Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 433/2012 Sb.Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

Částka 157/2012
Platnost od 07.12.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

433

VYHLÁŠKA

ze dne 26. listopadu 2012

o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních službách:


§ 1

Obsah a forma uveřejnění informací

Obsah a forma uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb, které je držitel poštovní licence povinen každoročně uveřejňovat podle § 33 odst. 4 písm. e) zákona o poštovních službách, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Způsob uveřejnění informací

Držitel poštovní licence uveřejní informace podle § 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách, a to tak, aby byly dostupné jednoduchým způsobem.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda Rady:

PhDr. Dvořák, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 433/2012 Sb.

Informace o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení parametrů kvality za rok ....

1. Přehled obslužných míst
UkazatelPočet
Vlastní provozovny s plným rozsahem základních služeb
Provozovny zajišťované smluvním partnerem s plným rozsahem základních služeb
Vlastní provozovny s omezeným rozsahem základních služeb
Provozovny zajišťované smluvním partnerem s omezeným rozsahem základních služeb
Mobilní obslužná místa
Jiný vhodný způsob zajištění základních služeb - uveďte konkrétní způsob
Poštovní schránky
2. Výjimečné případy, kdy nebylo zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby
UkazatelPočet
Místa, kde nebylo zajištěno dodání na adresu každé fyzické a právnické osoby podle § 16 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky podle § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách
z toho místa, kde bylo dodávání zajištěno prostřednictvím dodávací schrány
3. Počet poskytnutých základních služeb
UkazatelPočet v tisících ks
Počet dodaných poštovních zásilek do 2 kg
Počet dodaných poštovních balíků do 10 kg
Počet dodaných doporučených zásilek
Počet dodaných cenných zásilek
Počet dodaných poštovních zásilek pro nevidomé osoby
Počet dodání peněžní částky poštovním poukazem hotovost - hotovost
Počet dodání peněžní částky poštovním poukazem hotovost - účet
Počet dodání peněžní částky poštovním poukazem účet -hotovost
4. Výsledek měření přepravních dob podle § 22 vyhlášky podle § 3 odst. 3 zákona o poštovních službách
UkazatelHodnotaVýsledek v %
Dodání v D+192%
Zpožděné zásilky - dodání v D+2 a více
5. Přehled námitek podle § 33 odst. 4 písm. c) zákona o poštovních službách (reklamace a jiná podání zákazníků)
UkazatelPočet
Vyřízené reklamace dodání poštovní zásilky (vyjma reklamací na dodejky)
z toho odůvodněné reklamace
Vyřízené reklamace poštovních služeb s dodejkou
Vyřízené reklamace poškození nebo úbytku obsahu poštovních zásilek
z toho odůvodněné reklamace
Jiné reklamace
z toho odůvodněné reklamace
Podání obsahující stížnost
z toho na dlouhé čekací doby
z toho na otevírací dobu pošt
z toho na změnu ukládací pošty
z toho na dodávání poštovních zásilek
z toho na vyřizování reklamací
z toho na poštovní zásilky do/ze zahraničí
z toho na dodání peněžní částky poštovním poukazem
Přesunout nahoru