Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 56/2012 Sb.Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku

Částka 21/2012
Platnost od 24.02.2012
Účinnost od 01.04.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

56

VYHLÁŠKA

ze dne 8. února 2012

o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 k provedení § 44 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):


§ 1

Výše příspěvku na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do 3 let věku (dále jen „dětský domov“) a jeho průvodce za den pobytu činí, jde-li o

a) dítě

1. do 1 roku věku   45 Kč,

2. od 1 roku do 3 let věku   50 Kč,

3. od 3 let věku   55 Kč,

b) průvodce dítěte   150 Kč.

§ 2

(1) Příspěvek se hradí za kalendářní měsíc podle počtu dnů pobytu dítěte a jeho průvodce v dětském domově. Den propuštění z dětského domova se nezapočítává.

(2) Příspěvek za kalendářní měsíc uhradí osoba povinná výživou do 8 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž dítě nebo průvodce v dětském domově pobývali. Dojde-li k propuštění z dětského domova v průběhu kalendářního měsíce, příspěvek uhradí tato osoba do 8 dnů po propuštění.

§ 3

Příspěvek stanovený podle § 2 uhradí osoba povinná výživou na účet poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zdravotní služby a zaopatření v dětském domově, pokud se s tímto poskytovatelem o způsobu úhrady nedohodne jinak.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

Přesunout nahoru