Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Částka 70/2013
Platnost od 21.06.2013
Účinnost od 21.06.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 164/2013 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a další související zákony

Zákon implementuje unijní právo do českého právního řádu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Obsahem zákona jsou rovněž změny reagující na požadavky vyplývající z potřeb praxe v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a v oblasti hazardních her.

Poslední změna: 26.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 80/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Tato vyhláška nahrazuje původní vyhlášku č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
01.02.2019 pod číslem 26/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Novela implementuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 305/2017 Sb. s účinností od 19.09.2017
Návrh vyhlášky o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Vyhláška navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 13zi odst. 5 zákona o mezinárodní spolupráci. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 306/2017 Sb. s účinností od 19.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní

Implementace směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.03.2017 pod číslem 92/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní

Cílem je zavedení účinného, konzistentního a jednotného systému automatické výměny informací o finančních účtech, která umožní co nejnižší možné administrativní a finanční dopady na finanční instituce a orgány Finanční správy České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.04.2016 pod číslem 105/2016 Sb. s účinností od 06.04.2016
Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.04.2016 pod číslem 108/2016 Sb. s účinností od 06.04.2016