Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 198/2013 Sb.Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Částka 83/2013
Platnost od 23.07.2013
Účinnost od 22.08.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

198

VYHLÁŠKA

ze dne 4. července 2013

o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Stanoví se výše náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, zahrnující náklady na krmivo, energie a chovatelskou péči, s výjimkou nákladů veterinární péče (dále jen „výše náhrady nákladů péče“).

(2) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář živočicha v záchranném centru.

(3) Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Výše náhrady je uvedena v korunách českých za jeden den péče o jeden exemplář rostliny v záchranném centru.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů

Skupina druhů exemplářůCena v Kč
/1 exemplář
/1 den
Obojživelníci (Amphibia)
Malá tropická žábapralesnička (Dendrobates sp.),
mantela (Mantella sp.),
parosnička (Dyscophus sp.),
a další obdobné druhy či poddruhy.
6,00
Střední tropický mlokaxolotl mexický (Ambystorna mexicanum).7,00
Plazi (Reptilia)
Býložravá želva malábýložravá želva o hmotnosti do 2 kg:
- želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii),
- želva Forstenova (Indotestudo forstenii),
- želva Homeova (Kinixys homeana),
- želva hvězdnatá (Geochelone elegans),
- želva chilská (Chelonoidis chilensis),
- želva travancorská (Indotestudo travancorica),
- želva Kleinmannova (Testudo kleinmanni),
- želva ploskoocasá (Pyxis planicauda),
- želva podlouhlá (Indotestudo elongata),
- želva skalní (Malacochersus tornieri),
- želva Barlandierova (Gopherus berlandieri),
- želva zelenavá (Testudo hermanni),
- želva žlutohnědá (Testudo graeca),
- želvička trpasličí (Homopus signatus),
- želva (Psammobates sp.),
mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá želva střední“ a „býložravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.
11,00
Býložravá želva středníbýložravá želva o hmotnosti nad 2 kg:
- batagur kalagur (Batagur borneoensis),
- batagur tuntong (Batagur affinis),
- dlouhohlavec mexický (Dermatemys mawii),
- karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta),
- tereka jednovousá (Podocnemis unifilis),
- želva barmská (Geochelone platynota),
- želva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii),
- želva paprsčitá (Astrochelys radiata),
- želva pardálí (Stigmochelys pardalis),
- želva vroubená (Testudo marginata),
jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny „býložravá želva velká“ a nad 2 kg skupiny „býložravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.
14,00
Býložravá želva velká dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg:
- želva obrovská (Aldabrachelys gigantea),
- želva ostruhatá (Geochelone sulcata),
- želva sloní (Chelonoidis nigra),
jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny „býložravá želva střední“,
a další obdobné druhy či poddruhy.
25,00
Plodožravá želva maláplodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg:
- želva dlaždicovitá (Manouria impressa),
- želva karolínská (Terrapene carolina),
- želva kloubnatá (Kinixys belliana),
- želva ohebná {Kinixys erosa),
- želva ostnitá (Heosemys spinosa),
- želva pavoukovitá (Pyxis arachnoides),
- želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria) - menší jedinci,
jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny „plodožravá želva velká“,
a další obdobné druhy či poddruhy.
11,00
Plodožravá želva velkáplodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg:
- orlicie bornejská (Orlitia borneensis),
- želva černavá (Heosemys grandis),
- želva pralesní (Chelonoidis denticulata),
- želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria) - dospělci, jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny „plodožravá želva malá“,
a další obdobné druhy či poddruhy.
18,00
Dravá želva maláakvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg:
- hlavec plochý (Platysternon megacephalum),
- želva amboinská (Cuora amboinensis),
- želva anámská (Mauremys annamensis),
- želva krátkonosá (Mauremys mutica),
- želva lemovaná (Cuora flavomarginata),
- želva palawanská (Siebenrockiella leytensis),
- želva plochohřbetá (Notochelys platynota),
- želva Smithova (Pangshura smithii),
- želva tlustohrdlá (Siebenrockiella crassicollis),
- želva žlutočelá (Cuora galbinifrons),
jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „dravá želva velká“.
a další obdobné druhy či poddruhy.
13,00
Dravá želva velkáakvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg: - kajmanka supí (Macrochelys temmincki) a další obdobné druhy či poddruhy.21,00
Had malý had o hmotnosti do 2 kg, živící se převážně myšmi nebo myšaty:
- hroznýšek pestrý (Gongylophis colubrinus),
- hroznýšek turecký (Eryx jaculus),
- hroznýšovec duhový {Epicrates cenchria),
- krajta Albertisova (Leiopython albertisii),
- krajta diamantová (Morelia spilota),
- krajta královská (Python regius),
- krajta zelená (Morelia viridis),
- psohlavec orinocký (Corallus hortulanus),
- psohlavec (Corallus ruschenbergerii), jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny „had velký“, a další obdobné druhy či poddruhy.
9,00
Had velkýhad o hmotnosti nad 2 kg, živící se převážně potkany:
- anakonda velká (Eunectes murinus),
- anakonda žlutá (Eunectes notaeus),
- užovka obrovská (Cyclagras gigas),
- hroznýš Dumerilův (Acrantophis dumerili),
- hroznýš královský (Boa constrictor),
- hroznýš madagaskarský (Acrantophis madagascariensis),
- hroznýš psohlavý (Sanzinia madagascariensis),
- hroznýšovec bahamský (Epicrates striatus),
- hroznýšovec jamajský (Epicrates subflavus),
- hroznýšovec kubánský (Epicrates angulifer),
- hroznýšovec portorický (Epicrates inornatus),
- krajta vodní (Liasis mackloti),
- krajta mřížkovaná (Python reticulatus),
- krajta malajská (Python brongersmai),
- krajta pwpuánská (Apodora papuana),
- krajta pestrá (Python curtus),
- krajta písmenková (Python sebae),
- krajta timorská (Python timorensis),
- krajta tygrovitá (Python molurus)
a další obdobné druhy či poddruhy.
29,00
Malý hmyzožravý ještěrhmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g:
- felzuma (Phelsuma sp.),
- chameleón (Chamaeleo deremensis),
- chameleón (Kinyongia fischeri),
- chameleón (Chamaeleo montium),
- chameleón (Chamaeleo jacksonii),
- chameleón (Furcifer lateralis),
- chameleón obecný (Chamaeleo chamaeleon),
- krokodýlovec čínský (Shinisaurus crocodilurus),
- kruhochvost (Cordylus mossambicus),
- kruhochvost nížinný (Cordylus tropidosternum),
- kruhochvost štítnatý (Cordylus cataphractus),
- ploskorep (Uroplatus sp.) - menší druhy, jedinci do 150 g skupiny „větší hmyzožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.
9,00
Větší hmyzožravý ještěrhmyzožravý ještěr o hmotnosti nad 150 g:
- dracena (Dracaena guianensis),
- chameleon (Furcifer verrucosus),
- chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus),
- chameleon Mellerův (Chamaeleo melleri),
- chameleon obrovský (Furcifer oustaleti),
- chameleon pardálí (Furcifer pardalis),
- ploskorep (Uroplatus henkeli),
- ploskorep (Uroplatus fimbriatus),
- varan modrý (Varanus macraei),
- varan (Varanus boehmei),
- varan (Varanus auffenbergi),
- varan smaragdový (Varanus prasinus),
- varan timorský (Varanus timorensis)
- varan ostnoocasý (Varanus acanthurus)
a další obdobné druhy či poddruhy.
14,00
Menší býložravý ještěrbýložravý ještěr o hmotnosti do 1 kg:
- leguán modravý (Brachylophus fasciatus),
- scink šalomounský (Corucia zebrata),
- trnorep egyptský (Uromastyx aegyptia),
- trnorep skalní (Uromastyx acanthinura),
- trnorep zdobený (Uromastyx ornata), jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „větší býložravý ještěr“,
a další obdobné druhy či poddruhy.
10,00
Větší býložravý ještěrbýložravý ještěr o hmotnosti nad 1 kg:
- leguán kubánský (Cyclura nubila),
- leguán nosorohý (Cyclura cornuta),
- leguán zelený (Iguana iguana)
a další obdobné druhy či poddruhy.
22,00
Menší masožravý ještěrvaran o hmotnosti do 1 kg:
- korovec jedovatý (Heloderma suspectum),
- korovec mexický (Heloderma horridum),
- varan Gouldův (Varanus gouldii),
- varan mangrovový (Varanus indicus),
- varan Mertensův (Varanus mertensi),
- varan molucký (Varanus melinus),
- varan stepní (Varanus exanthematicus), jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „velký masožravý ještěr“,
a další obdobné druhy či poddruhy.
21,00
Velký masožravý ještěrvaran o hmotnosti nad 1 kg:
- teju červený (Tupinambis rufescens),
- teju pruhovaný (Tupinambis teguixin),
- varan komodský (Varanus komodoensis),
- varan nilský (Varanus niloticus),
- varan (Varanus salvadorii),
- varan pestrý (Varanus varius),
- varan skvrnitý {Varanus salvator)
a další obdobné druhy či poddruhy.
98,00
Malý krokodýlkrokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů:
- kajmánek malý (Paleosuchus trigonatus),
- kajmánek trpasličí (Paleosuchus palpebrosus),
- krokodýl čelnatý (Osteolaemus tetraspis)
a další obdobné druhy či poddruhy.
56,00
Velký krokodýlkrokodýl o hmotnosti nad 15 kg:
- aligátor americký (Alligator mississippiensis),
- aligátor čínský (Alligator sinensis),
- gaviál indický (Gavialis gangeticus),
- kajman brýlový (Caiman crocodilus),
- kajman yakaré (Caiman yacare),
- krokodýl bahenní (Crocodylus palustris),
- krokodýl kubánský (Crocodylus rhombifer),
- krokodýl Moreletův (Crocodylus moreletii),
- krokodýl siamský (Crocodylus siamensis),
- krokodýl štítnatý (Crocodylus cataphractus),
- tomistoma úzkohlavá (Tomistoma schlegelii)
a další obdobné druhy a poddruhy.
158,00
Ptáci (Aves)
Vodní ptáci rybožraví- kolpík bílý (Platalea leucorodia),
- čáp černý (Ciconia nigra),
- volavka bílá (Ardea alba),
- volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
a další obdobné druhy či poddruhy.
39,00
Měkkozobí- hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
a další obdobné druhy či poddruhy.
29,00
Jeřábi- jeřáb popelavý (Grus grus)
a další obdobné druhy či poddruhy.
25,00
Dravci a sovy chladnomilní malí- dřemlík tundrový (Falco columbarius),
- kalous pustovka (Asio flammeus),
- kalous ušatý (Asio otus),
- krahujec obecný (Accipiter nisus),
- kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum),
- poštolka obecná (Falco tinnunculus),
- sova pálená (Tyto alba),
- sýc rousný (Aegolius funereus),
- sýček obecný (Athene noctua)
a další obdobné druhy či poddruhy.
30,00
Dravci a sovy chladnomilní střední - čimango falklandský (Phalcoboenus australis),
- čimango žlutavý (Milvago chimachima),
- jestřáb lesní (Accipiter gentilis),
- káně Harrisova (Parabuteo unicinctus),
- káně lesní (Buteo buteo),
- káně rudochvostá (Buteo jamaicensis),
- karančo jižní (Caracara plancus),
- luňák červený (Milvus milvus),
- luňák hnědý (Milvus migrans),
- moták pilich (Circus cyaneus),
- moták pochop (Circus aeruginosus),
- ostříž lesní (Falco subbuteo),
- poštolka rudonohá (Falco vespertinus),
- puštík bělavý (Strix uralensis),
- puštík vousatý (Strix nebulosa),
- puštík obecný (Strix aluco),
- raroh lagar (Falco jugger),
- raroh velký (Falco cherrug),
- sokol stěhovavý (Falco peregrinus),
- sovice krahujová (Surnia ulula),
- sovice sněžní (Nyctea scandiaca),
- výr africký (Bubo africanus),
- výr bělavý (Bubo lacteus),
- výr velký (Bubo bubo)
a další obdobné druhy či poddruhy.
44,00
Dravci a sovy chladnomilní velcí- kondor andský (Vultur gryphus),
- orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus),
- orel jestřábí (Hieraaetus fasciatus),
- orel královský (Aquila heliaca),
- orel křiklavý (Aquila pomarina),
- orel mořský (Haliaeetus albicilla),
- orel nejmenší (Hieraaetus pennatus),
- orel okrový (Aquila rapax),
- orel skalní (Aquila chrysaetos),
- orel stepní (Aquila nipalensis),
- orel volavý (Aquila clanga),
- orel východní (Haliaeetus pelagicus),
- orlosup bradatý (Gypaetus barbatus),
- sup bělohlavý (Gyps fulvus),
- sup himalájský (Gyps himalayensis),
- sup hnědý (Aegypius monachus),
- sup Rüppellův (Gyps rueppellii)
a další obdobné druhy či poddruhy.
79,00
Papoušci chladnomilní malí- kakariki rudočelý (Cyanoramphus novaezelandiae),
- kakariki žlutočelý (Cyanoramphus auriceps),
- papoušek zpěvavý (Psephotus haematonotus),
- neoféma (Neophema sp.)
a další obdobné druhy či poddruhy.
15,00
Papoušci teplomilní malí- agapornis (Agapornis sp.),
- papoušek krátkoocasý (Psittinus cyanurus),
- papoušek vlaštovčí (Lathamus discolor),
- papoušíček vrabčí (Forpus passerinus)
a další obdobné druhy či poddruhy.
20,00
Papoušci chladnomilní střední- alexandr černohlavý (Psittacula himalayana)
- alexandr čínský (Psittacula derbiana)
- nandej černohlavý (Nandayus nenday),
- papoušek červenokřídlý (Aprosmictus erythropterus),
- papoušek kouřový (Polytelis anthopeplus),
- papoušek mniší (Myiopsitta monachus),
- papoušek nádherný (Polytelis swainsonii),
- papoušek patagonský (Cyanoliseus patagonus),
- rosela (Platycercus sp.)
a další obdobné druhy či poddruhy.
16,00
Papoušci teplomilní střední - alexandr velký (Psittacula eupatria),
- amazoňan běločelý (Amazona albifrons),
- amazoňan jamajský (Amazona collaria),
- amazoňan kubánský (Amazona Leuocephala),
- amazoňan modrobradý (Amazona festiva),
- amazoňan modročelý (Amazona aestiva),
- amazoňan nádherný (Amazona pretrei),
- amazoňan oranžovokřídlý (Amazona amazonica),
- amazoňan černozobý (Amazona agilis),
- amazoňan tukumanský (Amazona tucumana),
- amazoňan fialovoprstý (Amazona vinacea),
- amazoňan zelenolící (Amazona viridigenalis),
- amazoňan žlutohlavý (Amazona ochrocephala),
- amazoňan žlutokrký (Amazona auropalliata),
- amazoňan rudočelý (Amazona autumnalis),
- ara červenoramenný (Diopsittaca nobilis),
- ara malý (Ara severus),
- ara marakana (Primolius maracana),
- ara rudobřichý (Orthopsittaca manilata),
- ara žlutokrký (Primolius auricollis),
- aratinga škraboškový (Aratinga mitrata),
- aratinga rudočelý (Aratinga finschi),
- aratinga zlatý (Aratinga solstitialis),
- aratinga zlatohlavý (Aratinga auricapillus),
- aratinga žlutý (Guarouba guarouba),
- kakadu Goffinův (Cacatua goffini),
- kakadu růžový (Eolophus roseicapillus),
- kakadu šalamounský (Cacatua ducorpsii),
- kakadu žlutolící (Cacatua sulphurea),
- papoušek bělobřichý (Pionites leucogaster),
- papoušek černotemenný (Pionites malanocephalus),
- papoušek černouchý (Pionus menstruus),
- papoušek hnědohlavý (Poicephalus cryptoxanthus),
- papoušek konžský (Poicephalus gulielmi),
- papoušek královský (Alisterus scapularis),
- papoušek různobarvý (Eclectus roratus),
- papoušek senegalský (Poicephalus senegalus),
- papoušek zelenobřichý (Poicephalus robustus),
- papoušek vějířový (Deroptyus accipitrinus),
- váza malý (Coracopsis nigra),
- papoušek žako (Psittacus erithacus)
a další obdobné druhy či poddruhy.
21,00
Papoušci teplomilní velcí- amazoňan pomoučený (Amazona farinosa),
- amazoňan rudoocasý (Amazona brasiliensis),
- amazoňan velký (Amazona oratrix),
- ara arakanga (Ara macao),
- ara ararauna (Ara ararauna),
- ara červenouchý (Ara rubrogenys),
- ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus),
- ara vojenský (Ara militaris),
- ara zelenokřídlý (Ara chloropterus),
- ara zelený (Ara ambiguus),
- kakadu bílý (Cacatua alba),
- kakadu brýlový (Cacatua ophthalmica),
- kakadu molucký (Cacatua moluccensis),
- kakadu arový (Probosciger aterrimus),
- kakadu žlutočečelatý (Cacatua galerita),
- vaza velký (Coracopsis vasa)
a další obdobné druhy či poddruhy.
37,00
Loriové- lori čárkovaný (Eos reticulata),
- lori černolící (Lorius domicella),
- lori černý (Chalcopsitta atra),
- lori červený (Eos rubra),
- lori tmavý (Pseudeos fuscata),
- lori mnohobarvý (Trichoglossus haematodus),
- lori olivový (Chalcopsitta duivenbodei),
- lori novoguinejský (Lorius lory),
- lori zelenoocasý (Lorius chlorocercus),
- lori žlutohřbetý (Lorius garrulus),
- loríček červenohlavý (Psittaculirostris desmarestii),
- loríček rudobradý (Psittaculirostris edwardsii)
a další obdobné druhy či poddruhy.
31,00
Papoušci nektarožraví malílorikul (Loriculus sp.).35,00
Papoušci - ruční odchov mláďatvšechna mláďata druhů řádu Psittaciformes.119,00
Savci (Mammalia)
Malpovití- kalimiko (Callimico goeldii),
- kosman (Callithrix sp.),
- lvíček (Leontopithecus sp.),
- tamarín (Saguinus sp.)
a další obdobné druhy či poddruhy.
33,00
Lemurovití- lemur (Eulemur sp.),
- lemur kata (Lemur catta),
- lemur (Hapalemur sp.),
- vari (Varecia sp.)
a další obdobné druhy či poddruhy.
53,00
Kombovití a makiovití- komba (Otolemur sp.),
- komba (Galago sp.),
- lori štíhlý (Loris tardigradus),
- maki tlustoocasý (Cheirogaleus medius),
- maki trpasličí (Microcebus murinus),
- outloň (Nycticebus sp.)
a další obdobné druhy či poddruhy.
25,00
Chladnomilné kočky- karakal (Caracal caracal),
- kočka divoká (Felis silvestris),
- kočka slaništní (Oncifelis geoffroyi),
- manul (Otocolobus manul),
- rys červený (Lynx rufus),
- rys kanadský (Lynx canadensis),
- rys ostrovid (Lynx lynx)
a další obdobné druhy či poddruhy.
59,00
Teplomilné kočky (+ fosa)- fosa (Cryptoprocta ferox),
- jaguarundi (Puma yagouaroundi),
- kočka arabská (Felis sihestris gordoni),
- kočka bažinná (Felis chaus),
- kočka bengálská (Prionailurus bengalensis),
- kočka pouštní (Felis margarita),
- kočka rybářská (Prionailurus viverrinus),
- margay (Leopardus wiedii),
- ocelot stromový (Leopardus tigrinus),
- ocelot velký (Leopardus pardalis),
- puma (Puma concolor),
- serval (Leptailurus serval)
a další obdobné druhy či poddruhy.
65,00
Vydry- vydra malá (Aonyx cinerea),
- vydra říční (Lutra lutra),
- vydra severoamerická (Lontra canadensis)
a další obdobné druhy či poddruhy.
74,00
Velké psovité šelmy chladnomilné- dhoul (Cuon alpinus lepturus),
- pes hřivnatý (Chrysocyon brachyurus),
- vlk obecný (Canis lupus),
a další obdobné druhy či poddruhy.
81,00

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře rostlin

Skupina druhů exemplářůVelikostní kategorie rostlinyCena v Kč
/1 exemplář
/1 den
Teplomilné sukulentní rostliny včetně kaktusůAloe spp.; Aloe albida; Aloe albiflora; Aloe alfredii; Aloe bakeri; Aloe bellatula; Aloe calcairophila; Aloe compressa; Aloe delphinensis; Aloe descoingsii; Aloe fragilis; Aloe haworthioides; Aloe helenae; Aloe laeta; Aloe parallelifolia; Aloe parvula; Aloe pillansii; Aloe polyphylla; Aloe rauhii; Aloe suzannae; Aloe versicolor; Aloe vossii; Euphorbia decaryi; Euphorbia francoisii; Euphorbia handiensis; Euphorbia lambii; Euphorbia moratii; Euphorbia parvicyathophora; Euphorbia quartziticola; Euphorbia stygiana; Euphorbia tulearensis; Fouquieria fasciculata; Fouquieria purpusii; Nolina interrata; Operculicarya hyphaenoides; Operculicarya pachypus; Pachypodium spp.; Pachypodium ambongense; Pachypodium baronii; Pachypodium decaryi; Dioscorea deltoidea; Dudleya stolonifera; Dudleya traskiae; Zygosicyos pubescens; Zygosicyos tripartitus
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,07
střední rostlina0,27
velká rostlina2,14
solitérní rostlina18,12
Chladnomilné sukulentní rostliny včetně kaktusůAgavaceae:
Agave parviflora; Agave victoriae-reginae Cactaceae:
Ariocarpus spp.; Astrophytum asterias; Aztekium ritteri; Coryphantha werdermannii; Discocactus spp.; Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi; Echinocereus schmollii; Escobaria minima; Escobaria sneedii; Mammillaria pectinifera; Mammillaria solisioides; Melocactus conoideus; Melocactus deinacanthus; Melocactus glaucescens; Melocactus paucispinus; Obregonia denegrii; Pachycereus militaris; Pediocactus bradyi; Pediocactus knowltonii; Pediocactus paradinei; Pediocactus peeblesianus; Pediocactus sileri; Pelecyphora spp.; Sclerocactus brevihamatus ssp. Tobuschii; Sclerocactus erectocentrus; Sclerocactus glaucus; Sclerocactus mariposensis; Sclerocactus mesae-verdae; Sclerocactus nyensis; Sclerocactus papyracanthus; Sclerocactus pubispinus; Sclerocactus wrightiae; Strombocactus spp.; Turbinicarpus spp.; Uebelmannia spp.
Didiereaceae spp.; Cyphostemma elephantopus; Cyphostemma montagnacii
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,04
střední rostlina0,18
velká rostlina1,45
solitérní rostlina11,59
Teplomilné orchidejeAerangis ellisii; Dendrobium cruentum; Laelia jongheana; Laelia lobata; Paphiopedilum spp.; Peristeria elata; Phragmipedium spp.; Renanthera imschootiana
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,07
střední rostlina0,29
velká rostlina2,26
Chladnomilné orchidejeCephalanthera cucullata; Cypripedium calceolus; Goodyera macrophylla; Liparis loeselii; Ophrys argolica; Ophrys lunulata; Orchis scopulorum; Spiranthes aestivalis
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,05
střední rostlina0,20
velká rostlina1,57
Teplomilné cykasy, zámie a kapradinyCycas beddomei;
Ceratozamia spp.; Chigua spp.; Encephalartos spp.; Stangeria eriopus; Microcycas calocoma
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,07
střední rostlina0,29
velká rostlina2,26
solitérní rostlina18,12
Chladnomilné cykasy, zámie a kapradinyCibotium barometz; Cyathea spp.; Dicksonia spp.
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,05
střední rostlina0,20
velká rostlina1,57
solitérní rostlina12,59
Teplomilné masožravé rostlinyNepenthes spp.; Nepenthes khasiana; Nepenthes rajah
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,07
střední rostlina0,29
velká rostlina2,26
Chladnomilné masožravé rostlinyDionaea muscipula; Sarracenia spp.; Sarracenia oreophila; Sarracenia rubra ssp. alabamensis; Sarracenia rubra ssp. Jonesii
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,05
střední rostlina0,20
velká rostlina1,57
BromélieTillandsia harrisii; Tillandsia kammii; Tillandsia kautskyi; Tillandsia mauryana; Tillandsia sprengeliana; Tillandsia sucrei; Tillandsia xerographica
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,07
střední rostlina0,29
velká rostlina2,26
Ostatní teplomilné rostlinyBeccariophoenix madagascariensis; Caryocar costaricense; Lemurophoenix halleuxii; Marojejya darianii; Neodypsis decaryi; Palmaceae ssp; Panax ginseng; Panax quinquefolius; Pericopsis elata; Ravenea louvelii; Ravenea rivularis; Satranala decussilvae; Saussurea costus; Voanioala gerardii; Welwitschia krabilis
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,07
střední rostlina0,29
velká rostlina2,26
solitérní rostlina18,12
Ostatní chladnomilné rostlinyAbies guatemalensis; Amaryllidaceae ssp.; Araucaria araucana; Dalbergia nigra; Fitzroya cupressoides ; Galanthus spp.; Pilgerodendron uviferum; Platymiscium pleiostachyum; Podocarpusparlatorei; Podophyllum hexandrum; Pterocarpus santalinus; Sternbergia spp.; Taxus cuspidata; Taxus fuana; Taxus chinensis; Taxus sumatrana; Taxus wallichiana
a další obdobné druhy či poddruhy.
malá rostlina0,05
střední rostlina0,20
velká rostlina1,57
solitérní rostlina12,59

Velikostní kategorie rostlin

Malá rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu do průměru 6 cm včetně, a semena rostlin

Střední rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 6 cm do průměru 12 cm včetně

Velká rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební nádobu od průměru 12 cm do průměru 30 cm včetně

Soliterní rostlina: rostlina, která ke svému aktuálnímu vzrůstu potřebuje pěstební plochu větší než nádobu do průměru 30 cm včetně

Přesunout nahoru