Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 169/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka 71/2013
Platnost od 21.06.2013
Účinnost od 01.10.2013
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/2013 Sb., a zákon č. 185/2001 Sb.

Novela zákona o odpadech je reakcí na infrigementové řízení, které je s ČR vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008. Novela reaguje rovněž na podněty z další etapy aktualizace ekoauditu, které se vztahovaly k elektronizaci přepravy nebezpečných odpadů a některých evidenčních povinností a k vynětí minerálních olejů ze zpětného odběru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.09.2015 pod číslem 223/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015