Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 89/2012 Sb.Zákon občanský zákoník

Částka 33/2012
Platnost od 22.03.2012
Účinnost od 01.01.2014
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela napravuje dílčí nedostatky v zapracování tří směrnic upravujících spotřebitelské smlouvy.

Poslední změna: 21.12.2018 (V připomínkovém řízení)

Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník

Novela prodlužuje lhůtu mimořádného vydržení s ohledem možnosti nepoctivého nabytí věci před koncem komunistického režimu či během 90. let 20. století.

Poslední změna: 20.09.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 170/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018
16.08.2018 pod číslem 171/2018 Sb. s účinností od 01.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon občanský zákoník a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Návrh zákona je připraven v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek z 6. dubna 2017 - A. P., Garçon a Nicot proti Francii), podle které úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela poskytuje partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejnou důstojnost a ochranu rodinného života jako je poskytována manželům a jejich dětem a zajišťuje jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Poslední změna: 14.06.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění občanský zákoník

Navrhovaná novela si klade za cíl odstranit některé nedostatky, které vyplynuly z aplikační praxe a celkově zlepšit srozumitelnost a aplikovatelnost pro adresáty daných právních norem. Návrh se zaměřuje na úpravu prohlášení, společenství vlastníků jednotek a další otázky související s vlastnictvím bytové jednotky.

Poslední změna: 29.05.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném

Zavedení náhradního výživného pro nezaopatřené dítě poskytované státem, jestliže druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení...

Novela mění praxi umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení nastolenou od 1. ledna 2014.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Odstranění některé palčivých nedostatků a aktuálních problémů vzešlých z aplikace nové právní úpravy společenství vlastníků a bytových družstev.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

Legislativní řešení některých zásadních problémů veřejného opatrovnictví jako činnosti vykonávané obcemi v přenesené působnosti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony

Novelou se provádějí věcné změny v zákoníku práce a to v reakci na požadavky praxe.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Podrobnější úprava podmínek, které musí veřejně prospěšná právnická osoba splnit, aby získala právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2017 pod číslem 303/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Předkládaným návrhem se sleduje odstranění nejpalčivějších konfliktních situací, které při aplikaci kodexu vznikají a které nesnesou odkladu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 30.12.2016 pod číslem 460/2016 Sb. s účinností od 28.02.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)

Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Cílem návrhu zákona je úprava procesního postupu při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku v případě, že je příjemcem dítě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.05.2016 pod číslem 140/2016 Sb. s účinností od 21.05.2016

Návrh nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

Nařízení vlády vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.11.2015 pod číslem 308/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016