Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 4/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Částka 1/2012
Platnost od 05.01.2012
Účinnost od 05.01.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se pod položku „Aziridin; ethylenimin“ vkládá nový řádek, který zní:

Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl) stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol   41083-11-8255-209-1050-019-00-3

“.

2. V příloze č. 1 položce „Bromoxynil (ISO) a jeho soli; 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ se slova „a jeho soli“ zrušují.

3. V příloze č. 1 se pod položku „Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ vkládá nový řádek, který zní:

Bromoxynil (ISO) a jeho soli 608-065-00-2

“.

4. V příloze č. 1 se pod položku „Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát“ vkládá nový řádek, který zní:

Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmati-zovaný 693-21-0211-745-8603-033-01-1

“.

5. V příloze č. 1 položce „Formetanat; 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát“ se za slovo „Formetanat“ vkládá text „(ISO)“.

6. V příloze č. 1 položce „Fosthietan; diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát“ se za slovo „Fosthietan“ vkládá text „(ISO)“.

7. V příloze č. 1 položce „Guazatin; 1,1'-[iminodi (oktan-8,1-diyl)]guanidin“ se za slovo „Guazatin“ vkládá text „(ISO)“.

8. V příloze č. 1 se pod položku „Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ vkládá nový řádek, který zní:

Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin   108173-90-6612-087-00-8

“.

9. V příloze č. 1 položce „Mipafox; fluorid kyseliny N,N’-diisopropylfosforodiamidové“ se za slovo „Mipafox“ vkládá text „(ISO)“.

10. V příloze č. 1 položce „Oxamyl; {[2-dimethylamino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethiliden]iminyl}-N-methylkarbamát“ se za slovo „Oxamyl“ vkládá text „(ISO)“.

11. V příloze č. 1 položce „Parakvat-dimethylsulfát; 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1'-diium-bis(methyl-sulfát)“ se ve sloupci „číslo ES“ číslo „217-196-3“ nahrazuje číslem „218-196-3“.

12. V příloze č. 1 položce „Skopolamin; (6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát“ se za slovo „Skopolamin;“ vkládá slovo „hyoscin;“.

13. V příloze č. 1 položce „Thiofanox; 3,3-dimethyl-1-(methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl) oxim“ se za slovo „Thiofanox“ vkládá text „(ISO)“.

14. V příloze č. 1 se řádek s položkou „Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tri-cyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin“ zrušuje.

15. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovem „obsahujících“ slovo „a“ zrušuje.

16. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ text ve sloupci „množství větší než malé“ zní: „více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku“.

17. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ ve sloupci „nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé“ se číslo „0,015“ nahrazuje číslem „0,01“.

18. V příloze č. 2 položce „Meskalin“ ve sloupci „účinná psychotropní látka“ se slova „200g čerstvé organické hmoty nebo“ zrušují.

19. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

Karfentanilmethyl-1-(2-fenylethyl)-4-(N-fenylpropanamido)pi peridin-4-karboxylátl μg
Tapentadol3-[(1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl] fenol0,3 g
AM-2201více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-l-yl)methanon0,0125 g
bk-PMAvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,3 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan-1-on0,3 g
bk-PMMAvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1 -(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino) propan-1-on0,5 g
Bromo-Dragonflyvíce než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,001 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-amino-1-(8-brombenzo[1,2-b;4,5-b']difuran-4-yl)propan0,001 g
Butylonvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-(methylamino)-1-(3,4- methylendioxyfenyl) butan-1-on0,5 g
CP-47,497více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl] -5-(2-methyloktan-2-yl)fenol0,0125 g
CRA-13více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yl]methanon0,0125 g
DBZPvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1,4-dibenzylpiperazin0,4 g
DOCvíce než 4 papírky /tablety /kapsle /kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-amino-1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan0,01 g
DOIvíce než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-amino- 1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan0,01 g
Flefedronvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on0,5 g
4-FMP-Mvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan0,4 g
JWH-018více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku(naftalen-1-yl)(l-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon0.0125 g
JWH-073více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku(naftalen-1-yl)(1-butyl-1H-indol-3-yl)methanon0,0125 g
JWH-081více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3 -yl)methanon0,0125 g
JWH-122více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku(4-methylnaftalen-1 -yl)(1-pentyl-1H-indol-3 -yl)methanon0,0125 g
JWH-200více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku[1-(2-(morfolin-4-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon0,0125 g
JWH-250více než 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on0,0125 g
JWH-398více nez 1,25 g sušené rostlinné směsi nebo více než 0,0125 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku(4-chlornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon0,0125 g
MBZPvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-benzyl-4-methylpiperazin0,4 g
mCPPvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-(3-chlorfenyl)piperazin0,4 g
MDAIvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku5,6-methylendioxy-2-aminoindan0,5 g
MDPVvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,05 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-(3,4-methylendioxyfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on0,05 g
4-MECvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on0,5 g
Mefedronvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on0,5 g
Methylonvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku2-(methylamino)-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on0,5 g
Nafyronvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,5 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on0,5 g
pFPPvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,25 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-(4-fluorfenyl)piperazin0,25 g
Salvinorin Avíce než 2 g sušených listů rostliny Salvia Divinorummethyl(2S,4aR,6aR,7 R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxy-2 -(furan-3-yl)-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-2H-benzo[f] isochromen-7-karboxylát0,002 g
TFMPPvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-[3-(trifluormethyl)fenyl] piperazin0,4 g
BZP, benzylpiperazinvíce než 4 tablety / kapsle nebo více než 0,4 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku1-Benzylpiperazin0,4 g
Ketamin(RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on0,3 g

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pospíšil v. r.

Přesunout nahoru