Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/2012 Sb.Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky

Částka 18/2012
Platnost od 15.02.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 01.04.2019 (81/2019 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

ze dne 2. února 2012

o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky:


§ 1

Stanoví se vzory služebního průkazu, jimiž jsou

a) vzor služebního průkazu z polykarbonátu a

b) vzor služebního průkazu tištěného na ceninovém papíře.

§ 2

Vzory služebního průkazu jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.

§ 3

Služební průkaz vydaný podle vzoru služebního průkazu z polykarbonátu a služební průkaz vydaný podle vzoru služebního průkazu tištěného na ceninovém papíře jsou při prokazování oprávnění zaměstnance k výkonu pravomoci orgánu Finanční správy České republiky vzájemně zastupitelné.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 47/2012 Sb.

Vzor služebního průkazu z polykarbonátu

1. Popis

a) Služební průkaz je oboustranně potištěná polykarbonátová karta bílé barvy, která splňuje normu ISO/IEC 7810:1966 ID - 1, o rozměru 85,60 x 53,98 mm. Služební průkaz je zajištěn speciálními zajišťovacími prvky. Jedním ze speciálních zajišťovacích znaků je holografický prvek s motivem velkého státního znaku.

b) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden nadpis FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY. Na druhém řádku je uveden nadpis ORGÁN FINANČNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY. Pod ním je místo pro název orgánu Finanční správy České republiky, na výkonu jehož pravomoci se zaměstnanec bezprostředně podílí. Na třetím řádku je uveden nadpis OSOBNÍ ČÍSLO ZAMĚSTNANCE a pod ním je místo pro osobní číslo zaměstnance. Na čtvrtém řádku je uveden nadpis PŘÍJMENÍ a vedle něho je místo pro příjmení zaměstnance. Na pátém řádku je uveden nadpis JMÉNO (-A) a vedle něho je místo pro jméno, popřípadě jména zaměstnance. Na šestém řádku je uveden nadpis TITUL a vedle něho je místo pro titul zaměstnance. Na sedmém řádku je uveden nadpis DATUM VYDÁNÍ SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU a pod ním je místo pro datum vydání služebního průkazu. V levé části je barevné vyobrazení zaměstnance, které splňuje technické požadavky kladené na průkazové fotografie. V pravé části nahoře je vyobrazení velkého státního znaku v modrobílém provedení a pod ním je vyhrazené místo pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele Generálního finančního ředitelství. V pravé části dole je uveden text „VYDALO GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ“. Dole uprostřed je uvedeno číslo služebního průkazu.

c) Na rubové straně služebního průkazu je nahoře uveden text: „Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem zařazeným v orgánu Finanční správy České republiky a je oprávněn k výkonu pravomoci orgánu Finanční správy České republiky.“. Dole je uveden text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu orgánu Finanční správy České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip. Součástí služebního průkazu je bezkontaktní čip, který není viditelný.

2. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

3. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 47/2012 Sb.

Vzor služebního průkazu tištěného na ceninovém papíře

1. Popis

a) Služební průkaz má rozměry 99 x 69 mm a je uložen v plastovém obalu o rozměrech 105 x 75 mm. Ochrannými prvky jsou ceninový papír s vodoznakem, ceninový rastr s kombinací barev znesnadňující pořízení kopií na barevných laserových tiskárnách a číslování pořadovým číslem barvou, která se zobrazuje s červenou fluorescencí v ultrafialové oblasti spektra. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

b) Na lícové straně služebního průkazu je na prvním řádku uveden nadpis Finanční správa České republiky. Na druhém řádku je uveden název orgánu Finanční správy České republiky, na výkonu jehož pravomoci se zaměstnanec bezprostředně podílí. Na třetím řádku je uvedeno osobní číslo zaměstnance, na čtvrtém řádku jsou uvedeny jeho titul, jméno, popřípadě jména a příjmení. Na pátém řádku je uvedeno Generální finanční ředitelství, jako orgán, který služební průkaz vydal. Pod pátým řádkem je vyhrazené místo pro elektronicky vytištěný podpis generálního ředitele Generálního finančního ředitelství. Na šestém řádku je uvedeno datum vydání služebního průkazu. V pravé části je fotografie zaměstnance. Pod ní je uvedena série a číslo služebního průkazu. V levé části nahoře je velký státní znak.

c) Na rubové straně služebního průkazu je nahoře uveden text: „Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem zařazeným v orgánu Finanční správy České republiky a je oprávněn k výkonu pravomoci orgánu Finanční správy České republiky.“. Dole je uveden text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu orgánu Finanční správy České republiky.“.

2. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

Vyobrazení lícové strany služebního průkazu

3. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

Vyobrazení rubové strany služebního průkazu

Přesunout nahoru