Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/2013 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

Částka 90/2013
Platnost od 31.07.2013
Účinnost od 01.08.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2013,

kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 písm. a) až e) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů):


§ 1

Tato vyhláška stanoví

a) vzor formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,

b) vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,

c) vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech,

d) jiné než úřední jazyky, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a jejich přílohy, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů, žádosti o dodatečné informace a informace podle § 36 odst. 2 zákona o obětech trestných činů,

e) úřední jazyky ostatních členských států Evropské unie, v nichž bude Ministerstvo spravedlnosti přijímat žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, jejich přílohy a dodatečné informace, popřípadě seznam veškerých postupovaných dokumentů.

§ 2

(1) Vzor formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor formuláře pro předávání žádostí o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor formuláře pro předávání rozhodnutí o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech se stanoví v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 3

Jiné než úřední jazyky, v nichž se postupují žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a jejich přílohy, dodatečné informace a seznam veškerých postupovaných dokumentů, žádosti o dodatečné informace a informace podle § 36 odst. 2 zákona o obětech trestných činů, jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 4

Ministerstvo spravedlnosti přijímá v přeshraničních případech žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, jejich přílohy a dodatečné informace, případně seznam veškerých postupovaných dokumentů též ve slovenském a anglickém jazyce.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.


Ministryně:

Mgr. Benešová v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

Čestné prohlášení žadatele o peněžitou pomoc

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

FORMULÁŘ PRO PŘEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

FORMULÁŘ PRO PŘEDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

FORMULÁŘ PRO PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

FORMULÁŘ PRO PŘEDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉ POMOCI V PŘESHRANIČNÍCH PŘÍPADECH

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 225/2013 Sb.

JINÉ NEŽ ÚŘEDNÍ JAZYKY, V NICHŽ ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉ UNIE PŘIJÍMAJÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ POMOCI

Členský stát Evropské unieJazyky jiné než úřední
Rakouskoanglický
Belgieanglický
Bulharskoanglický
Chorvatsko---
Kypr---
Dánskoanglický
Estonskopřijímá žádosti ve všech úředních jazycích EU
Finskoanglický
Francie---
Německopřijímá žádosti ve všech úředních jazycích EU
Řecko---
Maďarskoanglický
Itálie---
Irskofrancouzský
Litvaanglický
Lotyšskoanglický
Lucembursko---
Malta---
Nizozemskoanglický
Polskoanglický
Portugalskoanglický
Rumunskoanglický

francouzský

Slovensko---
Slovinsko---
Španělsko---
Švédskoanglický
Velká Britániefrancouzský

německý

Přesunout nahoru