Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 356/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Částka 133/2012
Platnost od 29.10.2012
Účinnost od 01.12.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

356

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2012,

kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodě 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

c) schodolez,

d) schodišťová plošina, včetně instalace,

e) stropní zvedací systém, včetně instalace.“.

2. V příloze č. 1 části I se doplňuje bod 5, který zní:

5. Osobám se zdravotním postižením, které je uvedeno v části I bodě 1 písm. a), d) a i) přílohy k zákonu:

schodišťová sedačka.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Přesunout nahoru