Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 411/2012 Sb.Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

Částka 150/2012
Platnost od 30.11.2012
Účinnost od 15.12.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

411

VYHLÁŠKA

ze dne 19. listopadu 2012

o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Stanovení ochranného pásma I. stupně

(K § 21 odst. 1 a § 22 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje minerální vody VIOLA, který je jímán vrtem BV 341 na pozemkové parcele č. 950/2 katastrálního území Luhačovice, obec Luhačovice (dále jen „zdroj VIOLA“), se stanoví ochranné pásmo I. stupně, které je současně pásmem fyzické ochrany zdroje.

(2) Ochranné pásmo I. stupně zdroje VIOLA tvoří bezprostřední okolí zdroje VIOLA a je vymezeno pozemkovou parcelou č. 950/2 katastrálního území Luhačovice.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně zdroje VIOLA je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000, která je uvedena v příloze k této vyhlášce. Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000 je k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Městském úřadu v Luhačovicích a na Krajském úřadu Zlínského kraje.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2012.


Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 411/2012 Sb.

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE MINERÁLNÍ VODY VIOLA M 1 : 1000

OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPNĚ PŘÍRODNÍHO LÉČIVÉHO ZDROJE MINERÁLNÍ VODY VIOLA M 1 : 1000

Přesunout nahoru