Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 455/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 170/2012
Platnost od 20.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

455

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a k) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb. a vyhlášky č. 417/2011 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 10. „Valašské Meziříčí“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Valašské Meziříčí“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 3. „Krhová“.

Dosavadní body 3. až 6. se označují jako body 4. až 7.

2. V příloze č. 1 v části Zlínský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 10. „Valašské Meziříčí“, ve sloupci „Matriční úřad“ v bodě 4. „Valašské Meziříčí“, ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se vkládá nový bod 6. „Poličná“.

Dosavadní body 6. a 7. se označují jako body 7. a 8.

3. V příloze č. 2 vzor 16 zní:

„Vzor 16

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ“.

4. V příloze č. 2 vzor 17 zní:

„Vzor 17

PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do dne 31. prosince 2015 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 3 a 4.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Kubice v. r.

Přesunout nahoru