Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 160/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-160
Čísloč. 160/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-160">
Zákon č. 160/2013 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 160/2013 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-160]Zákon č. 160/2013 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 160/2013 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 160/2013 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-160]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 160/2013 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-160 Zákon č. 160/2013 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 160/2013 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 160/2013 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 18. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-160


Zpět na předpis