Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 316/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Částka 115/2012
Platnost od 27.09.2012
Účinnost od 01.01.2013
Zrušeno k 07.09.2016 (261/2016 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

316

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:


Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.


Čl. II

V příloze č. 2 vyhlášky č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, bod 7 zní:

7. Látky na filtry a náustky cigaret, doutníků nebo cigarillos

acetát celulosy (acetylcelulosa),

acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),

aktivní uhlí,

brilantní modř FCF (E 133),

citronan sodný (E 331),

ethyl-citráty (di- a tri-) (E 1505),

glycerol (E 422),

guma gellan (E 418),

hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),

indigotin (E 132),

mentol,

modifikovaný škrob,

oxid hlinitý,

oxid křemičitý (E 551),

oxid titaničitý (E 171) do 2 % hmotnosti filtru,

papír, celulosa (E 460),

polyethylen,

polypropylen,

přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),

silikagel,

slunečnicový olej,

směsi získané z vodných disperzí poly(vinyl-acetátu) - stejné, jako jsou uvedeny v 4b.aa) a 4b.bb),

sorbitol (E 420),

tartrazin (E 102),

triethyleneglykol-diacetát,

triglyceridy se středně dlouhým řetězcem,

želatina.“.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Ministr:

Ing. Bendl v. r.

Přesunout nahoru