Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 415/2012 Sb.Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Částka 151/2012
Platnost od 30.11.2012
Účinnost od 01.12.2012
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Novela upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Poslední změna: 16.04.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.05.2016 pod číslem 171/2016 Sb. s účinností od 31.05.2016

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Zdroje znečišťování ovzduší, v nichž se provádí zpracování polymerů mají dle této vyhlášky od 1. ledna 2016 povinnost plnit podmínku provozu spočívající v aplikaci opatření k omezení produkce emisí zapáchajících znečišťujících látek. Současně od tohoto data platí pro tyto stacionární zdroje také emisní limity.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 406/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016