Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/2013 Sb.Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Částka 80/2013
Platnost od 12.07.2013
Účinnost od 01.08.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2013

o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 7 a § 13 odst. 8 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a) vzory formulářů žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla,

b) vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.

§ 2

Formuláře žádostí o přidělení povolenek zdarma pro provozovatele letadla

(1) Vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma provozovateli letadla podle § 13 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 5 zákona novému provozovateli letadla podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 5 zákona provozovateli letadla podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ministerstvo zveřejňuje vzory formulářů podle odstavců 1 až 3 v elektronické podobě.

§ 3

Formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů podle § 3 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Ministerstvo zveřejňuje vzor formuláře v elektronické podobě.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 192/2013 Sb.

Vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Vzor formuláře žádosti o přidělení povolenek zdarma podle § 13 odst. 2 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 192/2013 Sb.

Vzor formuláře žádosti o přidělení emisních povolenek ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 5 zákona, v případě nového provozovatele letadla podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Vzor formuláře žádosti o přidělení emisních povolenek ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 5 zákona, v případě nového provozovatele letadla podle § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 192/2013 Sb.

Vzor formuláře žádosti o přidělení emisních povolenek ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v případě provozovatele letadla podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Vzor formuláře žádosti o přidělení emisních povolenek ze zvláštní rezervy podle § 13 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v případě provozovatele letadla podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 192/2013 Sb.

Vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

Vzor formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů: I. Žádost o vydání povolení k emisím skleníkových plynů a II. Plán monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009.

2) Nařízení Komise (EU) č. 600/2012 ze dne 21. června 2012 o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a akreditaci ověřovatelů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
Nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Přesunout nahoru