Přejít na PLUS

Odkaz na zákon č. 359/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-359
Čísloč. 359/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-359">
Zákon č. 359/2012 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 359/2012 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-359]Zákon č. 359/2012 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Zákon č. 359/2012 Sb.Odkaz v Texy

"Zákon č. 359/2012 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-359]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 359/2012 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-359 Zákon č. 359/2012 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Zákon č. 359/2012 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Zákon č. 359/2012 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-359


Zpět na předpis