Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 304/2012 Sb.Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Částka 107/2012
Platnost od 17.09.2012
Účinnost od 01.10.2012
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

VYHLÁŠKA

ze dne 12. září 2012

o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Povinnost zúčastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost

a) z obecné části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) ze zvláštní části nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů, pokud jde o správní činnosti uvedené v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů z obecné části tohoto vzdělávání nemá úředník, který získal vysokoškolské vzdělání v některém z bakalářských nebo magisterských studijních programů stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Přechodné ustanovení

Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nebo povinnost účastnit se vstupního vzdělávání nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech stanovených ve vyhlášce č. 511/2002 Sb., jestliže toto vzdělání získal do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.


Ministr:

Kubice v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 304/2012 Sb.

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vstupního vzdělávání

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)Studijní programObor
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa
B6202Hospodářská politika a správaFinanční kontrola
B6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální ekonomika
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
B6202Hospodářská politika a správaVeřejné finance
B6202Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia
N6202Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia
B6807Veřejná správaVeřejná správa
N6807Veřejná správaVeřejná správa
N6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
B6208Ekonomika a managementEkonomika a právo v podnikání
B6208Ekonomika a managementFinanční management
B6208Ekonomika a managementEkonomika a management
B6208Ekonomika a managementManagement v podnikání
B6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management
B6208Ekonomika a managementPodnikové hospodářství
N6208Ekonomika a managementManagement a ekonomika
N6208Ekonomika a managementManagement a marketing
N6208Ekonomika a managementEkonomika a právo v podnikání
B6208Ekonomika a managementEkonomika podniku
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa
B6731Sociální politika a sociální práceSociální práce
B6804Právní specializacePrávo ve veřejné správě
B6804Právní specializaceSociálně právní činnost
B6804Právní specializaceVeřejná správa
M6805Právo a právní vědaPrávo
B6806Bezpečnostně právní studiaBezpečnostně právní studia
B7507Specializace v pedagogiceSociální komunikace ve státní správě
N6703SociologieVeřejná a sociální politika
B6731Sociální politika a sociální práceSociální politika ve veřejné správě

Legenda:

B - bakalářské studium

M - magisterské studium

N - navazující magisterské studium

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 304/2012 Sb.

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to

1. pro obecnou část
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)Studijní programObor
B6202Hospodářská politika a správaFinanční kontrola
B6807Veřejná správaVeřejná správa
N6807Veřejná správaVeřejná správa
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální ekonomika
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
B6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
B6208Ekonomika a managementEkonomika a právo v podnikání
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
N6202Hospodářská politika a správaRegionalistika a veřejná správa
N6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
N6202Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia
N6202Hospodářská politika a správaEkonomika veřejného sektoru
N6208Ekonomika a managementEkonomika a právo v podnikání
B6208Ekonomika a managementManagement a ekonomika ve veřejném sektoru
B6804Právní specializacePrávo ve veřejné správě
B6804Právní specializaceSociálně právní činnost
B6804Právní specializaceVeřejná správa
M6805Právo a právní vědaPrávo
B6806Bezpečnostně právní studiaBezpečnostně právní studia
N6702Mezinárodní teritoriální studiaEvropská studia a veřejná správa
B6807Veřejná správaBezpečnostní management ve veřejné správě
N6807Veřejná správaBezpečnostní management ve veřejné správě
2. pro zvláštní část
Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)Studijní programOborSprávní činnosti
M6805Právo a právní vědaPrávopři prestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
B6202Hospodářská politika a správaFinanční kontrolapři finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
B6202Hospodářská politika a správaVeřejné finance
B6208Ekonomika a managementÚčetnictví a finanční řízení podniku
N6208Ekonomika a managementÚčetnictví a finanční řízení podniku
B6208Ekonomika a managementDaňové poradenstvípři správě daní a poplatků
B7507Specializace v pedagogiceŠkolský managementve školství
B7502Sociální péčeSociální a charitativní prácev sociálních službách
B7502Sociální péčeSociální práce
B5342RehabilitaceRehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
N5342RehabilitaceRehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
N5342RehabilitaceRehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
B6731Sociální politika a sociální práceSociální práce ve veřejné správě
B6731Sociální politika a sociální práceSociální politika a sociální práce (jednooborové)
B6731Sociální politika a sociální práceSociální politika a sociální práce (dvouoborové)
N6731Sociální politika a sociální práceSociální politika a sociální práce
B6731Sociální politika a sociální práceSociální práce (jednooborové)
N6731Sociální politika a sociální práceSociální práce (jednooborové)
M6731Sociální politika a sociální práceSociální práce (jednooborové)
B6731Sociální politika a sociální práceSociální práce (dvouoborové)
B6731Sociální politika a sociální prácePoradenství v sociální práci
M6731Sociální politika a sociální práceSociální práce s poradenským zaměřením
N6731Sociální politika a sociální práceSociální práce s poradenským zaměřením
B6731Sociální politika a sociální práceSociální a charitativní práce
B6731Sociální politika a sociální práceSociální práce s osobami se sníženou soběstačností
N6731Sociální politika a sociální práceCharitativní a sociální práce
B6731Sociální politika a sociální práceSociální politika
M5103Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařstvíve zdravotnictví
B5341OšetřovatelstvíVšeobecná sestra
M5345Specializace ve zdravotnictvíSociální práce se zdravotnickým profilem
N5346Ekonomika a řízení zdravotnictvíManagement zdravotnictví
B6804Právní specializacePrávo v podnikánípři správě živnostenského podnikání
B6804Právní specializaceŽivnostenské právo
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnost práce a procesůpři zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostHavarijní plánování a krizové řízení
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnická bezpečnost osob a majetku
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnická bezpečnost osob a majetku
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
M3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
M3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní inženýrství
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní inženýrství
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní plánování
B2825Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
N2825Ochrana obyvatelstvaCivilní nouzová připravenost
B6807Veřejná správaBezpečnostní management ve veřejné správě
N6807Veřejná správaBezpečnostní management ve veřejné správě
N6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management (pouze v případě zkoušky z volitelného předmětu „Krizový management - řízení věcných krizí“)při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
B6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management (pouze v případě zkoušky z volitelného předmětu „Krizový management - řízení věcných krizí“)
M6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management (pouze v případě zkoušky z volitelného předmětu „Krizový management - řízení věcných krizí“)
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostHavarijní plánování a krizové řízení
B6804Veřejná správaBezpečnostní management ve veřejné správě
N6804Veřejná správaBezpečnostní management ve veřejné správě
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnost práce a procesůpři prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostHavarijní plánování a krizové řízení
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnická bezpečnost osob a majetku
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnická bezpečnost osob a majetku
B3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
M3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
N3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní inženýrství
M3908Požární ochrana a průmyslová bezpečnostBezpečnostní inženýrství
N2818Procesní inženýrství a informatikaChemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů
N1601Ekologie a ochrana prostředíOdpadové hospodářstvív hospodaření s odpady a nakládání s obaly
B2826Technologie odpadůOdpadové hospodářství

Legenda:

B - bakalářské studium

M - magisterské studium

N - navazující magisterské studium

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 304/2012 Sb.

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků nebo vedoucích úřadů, a to pro obecnou část

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)Studijní programObor
B6202Hospodářská politika a správaSociální management
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
M6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika
B6202Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia
N6202Hospodářská politika a správaHospodářská a kulturní studia
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
B6208Ekonomika a managementVeřejná ekonomika a správa
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa
B6202Hospodářská politika a správaFinanční kontrola
M6202Hospodářská politika a správaRegionalistika a veřejná správa
B6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální ekonomika
B6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
B6216Ekonomie a hospodářská správaVeřejná správa a regionální rozvoj
B6208Ekonomika a hospodářská správaManagement podniku
N6202Hospodářská politika a správaEkonomika veřejného sektoru
N6216Ekonomie a hospodářská správaVeřejná správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa
N6807Veřejná správaVeřejná správa
N6202Hospodářská politika a správaRegionalistika a veřejná správa
N6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
M6202Hospodářská politika a správaRegionální rozvoj a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
M6202Hospodářská politika a správaVeřejná ekonomika a správa
N6202Hospodářská politika a správaVeřejná správa a regionální rozvoj
B6208Ekonomika a managementManagement a marketing zahraničního obchodu
B6208Ekonomika a managementFinanční management
B6208Ekonomika a managementManagement
M6208Ekonomika a managementManagement
N6208Ekonomika a managementManagement
B6208Ekonomika a managementManagement a ekonomika
B6208Ekonomika a managementOrganizace a řízení malých a středních firem
B6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management
M6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika
B6208Ekonomika a managementSociálně ekonomický obor
N6208Ekonomika a managementManagement a ekonomika
N6208Ekonomika a managementManagement a marketing
B6208Ekonomika a managementManagement v podnikání
B6208Ekonomika a managementManažersko - ekonomický obor
N6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika
N6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management
M6208Ekonomika a managementPodniková ekonomika a management
N6208Ekonomika a managementPodnikové finance a obchod
N6208Ekonomika a managementPodnikové hospodářství
N6208Ekonomika a managementPrůmyslové inženýrství
N6208Ekonomika a managementŘízení a ekonomika podniku
B6208Ekonomika a managementProvoz a ekonomika
N6208Ekonomika a managementProvoz a ekonomika
B6209Systémové inženýrství a informatikaInformační management
M6209Systémové inženýrství a informatikaInformační management
N6209Systémové inženýrství a informatikaInformační management
B6804Právní specializaceVeřejná správa
B7507Specializace v pedagogiceŠkolský management
M6805Právo a právní vědaPrávo

Legenda:

B - bakalářské studium

M - magisterské studium

N - navazující magisterské studium

Přesunout nahoru