Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 323/2012 Sb.Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

Částka 119/2012
Platnost od 03.10.2012
Účinnost od 03.10.2012
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

323

VYHLÁŠKA

ze dne 24. září 2012

o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh

Ministerstvo financí stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 172/2012 Sb.:


§ 1

Vzor žádosti

Vzor žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů se stanoví v příloze této vyhlášky.

§ 2

Přílohy žádosti a jejich obsah

Přílohy žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů tvoří tyto doklady:

a) analýza současné ekonomické situace územního samosprávného celku, jejíž nedílnou součástí je

1. finanční plán (profil) investice, jedná-li se o účel uvedený v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 1 zákona o dluhopisech,

2. odhad škod, jedná-li se o účel uvedený v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 2 zákona o dluhopisech, nebo

3. rozpočet projektu a právní akt o poskytnutí peněžních prostředků Evropské unie, jedná-li se o účel uvedený v § 27 odst. 3 písm. b) bodu 3 zákona o dluhopisech,

b) přehled dlouhodobých finančních závazků územního samosprávného celku (např. půjčky, úvěry, dlouhodobé finanční výpomoci, vlastní vydané dluhopisy) ke dni podání žádosti; u každého závazku se uvede druh závazku, jeho výše v době vzniku, datum jeho vzniku, datum jeho splatnosti, částka zbývající ke splacení, rozložení zbývajících splátek v jednotlivých letech a úrokové zatížení závazku,

c) rozpočtový výhled s promítnutím splátky nebo splátek jistin krátkodobých a dlouhodobých závazků,

d) rozbor předpokládaných dopadů vydání komunálních dluhopisů na ekonomickou situaci územního samosprávného celku po celou dobu splatnosti dluhopisů, v němž se uvedou zejména výdaje spojené se splácením komunálních dluhopisů v jednotlivých letech v rozdělení na splátky jistin a úroky,

e) návrh smlouvy o zabezpečení vydání emise komunálních dluhopisů,

f) návrh emisních podmínek,

g) usnesení zastupitelstva územního samosprávného celku o vydání komunálních dluhopisů, celkové jmenovité hodnotě emise a účelu použití peněžních prostředků získaných vydáním dluhopisů, a případně též usnesení orgánů územního samosprávného celku o projednání dokladů uvedených v písmenech a) až f),

h) poslední dva závěrečné účty územního samosprávného celku včetně zpráv o výsledcích přezkoumání hospodaření a usnesení zastupitelstva o jejich schválení.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Kalousek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 323/2012 Sb.

VZOR
Žádost o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů

VZOR Žádost o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů

Přesunout nahoru