Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 169/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-169
Čísloč. 169/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-169">
Zákon č. 169/2013 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 169/2013 Sb.



Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-169]Zákon č. 169/2013 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 169/2013 Sb.



Odkaz v Texy

"Zákon č. 169/2013 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-169]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 169/2013 Sb.



Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-169 Zákon č. 169/2013 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 169/2013 Sb.



PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 169/2013 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 20. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-169


Zpět na předpis