Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 367/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Částka 137/2012
Platnost od 09.11.2012
Účinnost od 01.01.2013
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

367

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. října 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:

1. V Příloze č. 1 v oddíle B část B1 včetně nadpisu zní:

„B1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-41-J/001Chemicko farmaceutická výroba3)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-J/001Textilní výroba a podnikatelství2), 3)
31-43-J/001Oděvnictví2), 3)
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-41-J/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení3)
41 Zemědělství a lesnictví
41-46-J/002Lesní hospodářství3)
1 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-41-J/002Sociální činnost v prostředí etnických minorit1), 4)
78 Obecně odborná příprava
78-51-J/001Odborná škola3)

Poznámky k tab. B1:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

4) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

2. V Příloze č. 1 v oddíle C část C1 včetně nadpisu zní:

„C1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší počet žáků na učitele
OV
ve 2. až 3 r.
Poznámky
123456
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-51-H/002Horník1282)
21-52-E/001Hutnické práce883letý obor vzdělání2)
21-52-E/503Hutní výroba10102letý obor vzdělání2)
21-54-E/002Formířské práce883letý obor vzdělání2)
21-55-E/503Slévárenská výroba12122letý obor vzdělání2)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-54-E/501Polygrafická výroba1272letý obor vzdělání2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
36-53-H/001Izolatér1272)
36-54-E/001Kamenické práce883letý obor vzdělání2)
36-67-E/507Dělník technických služeb12122letý obor vzdělání2)
41 Zemědělství a lesnictví
41-53-E/501Rybářská výroba1272letý obor vzdělání2)
69 Osobní a provozní služby
69-53-H/003Provoz služeb15151)
69-53-E/001Práce v autoservisu882letý obor vzdělání2)
82 Umění a užité umění
82-51-H/008Ruční krajkářka771)
82-51-H/013Košíkář771)
82-51-H/014Ruční vyšívačka771)
82-51-H/015Obuvník scénické obuvi771)

Poznámky k tab. C1:

1) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

2) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

3. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se pod řádek

23-65-H/02Lodník23-65-H/009Stroj nik - lodní doprava12124, 9b, 19, 20, 22, 23, 2723-43-L/51
23-44-L/51
Provozní technika Mechanik strojů a zařízení3. etapa
3)

vkládá nový řádek tabulky, který zní:

23-65-H/03Stroj nik silničních strojů12121,3,5,7a,9b,19,20,21,22,2723-43-L/51
23-44-L/51
Provozní technika Mechanik strojů a zařízení5)

4. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,19,20,222. etapa
2)

nahrazuje řádkem:

31-57-H/01Výrobce textilií31-52-H/003Plsťař12123,7a,8a,9a,19,20,2231-41-L/51Textilnictví2. etapa
2)

5. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

31-62-H/01Výrobce pokrývek hlavy31-62-H/001Kloboučník17123,9a,193. etapa
3)

nahrazuje řádkem:

31-62-H/01Výrobce pokrývek hlavy31-62-H/001Kloboučník17123,9a,1931-41-L/51Textilnictví3. etapa
3)

6. V Příloze č. 1 v oddíle C části C2 se řádek

69-51-H/01Kadeřník69-51-H/001Kadeřník17102,4,7a,9a,22,261. etapa
1)

nahrazuje řádkem:

69-51-H/01Kadeřník69-51-H/001Kadeřník17102,4,7a,9a,22,2669-41-L/52Vlasová kosmetika1. etapa
1)

7. V Příloze č. 1 v oddíle C se na konci části C2 doplňuje poznámka k tabulce C2 č. 5, která zní:

5) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.“.

8. V Příloze č. 1 v oddíle D část D1 včetně nadpisu zní:

„D1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele
OV
v 1. r.
Nejvyšší počet žáků na učitele
OV
ve 2. až 3 r.
Poznámky
123456
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/002Počítačová grafika1), 2)
61 Filozofie, teologie
61-41-M/001Teologické disciplíny2)

Poznámky k tab. D1:

1) Učební dokumenty pro tento obor byly schváleny soukromé škole (soukromým školám).

2) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

9. V Příloze č. 1 v oddíle D část D2 včetně nadpisu zní:

„D2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K, M

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
1234567
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
16-01-M/OlEkologie a životní prostředí16-01-M/001Ochrana a tvorba životního prostředí282. etapa
2)
16-01-M/002Ochrana přírody a prostředí
16-01-M/004Ekologie a ochrana krajiny
16-01-M/005Ochrana a obnova životního prostředí
16-02-M/01Průmyslová ekologie16-02-M/001Průmyslová ekologie283. etapa
3)
18 Informatické obory
18-20-M/01Informační technologie26-47-M/001Výpočetní technika282. etapa
2)
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy
26-47-M/003Informační technologie - aplikace osobních počítačů
26-47-M/004Správce informačních systémů
26-47-M/006Počítačové elektronické systémy
63-41-M/040Informatika v ekonomice
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-M/01Geotechnika21-41-M/001Hornictví a hornická geologie - hlubinné dobývání ložisek1,4,5,7a,8a,11,19,20,21,223. etapa
3)
21-41-M/002Hornictví a hornická geologie - lomové dobývání ložisek
21-41-M/003Užitá geologie
21-41-M/005Užitá geologie - stavební geologie a ekologie
21-42-M/001Těžba a zpracování kamene
21-43-M/OlHutnictví21-43-M/001Hutnictví1,2,4,8a,11,19,21,223. etapa
3)
21-43-M/002Řízení a kontrola výroby
21-44-M/01Strojírenská metalurgie21-44-M/001Slévárenství283. etapa
3)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-41-M/01Strojírenství23-41-M/001Strojírenství281. etapa
1)
23-41-M/003Řízení jakosti ve strojírenství
23-41-M/004Strojírenství a administrativní technika s rozšířeným jazykovým vyučováním
3 9-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení
3 9-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika
3 9-41-M/003Mechatronika
3 9-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství
23-45-M/01Dopravní prostředky23-45-M/004Silniční doprava281. etapa
1)
23-45-M/005Silniční doprava - provoz a údržba vozidel
23-45-M/006Silniční doprava - diagnostika vozidel
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-M/01Elektrotechnika26-41-M/002Elektrotechnika3,9a,221. etapa
1)
26-42-M/001Zařízení silnoproudé elektrotechniky
26-43-M/004Slaboproudá elektrotechnika
26-44-M/001Automatizační technika
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
26-47-M/002Elektronické počítačové systémy
3 9-41-M/001Strojírenská a elektrotechnická zařízení
3 9-41-M/002Strojírenství a elektrotechnika
3 9-41-M/003Mechatronika
3 9-41-M/004Elektrotechnika a strojírenství
26-45-M/01Telekomunikace26-45-M/004Digitální telekomunikační technika3,221. etapa
1)
26-45-L/005Telekomunikační mechanik
|28 Technická chemie a chemie silikátů 1
28-41 -M/01Technologie celulózy a papíru28-41-M/007Výroba celulózy a papíru9a3. etapa
4)
28-44-M/01Aplikovaná chemie28-44-M/001Aplikovaná chemie9a1. etapa
1)
28-44-M/002Aplikovaná chemie - analytická chemie
28-44-M/003Aplikovaná chemie - chemická technologie
28-44-M/004Aplikovaná chemie - farmaceutické substance
28-44-M/005Aplikovaná chemie - ochrana životního prostředí
28-44-M/006Aplikovaná chemie - výpočetní technika v chemii
28-44-M/007Aplikovaná chemie - podnikový management
28-41 -M/008Chemicko - farmaceutická výroba
31-42-M/001Zušlechťování textilií
28-46-M/01Technologie silikátů28-45-M/001Technologie skla9a3. etapa
4)
28-46-M/001Technologie keramiky
28-46-L/002Technologie výroby keramiky a porcelánu
29 Potravinářství a potravinářská chemie
29-41 -M/01Technologie potravin29-41-M/001Technologie potravin9a,22,262. etapa
2)
29-43-M/001Technologie potravin - výroba cukru a cukrovinek
29-43-M/002Technologie potravin - mlynářství a výroba krmiv
29-43-M/003Technologie potravin - zpracování mouky
29-44-M/001Technologie potravin - zpracování masa
29-45-M/001Technologie potravin - kvasná technologie
29-45-M/002Technologie potravin - výroba nápojů
29-46-M/001Technologie potravin - zpracování mléka
29-47-M/001Technologie potravin - technologie tuků
29-48-M/001Technologie potravin - konzervace potravin
29-42-M/01Analýza potravin29-42-M/001Analýza potravin3,9a,22,261. etapa
1)
31 Textilní výroba a oděvnictví |
31-41-M/01Textilnictví31-41-M/003Modelování pletenin4,9a,191. etapa
1)
31-41-M/004Textilní výroba a podnikatelství
31-41-M/007Textilní technologie-pletařství
31-41-L/008Operátor textilní výroby
31-42-M/001Zušlechťování textilií
31-43 -M/01Oděvnictví31-43-M/001Oděvnictví4,9a,19,222. etapa
2)
31-43-M/002Oděvnictví-technologie oděvů
31-43-M/003Oděvnictví-konstrukce oděvů
31-43-M/006Krejčová-podnikatelka
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-41-M/01Zpracování usní, plastů a pryže32-41-M/002Zpracování usní, plastů a pryže4,9a,191. etapa
1)
32-42-M/001Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba galanterního zboží
32-42-L/001Operátor kožedělné výroby
32-43-L/001Operátor kožešnické výroby
32-44-M/004Výroba obuvi a galanterního zboží -administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží
32-44-M/005Technické a informační služby
32-44-M/006Výroba obuvi a galanterního zboží -výroba obuvi
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba3 3-41-M/001Dřevařství9a1. etapa
1)
3 3-41-M/002Dřevěné konstrukce
33-42-M/001Nábytkářství
33-42-M/002Čalounictví
33-42-M/003Nábytkářská a dřevařská výroba
3 3-43-M/01Výroba hudebních nástrojů3 3 -43 -M/001Výroba hudebních nástrojů281. etapa
1)
3 3-43-M/002Výroba hudebních nástrojů-výroba
hudebních nástrojů
3 3-43-M/003Výroba hudebních nástrojů-akustika a zvuková technika
3 3-43-M/004Výroba hudebních nástrojů-management prodeje hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-M/01Polygrafie34-41-M/001Polygrafie283. etapa
3)
34-42-M/01Obalová technika34-42-M/001Obalová technika9b, 193. etapa
3)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
3 6-43 -M/01Stavební materiály3 6-43 -M/001Stavební materiály283. etapa
3)
3 6-45-M/01Technická zařízení budov3 6-45-M/002Technická zařízení budov7a, 192. etapa
2)
36-46-M/01Geodézie a katastr nemovitostí36-46-M/002Geodézie - geodézie283. etapa
3)
36-46-M/003Geodézie - katastr nemovitostí
36-47-M/01Stavebnictví3 6-41-M/001Pozemní stavitelství281. etapa
1)
36-42-M/006Dopravní stavitelství
36-42-M/007Vodohospodářské stavby
36-42-M/010Inženýrské stavitelství - vodní stavby
36-42-M/011Inženýrské stavitelství - železniční stavitelství
36-42-M/012Inženýrské stavitelství - dopravní stavitelství
36-42-M/014Inženýrské stavitelství - vodní hospodářství
36-47-M/001Stavebnictví
37 Doprava a spoje
3 7-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy3 7-41-M/005Provoz a ekonomika letecké dopravy272. etapa
2)
3 7-41-M/006Provoz a ekonomika dopravy
3 7-41-M/007Provoz a ekonomika lodní dopravy
3 7-41-L/009Operátor provozu a ekonomiky dopravy
37-42-M/01Logistické a finanční služby37-42-M/001Poštovní a peněžní služby281. etapa
1)
37-42-L/003Poštovní manipulant
39 Speciální a interdisciplinární obory
39-08-M/01Požární ochrana23-45-M/003Stroj nik požární techniky273. etapa
3), 6)
39-08-M/001Požární ochrana
41 Zemědělství a lesnictví
41-04-M/01Rostlinolékařství41-04-M/001Rostlinolékařství10,273. etapa
3)
41-41-M/01Agropodnikání41-41 -M/001Agropodnikání1, 4, 9a, 10,271. etapa
1)
41-41-L/007Zemědělský podnikatel
41-42-M/01Vinohradnictví41-42-M/001Vinohradnictví4, 9a, 10, 19,271. etapa
1)
41-43-M/01Rybářství41-43-M/001Rybářství1, 4, 8a, 8b, 19,272. etapa
2)
41-43-M/02Chovatelství41-43-M/002Chovatelství1, 7a, 8b3. etapa
3)
41-44-M/01Zahradnictví41-44-M/001Zahradnictví4,9a,10,19,271. etapa
1)
41-45-M/01Mechanizace a služby41-45-M/001Mechanizace a služby4, 9b, 271. etapa
1)
41-46-M/01Lesnictví41-46-M/001Lesnictví9a, 10, 271. etapa
1)
41-46-M/003Myslivecké hospodářství
|43 Veterinářství a veterinární prevence
43-41-M/01Veterinářství43-41-M/001Veterinární prevence4, 7b, 8b, 9a, 11,16,271. etapa
1)
53 Zdravotnictví
53-41-M/01Zdravotnický asistent5 3-41-M/007Zdravotnický asistent1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16,21,232. etapa
2)
5 3-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent9a, 23, 26,273. etapa
3)
5 3-43-M/01Laboratorní asistent5 3-43-M/005Laboratorní asistent9a, 10, 22,23,273. etapa
3)
53-44-M/01Ortoticko - protetický technik53-44-M/008Ortoticko - protetický technik9a, 273. etapa
3)
53-44-M/03Asistent zubního technika53-44-M/007Asistent zubního technika4, 5, 7a, 8a, 9a, 16, 19,22,232. etapa
2)
63 Ekonomika a admiiíistrativa
63-41-M/01Ekonomika a podnikání63-41-M/003Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem281. etapa
1)
63-41-M/006Obchodně podnikatelská činnost
63-41-M/007Obchod a podnikání
63-41-M/009Podnikání, obchod a služby
63-41-M/010Podnikatelská činnost
63-41-M/011Podnikání a management
63-41-M/013Podnikatel
63-41-M/014Podnikatelství
63-41-M/015Podnikání a řízení firem
63-41-M/016Podnikání a obchod
63-41-M/017Specialista pro obchodní a manažerskou činnost
63-41-M/018Podnikové hospodaření
63-41-M/019Firemní a finanční management
63-41-M/020Ekonomika a management
63-41-M/021Obchodní podnikatel a manager
63-41-M/022Podnikatel pro obchod a služby
63 -41 -M/023Asistent podnikatele
63-41-M/024Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-M/025Zahraniční obchod
63-41-M/026Manažer pro střední stupeň řízení
63-41-M/027Podnikání, řízení a obchod
63-41-M/028Firemní ekonom
63-41-M/030Podnikatelská administrativa
63 -41 -M/031Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním
63 -41 -M/032Ekonomika soukromého podnikání
63-41-M/033Obchodní manager
63 -41 -M/034Ekonomika a podnikání
63-41-M/035Asistent pro střední management
63-41-M/036Ekonom
63-41-M/037Provoz a řízení kulturních subjektů
63 -41 -M/03 8Obchodně podnikatelské činnosti
63-41-M/039Podnikatel
63-41-M/041Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
63-42-M/001Výpočetní technika a technika administrativy
63-42-M/002Zpracování ekonomických dat
63-43-M/001Bankovnictví a pojišťovnictví
63-43-M/002Bankovnictví - manager
63-43-L/001Peněžní manipulant
64-41-M/001Podnikání a služby
64-41-M/002Umělecká produkce
64-42-M/001Management v oblasti životního prostředí
64-42-M/002Management hutnictví
64-42-M/003Strojírenská technická administrativa
64-42-M/007Obchodní management ve strojírenství
64-42-M/008Výrobní management ve strojírenství
64-42-M/009Management strojírenství
64-42-M/010Technická administrativa -elektrotechnika
64-42-M/011Management v elektrotechnice
64-42-M/012Management aplikace osobních počítačů
64-42-M/013Management elektrotechniky
64-42-M/014Management výpočetní techniky
64-42-M/015Management organizační a výpočetní techniky
64-42-M/016Management sklářství
64-42-M/017Management technické chemie silikátů
64-42-M/018Řízení chemických výrob - podnikání a management
64-42-M/019Management chemických výrob a spotřební chemie
64-42-M/020Management chemických výrob a spotřební chemie
64-42-M/021Management výroby celulózy a papíru
64-42-M/022Management potravinářských výrob
64-42-M/023Management textilu
64-42-M/024Management textilu a oděvnictví
64-42-M/025Management zpracování kůže, plastů, pryže a výroby obuvi
64-42-M/026Management obalové techniky
64-42-M/027Management ve stavebnictví
64-42-M/028Stavební podnikatel a manažér
64-42-M/029Management v automobilové dopravě
64-42-M/030Management dopravy, pošt a telekomunikací
64-42-M/031Management železniční dopravy
64-42-M/032Management v dopravě
64-42-M/033Management zemědělství a lesnictví
64-42-M/034Management obchodních firem a sportovních klubů
64-42-M/035Management techniky administrativy
64-42-M/036Management obchodu
64-42-M/037Management obchodu a služeb
64-42-M/038Management drobného podnikání a obchodu
64-42-M/039Management obchodu a služeb
64-42-M/041Management v pohostinství
64-42-M/042Management administrativy a správy
64-42-M/044Manažér mezinárodní přepravy a obchodu
64-42-M/045Management užitého umění
64-42-M/047Management asistent podnikatele ve strojírenství
64-42-M/048Management a podnikání v umění a reklamě
64-42-M/051Management obchodního podnikání
64-42-M/052Management sportovních zařízení
64-42-L/012Obchodně provozní pracovník civilního letectví
64-43 -M/002Ekonomika zemědělství a výživy
64-43-M/003Ekonomika zemědělství a výživy -podnikání a služby
64-43-M/005Ekonomika obchodu a služeb
64-43-M/006Ekonomika oděvnictví
66-41-M/001Obchod a marketing
66-43-M/001Knihkupectví
68-41-M/005Komerční právo
72-41-M/002Metody a technika informační práce
78-41-M/004Rodinná škola - ekonomicko-administrativní služby
63-41-M/02Obchodní akademie63-41-M/004Obchodní akademie281. etapa
1)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-42-M/01Hotelnictví65-41-M/001Provoz hotelů a společného stravování1, 4, 9a, 19, 261. etapa
1)
65-42-M/004Hotelnictví a turismus
65-42-M/02Cestovní ruch64-42-M/040Management cestovního ruchu281. etapa
1)
64-42-M/043Management a turismus
64-43-M/007Ekonomika a cestovní ruch
64-43-M/008Ekonomika zemědělství a výživy -cestovní ruch
65-42-M/005Management turismu a služeb
65-42-M/006Management turistických služeb
65-42-M/007Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
65-42-M/008Managering hotelů a cestovního ruchu
65-42-M/009Pracovník cestovního ruchu
65-42-M/010Služby a cestovní ruch
65-42-M/011Služby cestovního ruchu
66 Obchod
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnosti66-43-M/001Knihkupectví283. etapa
3)
66-43-M/002Knihkupecké a nakladatelské činnosti
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-M/01Bezpečnostně právní činnost68-42-M/001Ochrana osob a majetku23,272. etapa
2), 7)
68-42-M/002Veřejnoprávní ochrana
68-42-M/003Bezpečnostně právní činnost
68-43-M/01Veřejnosprávní činnost68-41-M/003Právní činnost281. etapa
1)
68-41-M/006Právní administrativa
68-43-M/001Veřejnosprávní činnost
68-43-M/002Diplomatické služby a Public relations
68-43-M/003Veřejná správa
68-43-M/004Veřejně správní činnost
68-43-M/005Provoz diplomatických služeb
78-41-M/005Rodinná škola - veřejnosprávní služby
|69 Osobní a provozní služby
69-42-M/01Oční optik53-44-M/006Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka3,233. etapa
3)
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
72-41-M/01Informační služby72-41-M/001Knihovnické a informační systémy a služby8a2. etapa
2)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-M/01Předškolní a mimoškolní pedagogika75-31-M/004Pedagogika volného času16,233. etapa
3)
75-31-M/005Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/008Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku
75-31-M/02Pedagogika pro asistenty ve školství75-31-M/010Pedagogika pro asistenty ve školství233. etapa
3), 8)
75 -41 -M/01Sociální činnost75-41-M/003Sociální péče - pečovatelská činnost233. etapa
3)
75-41-M/004Sociální péče - sociálněsprávní činnost
75-41-M/005Sociální péče - soc. činnost pro etnické skupiny
75-41-M/008Sociální činnost - sociální pečovatelství
75-41-M/009Sociální činnost - sociální vychovatelství
75-41-M/010Sociální činnost v prostředí etnických minorit
75-41-M/012Výchovná a humanitární činnost -sociálně výchovná činnost
75-41-M/013Výchovná a humanitární činnost -sociálně administrativní činnost
78-41-M/003Rodinná škola - sociální služby
78 Obecně odborná přpravá
78-42-M/01Technické lyceum78-42-M/001Technické lyceum281. etapa
1)
78-42-M/02Ekonomické lyceum78-42-M/002Ekonomické lyceum281. etapa
1)
78-42-M/03Pedagogické lyceum78-42-M/003Pedagogické lyceum234. etapa
4)
78-42-M/04Zdravotnické lyceum78-42-M/005Zdravotnické lyceum283. etapa
3)
78-42-M/05Přírodovědné lyceum78-42-M/006Přírodovědné lyceum283. etapa
3)
78-42-M/06Kombinované lyceum78-42-M/004Waldorfské lyceum283. etapa
3)
79 Obecná příprava |
79-41-K/41Gymnázium79-41 -K/401Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/402Gymnázium - matematika
79-41-K/403Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/404Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/405Gymnázium - programování
79-41-K/407Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41 -K/408Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/409Gymnázium - klasické jazyky
79-41-K/411Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/413Gymnázium - tělesná výchova
79-41 -K/61Gymnázium79-41-K/601Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41-K/602Gymnázium - matematika
79-41-K/603Gymnázium - matematika a fyzika
79-41-K/604Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/605Gymnázium - programování
79-41-K/607Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41 -K/608Gymnázium - živé jazyky
79-41-K/609Gymnázium - klasické jazyky
79-41 -K/610Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
79-41-K/611Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/613Gymnázium - tělesná výchova
79-41-K/81Gymnázium79-41-K/801Gymnázium - všeobecné281. etapa
1), 5)
79-41 -K/802Gymnázium - matematika
79-41-K/803Gymnázium - matematika a fyzika
79-41 -K/804Gymnázium - přírodovědné předměty
79-41-K/805Gymnázium - programování
79-41 -K/807Gymnázium - estetickovýchovné předměty
79-41-K/808Gymnázium - živé jazyky
79-41 -K/809Gymnázium - klasické jazyky
79-41 -K/810Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
79-41-K/811Gymnázium - humanitní předměty
79-41-K/813Gymnázium - tělesná výchova
79-42-K/41Gymnázium se sportovní přípravou79-41-K/420Gymnázium - sportovní příprava251. etapa
1), 5)
79-42-K/61Gymnázium se sportovní přípravou79-41-K/620Gymnázium - sportovní příprava251. etapa
1), 5)
79-42-K/81Gymnázium se sportovní přípravou79-41 -K/820Gymnázium - sportovní příprava251. etapa
1), 5)
82 Umění a užité umění
82-41 -M/OlUžitá malba82-41 -M/001Užitá malba9a3. etapa 13)
82-41-M/02Užitá fotografie a média82-41-M/002Užitá fotografie a média9a2. etapa
2)
82-43-M/001Foto-video reportér - producent
82-41-M/03Scénická a výstavní tvorba82-41-M/003Scénická technika9a3. etapa
3)
82-41 -M/008Propagační výtvarnictví - výstavnictví
82-41-M/04Průmyslový design82-41-M/005Tvarování průmyslových výrobků -tvarový a grafický design obalů9a2. etapa
2)
82-41-M/034Tvarování průmyslových výrobků -průmyslový design
82-41-M/05Grafický design82-41-M/007Propagační výtvarnictví - propagační grafika9a2. etapa
2)
82-41-M/009Propagační výtvarnictví - aranžování
82-41 -M/010Propagační výtvarnictví - vědecká kresba a ilustrace
82-41-M/032Grafika v reklamní praxi
82-41-M/03 5Propagační výtvarnictví - grafická úprava tiskovin
82-41-M/06Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů82-41-M/012Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - plošné a plastické rytí3,7a,9a,191. etapa
1)
82-41-M/013Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
82-41-M/014Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - zlatnictví a stříbrnictví
82-41-M/015Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - broušení a rytí drahých kamenů
82-41-M/016Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké odlévání
82-41-M/07Modelářství a návrhářství oděvů82-41-M/022Modelářství a návrhářství oděvů3,191. etapa
1)
82-41 -M/08Tvorba hraček a herních předmětů82-41-M/023Tvorba hraček a dekorativních předmětů4,9a,193. etapa
3)
82-41-M/09Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků82-41 -M/028Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků9a2. etapa
2)
82-41-M/10Rezbářství82-41-M/030Tvarování dřeva a rezbářství4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/llDesign interiéru82-41-M/026Konstrukce a tvorba nábytku281. etapa
1)
82-41 -M/03 3Design interiérů
82-41-M/12Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu82-41-M/03 6Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - zdobení3,7a,9a,192. etapa
2)
82-41-M/03 7Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - vytváření keramiky
82-41-M/03 8Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - kamnářství
82-41-M/018Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu - modelářství
82-41-M/13Výtvarné zpracování skla a světelných objektů82-41-M/024Design světelných objektů3,5,7a,9a,192. etapa
2)
82-41-M/03 9Výtvarné zpracování skla - modelářství lisovaného skla
82-41-M/040Výtvarné zpracování skla - broušení a vzorování broušeného skla
82-41 -M/041Výtvarné zpracování skla - hutní tvarování skla
82-41-M/042Výtvarné zpracování skla - tvarování, malování a leptání skla
82-41-M/043Výtvarné zpracování skla - rytí skla
82-41-M/044Výtvarné zpracování skla - tvorba a výroba skleněných figurek
82-41-M/045Výtvarné zpracování skla - vzorkařství skleněné bižutérie
82-41-M/14Textilní výtvarnictví82-41-M/046Textilní výtvarnictví - tkalcovská a tiskařská tvorba4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/047Textilní výtvarnictví - tkalcovská tvorba
82-41 -M/048Textilní výtvarnictví - tiskařská tvorba
82-41-M/049Textilní výtvarnictví - ruční výtvarné zpracování textilií
82-41-M/050Textilní výtvarnictví - pletařská tvorba
82-41 -M/051Textilní výtvarnictví - krajkářská a vyšívačská tvorba
82-41-M/052Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní
82-41-M/05 3Textilní výtvarnictví - tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů
82-41-M/15Tvorba a vzorování bižuterie82-41-M/054Tvorba a vzorování bižutérie - tvarování a rytectví raznic4,9a,192. etapa
2)
82-41-M/05 5Tvorba a vzorování bižutérie - pasířství
82-41-M/05 6Tvorba a vzorování bižutérie - povrchové zušlechťování
82-41-M/05 7Tvorba a vzorování bižutérie -uměleckoprůmyslové zpracování kovů
82-41-M/16Kamenosochařství82-41-M/05 8Kamenosochařství - kamenosochařská tvorba4,7a,8a,193. etapa
3)
82-41-M/17Multimediální tvorba26-46-M/001Obrazová a zvuková technika - technické zaměření282. etapa
2)
26-46-M/002Obrazová a zvuková technika -technologickoorganizační zaměření
82-41 -M/061Virtuální grafika
82-41-M/l 8Uměleckořemeslná stavba varhan82-41-M/031Uměleckořemeslná stavba varhan3,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-42-M/01Konzervátorství a restaurátorství82-42-M/001Konzervátorství a restaurátorství4,7a,8a,9a3. etapa
3)
82-42-M/002Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene
82-44-M/02Ladění klavírů a příbuzných nástrojů82-44-M/002Ladění klavírů3,9a3. etapa
3)

Poznámky k tab. D2:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

5) Jedná se o jeden obor vzdělání - Gymnázium, resp. Gymnázium se sportovní přípravou. První číslo za lomítkem v kódu oboru vzdělání udává informaci o délce vzdělávání v oboru vzdělání.

6) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách požární ochrany zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

7) Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra.

8) Obor vzdělání lze studovat pouze jako zkrácené studium a studium při zaměstnání.

Dvojjazyčná (bilingvní) gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), budou do doby schválení rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia nadále používat kódové označení oboru vzdělání 79-41-K/610.“.

10. V Příloze č. 1 v oddíle D část D3 včetně nadpisu zní:

„D3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání L

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníNejvyšší počet žáků na učitele OV
v 1. r.
Nejvyšší počet žáků na učitele OV
v 2. až 4. r.
Zdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
123456789
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/01Hutník operátor21-43-L/001Hutník operátor1281,2,4,8a,11,19,21,223. etapa
3)
21-44-L/01Technik modelových zařízení21-44-L/001Technik modelářských zařízení12122, 3, 5, 7a, 8a, 11,19,20,21,223. etapa
3)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení23-43-L/008Mechanik přípravář pro kovovýrobu12122, 4, 5, 7a, 9a, 193. etapa
3)
23-44-L/001Mechanik strojů a zařízení
23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů
23-45-L/011Mechanik - operátor sklářských strojů
23-45-L/01Mechanik seřizovač23-45-L/001Mechanik seřizovač12121, 3, 7a, 193. etapa
3)
23-45-L/003Mechanik seřizovač -programování a obsluha technologických pracovišť
23-45-L/004Mechanik seřizovač -mechatronik
23-45-L/02Letecký mechanik23-45-L/009Letecký mechanik12103, 7a, 9a, 19, 204. etapa
4)
23-62-L/01Optik12121,33. etapa
3)
23-69-L/01Technik - puškař23-69-L/001Technik - puškař12123, 7a, 19, 20, 274. etapa
4)
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik23-45-L/005Mechanik číslicově řízených strojů1283,222. etapa
2)
26-42-L/001Mechanik silnoproudých zařízení
26-43 -L/001Mechanik elektronik
26-43-L/006Mechanik zabezpečovacích a sdělovacích systémů
26-46-M/003Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/01Chemik operátor28-42-L/001Operátor gumárenské a plastikářské výroby17124, 9a, 103. etapa
3)
28-42-L/012Chemik - operátor -průmyslová chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-43 -L/01Oděvní technik31-43-L/003Operátor oděvní výroby12124, 9a, 19, 222. etapa
2)
31-43-L/004Operátor oděvní výroby -oděvní výroba
31-43-L/006Operátor oděvní výroby -obchodní činnost
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-41-L/01Operátor dřevařské a nábytkářské výroby33-41-L/006Operátor dřevařské a nábytkářské výroby12129a, 193. etapa
3)
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích34-52-L/001Tiskař na polygrafických strojích774, 7a, 9a, 19, 222. etapa
2)
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média34-53-L/002Reprodukční grafik pro média779a, 222. etapa
2)
34-56-L/01Fotograf17129a2. etapa
2)
2)
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin34-57-L/001Technik dokončovacího zpracování tiskovin777a, 9a2. etapa
2)
39 Speciální a interdisciplinární obory |
39-41-L/01Autotronik39-41-L/001Autotronik12123, 7a, 9a1. etapa
1)
3 9-41-L/02Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení3 9-41-L/002Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov127193. etapa
3)
3 6-45-L/002Mechanik tepelných zařízení
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/01Chovatel cizokrajných zvířat41-43-L/004Chovatel cizokrajných zvířat667a, 8b3. etapa
3)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/01Gastronomie65-41-M/002Gastronomické služby17124, 9a, 19, 261. etapa
1)
65-41-L/005Číšník
65-41-L/006Kuchař
66 Obchod
66-41-L/01Obchodník66-41-L/008Obchodník121211. etapa
1)
69 Osobní a provozní služby
69-41 -L/01Kosmetické služby69-41-L/004Kosmetička15101, 4, 7a, 9a,22,261. etapa
1)
69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční69-41-M/001Masér sportovní a rekondiční15107a, 8a, 9a, 16,23,262. etapa
2)
82 Umění a užité umění
82-48-L/01Starožitník82-48-L/001Starožitník66282. etapa
2)
82-51-L/01Uměleckořemeslné zpracování kovů82-51-L/003Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické664,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/004Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské
82-51-L/024Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecké
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva82-51-L/006Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské664,8a,9a,192. etapa
2)
82-51-L/007Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce řezbářské
82-51 -L/008Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce čalounické a dekoratérské
82-51-L/03Uměleckořemeslné zpracování textilu82-51-L/011Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské664,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/012Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka
82-51-L/029Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské
82-51-L/04Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky82-51-L/014Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce keramické664,7a,8a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/022Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky - práce kamenosochařské
82-51-L/05Uměleckořemeslné zpracování skla82-51-L/017Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování662,3,5,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/018Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí
82-51-L/019Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže
82-51-L/020Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla
82-51-L/06Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů82-51-L/009Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje663,7a,9a,193. etapa
3)
82-51-L/010Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -klávesové nástroje
82-51-L/027Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů -dechové a bicí nástroje

Poznámky k tab. D3:

1) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2007/2008 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

4) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.“.

11. V Příloze č. 1 v oddíle D část D4 včetně nadpisu zní:

„D4) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - dobíhající soustava

SkupinaKódObor vzděláníPoznámky
1234
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-42-L/501Hornictví4)
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41 -L/5 03Textilní průmysl5)
31-41-L/5 04Textilní průmysl - textilní technologie5)
31-41-L/5 05Textilní výroba a podnikatelství2), 5)
31-42-L/502Textilní průmysl - zušlechťování textilií5)
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
32-42-L/502Kožedělná výroba4)
32-43-L/502Kožešnická konfekce4)
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-43-L/501Výroba hudebních nástrojů4)
1 39 Speciální a interdisciplinární technické obory 1
39-08-L/501Požární ochrana3), 4)
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/5 02Vlasová kosmetika5)
69-41 -L/5 03Pleťová kosmetika5)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-31-L/501Vychovatelství pro ústavy sociální péče1), 4)

Poznámky k tab. D4:

1) Pouze jako studium při zaměstnání.

2) Jen v rámci oborů PHARE.

3) Obor lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.

4) Platnost oboru vzdělání byla ukončena k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.

5) Platnost oboru vzdělání zanikla k 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem.“.

12. V Příloze č. 1 v oddíle D se doplňuje část D5, která včetně nadpisu zní:

„D5) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníKód oboru poskytujícího vzdělání s výučním listemNázev oboru poskytujícího vzdělání s výučním listemZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPozn.
123456789
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
21-43-L/51Hutník operátor21-43-L/504Hutnictví21-52-H/01Hutník3, 8a,194. etapa
2)
21-44-L/51Technik modelových zařízení21-53-H/01Modelář2, 3, 5, 7a, 19,20,214. etapa
2)
23 Strojírenství a strojírenská výroba
23-43-L/51Provozní technika23-43-L/506Provozní technika21-52-H/01
21-53-H/01
21-55-H/01
23-51-H/01
23-52-H/01
23-55-H/01
23-55-H/02
23-56-H/01
23-57-H/01
23-61-H/01
23-62-H/001
23-62-H/01
23-65-H/01
23-65-H/02
23-65-H/03
23-68-H/01
23-69-H/01
36-52-H/01
36-52-H/02
39-41-H/01
41-55-H/01
41-56-H/02
Hutník
Modelář
Slévač
Strojní mechanik
Nástrojař
Klempíř
Karosář
Obráběč kovů
Kovář
Autolakýrník
Optik
Jemný mechanik
Strojník
Lodník
Strojník silničních strojů
Mechanik opravář motorových vozidel
Puškař
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
Malíř a lakýrník
Opravář zemědělských strojů
Opravář lesnických strojů
284. etapa
2)
23-44-L/51Mechanik strojů a zařízení39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení23-51-H/01
23-52-H/01
23-62-H/01
23-65-H/01
23-65-H/02
23-65-H/03
23-68-H/01
41-55-H/01
41-56-H/02
Strojní mechanik
Nástrojař
Jemný mechanik
Strojník
Lodník
Strojník silničních strojů
Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
Opravář lesnických strojů
2, 4, 5, 7a, 9a, 194. etapa
2)
23-45-L/51Mechanik seřizovač23-51-H/01
23-52-H/01
23-56-H/01
Strojní mechanik
Nástrojař
Obráběč kovů
1, 3, 7a, 194. etapa
2)
23-62-L/51Optik23-62-H/001
23-62-H/01
Optik
Jemný mechanik1)
3,194. etapa
2)
23-69-L/51Technik - puškař23-69-H/01Puškař3, 7a, 19, 20,274. etapa
2)
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
26-41 -L/51Mechanik elektrotechnik26-41-L/01Mechanik elektrotechnik2)26-51-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
26-59-H/01
Elektrikář
Elektrikář -silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Spojový mechanik
3,224. etapa
2)
26-41 -L/501Elektrotechnika
39-41-L/502Strojírenská a elektrotechnická zařízení
26-41-L/52Provozní elektrotechnika26-41 -L/501Elektrotechnika26-51-H/01 26-51-H/0226-52-H/0126-57-H/01 26-59-H/01Elektrikář Elektrikář -silnoproud Elektromechan ik pro zařízení a přístroje Autoelektrikář Spojový mechanik3,224. etapa
2)
26-41-L/506Provozní elektrotechnika
26-45-L/51Telekomunikace26-45-M/01Telekomunikace3)26-59-H/01Spojový mechanik3,224. etapa
2)
26-45-L/503Zařízení sdělovací techniky
28 Technická chemie a chemie silikátů
28-42-L/51Chemik operátor28-42-L/501Provozní chemie28-52-H/01Chemik9a,104. etapa
2)
28-42-L/502Provozní chemie -chemicko-technologicképrocesy
28-42-L/503Provozní chemie - výroba celulózy a papíru
28-42-L/505Provozní chemie -zpracování kaučuku a plastů
28-42-L/506Provozní chemie -analytická chemie
28-45-L/51Sklářský a keramický průmysl28-45-L/501Sklářský průmysl28-57-H/01
28-58-H/01
28-63-H/01
Výrobce a dekoratér keramiky
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
9a,194. etapa
2)
28-46-L/501Keramický průmysl
29 Potravinářství a potravinářská chemie 1
29-41-L/51Technologie potravin29-41 -M/01Technologie potravin4)29-51-H/01
29-53-H/01
29-54-H/01
29-56-H/01
65-51-H/01
Výrobce potravin
Pekař
Cukrář
Řezník -uzenář
Kuchař - číšník
9a,264. etapa
2)
29-41 -L/501Potravinářská technologie
29-41-L/502Potravinářský průmysl
29-43-L/502Potravinářská technologie -výroba cukru a cukrovinek
29-43-L/503Potravinářská technologie -průmyslová výroba krmiv a
mlynářství
29-43-L/504Potravinářská technologie -zpracování mouky
29-44-L/502Potravinářská technologie -zpracování masa
29-45-L/501Potravinářská technologie -kvasná technologie
29-46-L/502Potravinářská technologie -zpracování mléka
29-48-L/501Potravinářská technologie -konzervárenství
31 Textilní výroba a oděvnictví
31-41-L/51Textilnictví31-41 -L/503Textilní průmysl31-57-H/01
31-62-H/01
Výrobce textilií
Výrobce pokrývek hlavy
9a3)
31-41-L/504Textilní průmysl - textilní technologie
31-41-L/505Textilní výroba a podnikatelství
31-42-L/502Textilní průmysl -zušlechťování textilií
31-43 -L/51Oděvnictví31-43 -M/01Oděvnictví5)31-58-H/01Krejčí3,9a,194. etapa
2)
31-43 -L/01Oděvní technik6)
31-43-L/501Oděvnictví
31-43-L/503Krej čí-podnikatel
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-42-L/51Nábytkářská a dřevařská výroba33-42-M/01Nábytkářská a dřevařská výroba7)33-56-H/01
33-59-H/01
41-57-H/01
Truhlář Čalouník
Zpracovatel dřeva
9a4. etapa
2)
33-42-L/502Dřevařská a nábytkářská výroba
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-41-L/51Polygrafický průmysl34-41-L/501Polygrafický průmysl34-52-H/01
34-53-H/01
34-57-H/01
Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik
Knihař
284. etapa
2)
34-52-L/01Tiskař na polygrafických strojích8)
34-53-L/01Reprodukční grafik pro média9)
34-57-L/01Technik dokončovacího zpracování tiskovin10)
34-56-L/51Fotograf34-56-L/01Fotograf11)34-56-H/001Fotograf9a4. etapa
2)
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 1
36-44-L/51Stavební provoz36-42-L/502 36-44-L/502Silniční stavitelství Stavební provoz36-54-H/01
36-52-H/01
36-52-H/02
36-56-H/01
36-58-H/01
36-59-H/01
36-62-H/01
36-63-H/01
36-64-H/01
36-65-H/01
36-66-H/01
36-67-H/01
36-67-H/02
36-69-H/01
39-41-H/01
Kameník
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
Kominík
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
Podlahář
Sklenář
Štukatér
Tesař
Vodař
Montér suchých staveb
Zedník
Kamnář
Pokrývač
Malíř a lakýrník
284. etapa
2)
36-45-L/52Technik plynových zařízení a tepelných soustav3 6-45-M/01Technická zařízení budov12)23-66-H/001
36-52-H/01
36-52-H/02
Mechanik opravář13)
Instalatér
Mechanik plynových zařízení
284. etapa
2)
36-45-L/505Technik plynových zařízení a tepelných soustav
37 Doprava a spoje
37-42-L/51Logistické a finanční služby3 7-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy14)37-51-H/01 37-52-H/01Manipulant poštovního provozu a přepravy Železničář284. etapa
2)
37-41-L/503Dopravní provoz
37-42-M/01Logistické a finanční služby15)
37-42-L/501Poštovní provoz
39 Speciální a interdisciplinární obory
3 9-41-L/51Autotronik39-41-L/01Autotronik16)26-57-H/01
23-68-H/01
Autoelektrikář
Mechanik opravář motorových vozidel
3,7a,9a4. etapa
2)
26-46-L/505Autoelektronika
41 Zemědělství a lesnictví
41-43-L/51Rybářství41-43-M/01Rybářství1741-53-H/01Rybář1,4,8a,19,274. etapa
2)
41-41-L/504Zemědělství - rybářství
41-43-L/52Trenérství dostihových a sportovních koní41-43-L/507Trenérství dostihových a sportovních koní41-51-H/01
41-53-H/02
Zemědělec - farmář
Jezdec a chovatel koní
l,4,7a,8b,11,193. etapa
1)
41-44-L/51Zahradnictví41-44-M/01Zahradnictví1841-51-H/02
41-52-H/01
Včelař
Zahradník
4,9a,10,19,274. etapa
2)
41-44-L/501Zahradnictví
41-45-L/51Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství41-45 -M/01Mechanizace a služby1923-68-H/01
41-51-H/01
41-52-H/01
41-54-H/01
41-55-H/01
41-56-H/01
41-56-H/02
41-57-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
Zemědělec - farmář
Zahradník
Podkovář a zemědělský kovář
Opravář zemědělských strojů
Lesní mechanizátor
Opravář lesnických strojů
Zpracovatel dřeva
4,9b,274. etapa
2)
41-41-L/503Zemědělství
41-45-L/505Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
41-46-L/502Lesní hospodářství
53 Zdravotnictví 1
53-41-L/51Zdravotnický asistent53-41-M/01Zdravotnický asistent2053-41-H/01Ošetřovatel1,4,7a,8a,9a, 11,16,21,234. etapa
2)
64 Podnikání v oborech, odvětví
64-41 -L/51Podnikání2163-41-L/501Ekonomika a řízení obchodních a výrobních firem283. etapa
1)
63-41-L/503Podnikání, obchod a služby
63-41-L/504Podnikání a management
63-41-L/505Podnikatel
63-41-L/506Základy podnikání
63-41-L/507Podnikové hospodaření
63-41-L/509Podnikatel pro obchod a služby
63-41-L/510Podnikatelství pro obchod a peněžnictví
63-41-L/511Podnikatelství malých firem
63-41-L/512Podnikatelská administrativa
63-41-L/513Podnikatel pro obchod s rozšířeným jazykovým vyučováním
63-41-L/514Obchodní manager
63-41-L/515Obchodně podnikatelské činnosti
63-41-L/516Provoz a řízení obchodních a výrobních firem
63-42-L/502Technickohospodářské a správní činnosti
64-41-L/524Podnikání
69-41-L/502Vlasová kosmetika22)
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
65-41-L/51Gastronomie65-41-L/01Gastronomie23)65-51-H/01Kuchař - číšník264. etapa
2)
65-41-L/502Veřejné stravování
65-41-L/503Gastronomické služby
65-41-L/504Společné stravování
65-42-L/502Podnikatelství pro hotely a cestovní ruch
66 Obchod
66-41-L/51Obchodník66-41 -L/01Obchodník24)66-51-H/01Prodavač284. etapa
2)
66-41 -L/501Provoz obchodu
66-44-L/501Skladové hospodářství
66-42-L/51Propagace66-42-L/503Propagace66-52-H/01Aranžér9a4. etapa
2)
1 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
68-42-L/51Bezpečnostní služby2568-42-L/501Veřejně pořádková činnost23,274. etapa
2)
68-42-L/503Veřejnoprávní ochrana
69 Osobní a provozní služby
69-41-L/51Masér sportovní a rekondiční69-41-L/02Masér sportovní a rekondiční26)69-53-H/01Rekondiční a sportovní masér7a,8a,9a,23,264. etapa
2)
69-41-L/52Vlasová kosmetika69-41-L/502Vlasová kosmetika69-51-H/01Kadeřník2,4,7a,9a, 22,263)
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
75-41-L/51Sociální činnost2775-31-L/501Vychovatelství pro ústavy sociální péče233)
82 Umění a užité umění
82-51-L/51Umělecké řemeslné práce82-41 -L/501Textilní výtvarnictví82-51-H/01
82-51-H/02
82-51-H/03
82-51-H/04
82-51-H/05
82-51-H/06
82-51-H/07
82-51-H/08
82-51-H/09
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
Umělecký truhlář a řezbář
Zlatník a klenotník
Umělecký keramik
Vlásenkář a maskér
Umělecký štukatér
Umělecký pozlacovač
Umělecký sklenář
Umělecký rytec
4,7a,9a,193. etapa
1)
82-41-L/503Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké zámečnictví a kovářství
82-42-L/501Konzervátorství a restaurátorství
82-51-L/02Uměleckořemeslné zpracování dřeva28)
82-51 -L/501Umělecké řemeslné práce
82-51-L/536Scénická tvorba

Poznámky k tab. D5:

1) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2009/2010 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

3) Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.

1) Pouze při zaměření na mechanika optických přístrojů.

2) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

3) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

4) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

5) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

6) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

7) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

8) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

9) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

10) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

11) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

12) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

13) Pouze při zaměření na plynová zařízení.

14) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

15) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

16) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

17) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

18) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

19) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

20) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

21) Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

22) Platí pouze pro obor vzdělání s odborným zaměřením na podnikání ve vlasové kosmetice.

23) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

24) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

25) Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

26) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.

27) Pro všechny absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem.

28) Platí pouze pro obor vzdělání nástavbového studia.“.

13. V Příloze č. 1 v oddíle E části E2 se pod řádek

37-41-N/..Doprava28

vkládá nový řádek tabulky, který zní:

37-42-N/..Poštovnictví a logistika283)

14. V Příloze č. 1 v oddíle E se na konci části E2 doplňuje poznámka k tabulce E2 č. 3, která zní:

3) Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.“.

15. V Příloze č. 1 v oddíle F část F1 včetně nadpisu zní:

„F1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři

SkupinaKódObor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací programKód nahrazovaného oboru vzděláníNahrazovaný obor vzděláníZdravotní omezení podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládyPoznámky
1234589
82 Umění a užité umění
82-44-M/01Hudba82-44-M/001Hudba284. etapa 1)
82-45-M/01Zpěv82-45-M/001Zpěv284. etapa 1)
82-46-M/01Tanec82-46-M/001Tanec44. etapa 1)
82-46-M/02Současný tanec2,4,6,252)
82-47-M/01Hudebně dramatické umění82-47-M/001Hudebně dramatické umění284. etapa 1)
82-44-P/01Hudba82-44-N/001Hudba284. etapa 1)
82-45 -P/01Zpěv82-45-N/001Zpěv284. etapa 1)
82-46-P/01Tanec82-46-N/001Tanec44. etapa 1)
82-46-P/02Současný tanec2,4,6,252)
82-47-P/01Hudebně dramatické umění82-47-N/001Hudebně dramatické umění284. etapa

Poznámka k tab. F1:

1) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři s platností od školního roku 2010/2011 počínaje 1. ročníkem.

2) Obory vzdělání poskytující vzdělání v konzervatoři s platností od školního roku 2013/2014 počínaje 1. ročníkem.“.

16. V Příloze č. 1 v oddíle F se část F2 včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Přesunout nahoru