálií na roupici bělavou (Enchytraeus albidus) - kontrola + doporučená dávka chemikálie1997
31280.12Test vlivu chemikálií na roupici bělavou (Enchytraeus albidus) - následné dávky chemikálie930
31290.1Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus
31290.11Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus - kontrola + doporučená dávka chemikálie1660
31290.12Zkouška inhibice reprodukce roupice Enchytraeus crypticus - následné dávky chemikálie639
31300.1Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia candida
31300.11Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia candida - kontrola + doporučená dávka chemikálie1559
31300.12Zkouška inhibice reprodukce a mortality chvostoskoka Folsomia candida - následné dávky chemikálie711
31310.1Test vlivu chemikálií na reprodukci a mortalitu dravého roztoče (Hypoaspis aculeifer)
31310.11Test vlivu chemikálií na reprodukci a mortalitu dravého roztoče (Hypoaspis aculeifer) -kontrola + doporučená dávka chemikálie1116
31310.12Test vlivu chemikálií na reprodukci a mortalitu dravého roztoče (Hypoaspis aculeifer) -následné dávky chemikálie457

2. Výše sazby náhrad nákladů za chemické rozbory vzorků hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravk substrátů, vod a atmosférických spadů

Číslo postupu ÚKZÚZVarianta postupu / společná položkaOdborný a zkušební úkonSazba náhrad nákladů (v Kč)
20001.1Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny
20001.11Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - organická hnojiva174
20001.12Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny - průmyslová hnojiva135
20010.1Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky261
20020.1Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě potenciometricky932
20021.1Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě v nepřítomnosti organických látek titračně200
20030.1Stanovení elektrické vodivosti elektrochemicky205
20040.1Stanovení obsahu Co, Cu, Mn, Zn a Fe metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
90003.1Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen-vzduch)30
20041.1Stanovení obsahu boru titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20041.11Stanovení obsahu boru titračně262
20042.1Stanovení obsahu Co vážkově (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20042.11Stanovení obsahu Co vážkově386
20043.1Stanovení obsahu Mo vážkově (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
2043.11Stanovení obsahu Mo vážkově217
20044.1Stanovení obsahu Zn a Fe metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
90003.1Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen-vzduch)30
20045.1Stanovení obsahu Cu titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20045.11Stanovení obsahu Cu titračně240
20046.1Stanovení obsahu Mn titračně (celkový nebo vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
2046.11Stanovení obsahu Mn titračně228
20050.1Stanovení obsahu celkové Cu v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného metodou FAAS
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90003.1Měření FAAS (FAES); 1 prvek (acetylen-vzduch)30
20060.1Stanovení obsahu Cu, Zn, Ni, Fe a Mn metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
20070.1Stanovení obsahu AI, As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn metodou ICP-OES
90001.1Měření ICP-jediný (první) prvek76
90002.1Měření ICP - další prvek22
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
20080.1Stanovení obsahu Mg a Na metodou FAAS a FAES (celkový nebo vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
20081.1Stanovení obsahu Ca metodou FAAS (celkový nebo vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
20082.1Stanovení obsahu Ca a Mg metodou FAAS
90028.1Výluh z popela123
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
20083.1Stanovení obsahu Ca, Mg a Na metodou FAAS
90025.1Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková140
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
20084.1Stanovení obsahu K metodou FAES
90028.1Výluh z popela123
20010.1Stanovení obsahu popela (spalitelných látek) gravimetricky261
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
20090.1Stanovení obsahu Cd, Cr, Pb, Ni, Mo a Cd metodou AAS-ETA
90007.1Měření AAS-ETA; jeden prvek140
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem231
20100.1Stanovení obsahu Cd a Pb metodou FAAS
90025.1Mineralizace - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková140
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
20101.1Stanovení obsahu Cd, Cr a Pb metodou FAAS
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
90004.1Měření FAAS (FAES) -jeden prvek (acetylen-oxid dusný)39
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
20102.1Stanovení obsahu Cd metodou FAAS nebo ICP-OES
90001.1Měření ICP -jediný (první) prvek76
90003.1Měření FAAS (FAES); jeden prvek (acetylen-vzduch)30
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
20110.1Stanovení obsahu Hg na přístroji AMA53
20120.1Stanovení obsahu As metodou HG-AAS
90006.1Měření AAS - stanovení jednoho prvku hydridovou metodou88
90022.1Mineralizace v uzavřeném systému s mikrovlnným ohřevem231
90025.1Mineralizace - k. dusičná - k. chlorovodíková140
20130.1Stanovení obsahu amonného dusíku titračně134
20131.1Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Devarda titračně335
20132.1Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu bez dusičnanů titračně933
20133.1Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu obsahujícím dusičnany titračně937
20134.1Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině titračně505
20135.1Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera titračně525
20137.1Stanovení obsahu amonného dusíku formaldehydovou metodou titračně221
20138.1Stanovení obsahu amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného titračně915
20139.1Stanovení obsahu dusíku nerozpustného ve studené a horké vodě titračně513
20140.1Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche titračně485
20141.1Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda titračně523
20142.1Stanovení obsahu kyanamidového dusíku titračně396
20150.1Stanovení obsahu amidického dusíku spektrofotometricky315
20151.1Stanovení obsahu biuretu v močovině spektrofotometricky232
20160.1Stanovení obsahu celkového fosforu gravimetricky487
20161.1Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky481
20162.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného v roztoku neutrálního citronanu amonného gravimetricky466
20163.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného ve 2% kyselině citrónové gravimetricky491
20164.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí gravimetricky918
20165.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného při 65° C v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky947
20166.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného při teplotě okolí v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky946
20167.1Stanovení obsahu fosforu rozpustného v alkalickém citronanu amonném podle Joulie gravimetricky960
20168.1Stanovení obsahu volné kyseliny fosforečné1400
20169.1Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky
90028.1Výluh z popela123
20010.1Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky261
20169.11Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky139
20170.1Stanovení obsahu celkového draslíku gravimetricky734
20171.1Stanovení obsahu draslíku rozpustného ve vodě gravimetricky667
20180.1Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky
90028.1Výluh z popela123
20180.11Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky230
20181.1Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky (celkový nebo vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20181.11Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky230
20182.1Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20182.11Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky240
20190.1Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20190.11Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma)226
20191.1Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20191.11Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy)254
20200.1Stanovení obsahu boru spektrofotometricky azomethinemH (celkový nebo vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20200.11Stanovení obsahu boru spektrofotometricky azomethinemH (celkový nebo vodorozpustný)183
20210.1Stanovení obsahu molybdenu spektrofotometricky thiokyanatanem amonným (celkový a vodorozpustný)
90021.1Mineralizace - přímé rozpouštění v HCl96
90031.1Mineralizace - přímé rozpouštění v H2O100
20210.11Stanovení obsahu molybdenu spektrofotometricky thiokyanatanem amonným230
20220.1Stanovení hodnoty pH elektrochemicky v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku104
20221.1Stanovení hodnoty pH elektrochemicky100
20230.1Stan. velikosti částic granulometricky v jednosl. hnojivech typu NH4NO3 s vys. obsahem dusíku a měkkých přírodních fosforitů86
20231.1Stanovení velikosti částic granulometricky86
20240.1Příprava vzorků k analýze průmyslových hnojiv typu ES69
20241.1Příprava vzorků k analýze
20241.11Příprava vzorků k analýze (hnojiva pevná)69
20241.12Příprava vzorků k analýze (hnojiva kapalná)22
20241.13Příprava vzorků k analýze (hnojiva organická)157
20250.1Stanovení obsahu volné kyseliny sírové titračně93
20260.1Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina indolyloctová, naftyloctová, nikotinová a indolylmáselná metodou HPLC1002
20261.1Stanovení obsahu stimulátorů růstu - o-nitrofenol,p-nitro fenol, 5-nitroguajakol metodou HPLC1003
20262.1Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina antranilová, salicylová a paracetamol metodou HPLC970
20270.1Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu metodou HPLC894
20271.1Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - oligomery methylen močoviny metodou HPLC1915
20272.1Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - isobutylidendi-močoviny a krotonylidendimočoviny metodou HPLC873
20280.1Stanovení obsahu volných aminokyselin metodou ionexové chromatografie892
20290.1Stanovení obsahu kyseliny močové metodou HPLC743
20300.1Stanovení obsahu huminových látek titračně191

Uvedené sazby náhrad nákladů odpovídají jednomu úkonu (jednomu stanovení). Pokud se vzhledem k okolnostem požaduje více paralelních stanovení, je výsledná sazba náhrad nákladů násobkem počtu paralelních stanovení a položky uvedené pro jedno stanovení. Při zadání větší série vzorků je možné podle charakteru stanovení snížit částku až o 50 %.

Sazbu náhrad nákladů je možné navýšit až o 100 % při zadání malé série vzorků, při požadavku na analýzy vzorků, které vyžadují individuální přístup, při požadavku na urgentní analýzu a v dalších odůvodněných případech. Navýšení sazby náhrad nákladů musí být zadavateli oznámeno předem.

U analýz ve vyhlášce neuvedených se určí sazba náhrad nákladů s ohledem na skutečné náklady.

3. 

a) Náhrady nákladů za roční účast v Mezilaboratorních porovnávacích zkouškách (za všechny periody v daném roce)

MPZ ÚKZÚZSazba náhrad nákladů (Kč)
- analýza půd*)2700
- analýza kalů a sedimentů*)2700
- analýza rostlinného materiálu*)2700
- analýza krmiv*)2700
- stanovení doplňkových látek v krmivech - kokcidiostatika2400
- stanovení doplňkových látek v krmivech - vitamíny1200
- analýza semen olejnin800

*) U některých MPZ ÚKZÚZ je možno objednat a dodat dvojnásobné množství materiálu a to za sazbu náhrad nákladů zvýšenou o 50 %.

Účastníkům ze zahraničí se navíc účtuje poštovné a balné. Pro tuzemské účastníky je poštovné a balné zahrnuto v sazbě náhrad nákladů.

b) Sazba náhrad nákladů za účast v jiných mezilaboratorních porovnávacích zkouškách prováděných Ústavem než je uvedeno v bodě a) a za interní referenční materiál (IRM) z těchto zkoušek se stanoví dle vynaložených nákladů na jejich poskytnutí.

c) Sazba náhrad nákladů za interní referenční materiál (IRM) poskytovaný účastníkům MPZ ÚKZÚZ uvedených pod bodem a).

MateriálPůdaKal / sedimentRostl. materiálKrmivoKrmivo - premixKrmivo -DLKrmivo - premix DL
Balení (g)250/100010010025050/100250100
Sazba náhrad nákladů (Kč)900/32001800900500500/90012001200

DL - doplňkové látky

K sazbě náhrad nákladů za IRM se účtuje poštovné a balné.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Byla-li žádost o provedení odborného a zkušebního úkonu podána přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, účtuje se žadateli sazba náhrad nákladů za provedení tohoto odborného a zkušebního úkonu podle vyhlášky č. 221/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti této vyhlášky, a to i v případech, kdy se náklady staly splatnými až po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2013.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru