Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/2012 Sb.Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Částka 29/2012
Platnost od 16.03.2012
Účinnost od 16.03.2012
Zrušeno k 01.02.2016 (28/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

ze dne 5. března 2012

o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5 odst. 5 písm. b) a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb.:


§ 1

Vzory diplomatických a služebních pasů

(1) Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Strojově čitelné údaje se zapisují ve stanovené zóně v dolní části druhé strany diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(4) Nosič dat s biometrickými údaji je umístěn na druhé straně diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce a je čitelný při otevření těchto pasů.

(5) Nezkrácená podoba jména, popřípadě jmen a příjmení, se zapíše do úředních záznamů na stranu 3 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

(6) Na stranách 6 a 7 diplomatických a služebních pasů uvedených v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce je uveden rejstřík1) s překlady názvů příslušných údajů zapisovaných do těchto pasů v jazyce německém, italském, španělském, portugalském, nizozemském, švédském, dánském, finském, řeckém, irském, slovenském, slovinském, polském, maďarském, maltském, litevském, estonském, lotyšském, ruském, čínském a arabském.

§ 2

Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopisy žádostí o vydání diplomatického a služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podle vzorů stanovených v přílohách č. 7 a 8 vyhlášky č. 495/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31. prosince 2012.

(2) Diplomatické a služební pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podle vzorů stanovených v přílohách č. 2 a 4 vyhlášky č. 495/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být vydávány nejdéle do 31. prosince 2012.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání.

2. Vyhláška č. 172/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Schwarzenberg v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 1 k rezoluci představitelů vlád členských států, setkávajících se v rámci Rady, ze dne 23. června 1981, o zavedení jednotného vzoru pasů, ve znění rezoluce ze dne 30. června 1982, 14. července 1986, 10. července 1995 a 8. června 2004.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2012 Sb.

Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2012 Sb.

Vzor služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vzor služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 79/2012 Sb.

Vzor žádosti o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Vzor žádosti o vydání diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2012 Sb.

Vzor žádosti o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vzor žádosti o vydání služebního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Přesunout nahoru